‘College van B&W in Maastricht: geen uitstel invoering zero-emissiezone’

Zero-emissiezones • De gemeente Ede overweegt de invoering van een zero-emissiezone wél uit te stellen.
Kim Andriessen Kim Andriessen
De Grote Gracht in het centrum van Maastricht. (Foto: Shutterstock)

De gemeente Maastricht gaat de komst van de zero-emissiezone voor stadslogistiek niet uitstellen. Mobiliteitswethouder John Aerts (VVD) heeft aan de gemeenteraad laten weten dat de invoering nog steeds gepland staat voor 1 januari 2025, zo meldt het programmabureau Maastricht Bereikbaar.

Meerdere partijen in de gemeenteraad van de Zuid-Limburgse stad vroegen de wethouder wat de consequenties zijn van het recent gesloten hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet. De nieuwe regering van PVV, VVD, NSC en BBB stelt hierin de komst van zero-emissiezones te willen vertragen, maar geeft wel aan dat de invoering van deze zones aan de gemeentes is.

Wethouder Aerts wijst in zijn antwoord aan de raad op ‘de gemeentelijke bevoegdheid’. Maastricht Bereikbaar citeert de bestuurder: “Het besluit om tot invoering over te gaan, wordt door het regeerakkoord niet gewijzigd noch uitgesteld. Zolang de gemeenteraad niet terugkomt op haar besluit, is er voor ons geen onduidelijkheid over het invoeren van de zone in Maastricht. Uitstel zal leiden tot een beperking van de klimaat-, luchtkwaliteit- en gezondheidswinst die met het invoeren van de zone behaald wordt.”

Eind april was Maastricht de eerste stad in Nederland die een definitief verkeersbesluit voor de zero-emissiezone vaststelde. Het stadsbestuur scherpte de regels aan na 71 zienswijzen van ondernemers. De belangrijkste aanpassing is de afwijkingsbevoegdheid voor ondernemers die vanwege netcongestie niet kunnen overstappen op emissieloos vervoer. Ook krijgen marktkooplui in Maastricht een uitzondering tot 2030, wat betekent dat zij niet voor die tijd een milieuvriendelijker voertuig hoeven aan te schaffen om het centrum in te komen.

Ede

Maastricht wil de invoering van de zero-emissiezone dus niet uitstellen, maar de gemeente Ede gaat dat mogelijk wel doen. Het stadsbestuur van de Gelderse stad liet eerder deze week weten dat het overweegt de introductie uit te stellen van 2026 naar 2030.

‘College van B&W in Maastricht: geen uitstel invoering zero-emissiezone’ | Fleet&Mobility

‘College van B&W in Maastricht: geen uitstel invoering zero-emissiezone’

Zero-emissiezones • De gemeente Ede overweegt de invoering van een zero-emissiezone wél uit te stellen.
Kim Andriessen Kim Andriessen
De Grote Gracht in het centrum van Maastricht. (Foto: Shutterstock)

De gemeente Maastricht gaat de komst van de zero-emissiezone voor stadslogistiek niet uitstellen. Mobiliteitswethouder John Aerts (VVD) heeft aan de gemeenteraad laten weten dat de invoering nog steeds gepland staat voor 1 januari 2025, zo meldt het programmabureau Maastricht Bereikbaar.

Meerdere partijen in de gemeenteraad van de Zuid-Limburgse stad vroegen de wethouder wat de consequenties zijn van het recent gesloten hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet. De nieuwe regering van PVV, VVD, NSC en BBB stelt hierin de komst van zero-emissiezones te willen vertragen, maar geeft wel aan dat de invoering van deze zones aan de gemeentes is.

Wethouder Aerts wijst in zijn antwoord aan de raad op ‘de gemeentelijke bevoegdheid’. Maastricht Bereikbaar citeert de bestuurder: “Het besluit om tot invoering over te gaan, wordt door het regeerakkoord niet gewijzigd noch uitgesteld. Zolang de gemeenteraad niet terugkomt op haar besluit, is er voor ons geen onduidelijkheid over het invoeren van de zone in Maastricht. Uitstel zal leiden tot een beperking van de klimaat-, luchtkwaliteit- en gezondheidswinst die met het invoeren van de zone behaald wordt.”

Eind april was Maastricht de eerste stad in Nederland die een definitief verkeersbesluit voor de zero-emissiezone vaststelde. Het stadsbestuur scherpte de regels aan na 71 zienswijzen van ondernemers. De belangrijkste aanpassing is de afwijkingsbevoegdheid voor ondernemers die vanwege netcongestie niet kunnen overstappen op emissieloos vervoer. Ook krijgen marktkooplui in Maastricht een uitzondering tot 2030, wat betekent dat zij niet voor die tijd een milieuvriendelijker voertuig hoeven aan te schaffen om het centrum in te komen.

Ede

Maastricht wil de invoering van de zero-emissiezone dus niet uitstellen, maar de gemeente Ede gaat dat mogelijk wel doen. Het stadsbestuur van de Gelderse stad liet eerder deze week weten dat het overweegt de introductie uit te stellen van 2026 naar 2030.