Interview | Green Caravan bouwt aan fossielvrij laadplein: ‘Netcongestie en registratieplicht helpen ons’

Laadpalen • Fossielvrij laden klinkt als een pleonasme. Maar dat is niet zo, benadrukt Green Caravan-oprichter Ferry Tap. “Mensen realiseren zich niet dat elektriciteit ook een CO2-voetafdruk achter laat omdat niet alle stroom groen is.” Om die reden bouwt Green Caravan aan een fossielvrij laadplein. Een kostbare opgave die zonder netcongestie en regelgeving waarschijnlijk niet van de grond komt. 
Sander van Vliet Sander van Vliet
• Laatste update:
Denny Simons, directeur en oprichter van A2 Truckparking (links) en Ferry Tap, oprichter en directeur van Green Caravan. (Foto: Green Caravan).

Green Caravan haalt samen met A2 Truckparking, Powercrumbs en Hedgehog Applications 1,3 miljoen euro aan Europese subsidie op. Met dat geld willen de bedrijven een netonafhankelijk én fossielvrij laadplein ontwikkelen. “Het begon als een idealistische missie om CO2-uitstoot sneller terug te dringen”, zegt Green Caravan-oprichter Ferry Tap. “Maar gezien het overvolle stroomnet krijgt onze propositie om netonfhankelijk te laden steeds meer waarde.”

Het oprichten van Green Caravan begon met een missie om CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Is het elektrificeren van vervoer niet voldoende?

“Nee. De urgentie van de klimaatcrisis is erg groot en de elektrisch rijden veroorzaakt nog steeds CO2-uitstoot omdat niet alle elektriciteit groen is opgewekt. De missie van Green Caravan is om elektrisch rijden zo snel mogelijk fossielvrij te maken.”

Met Garanties van Oorsprong (GvO) kan je groene of fossielvrije stroom inkopen. Is dat de oplossing?

“Het GvO-certificaat geeft informatie over waar, wanneer en uit welke bron de energie is opgewekt. Daarmee kun je inderdaad groene energie inkopen. Het ingewikkelde is dat de GvO-handel plaatsvindt op Europees niveau en elk Europees land heeft een andere energiemix. In Noorwegen en IJsland is er een overvloed aan groene opgewekte stroom en Nederlandse energiemaatschappijen kopen vaak GvO’s uit deze landen op. Met de overgekochte GvO’s kunnen Nederlandse energiebedrijven vervolgens claimen dat hun geleverde energie groen is, ook al is die in werkelijkheid via gas of kolen opgewekt. Met een GvO weet je alleen dat de stroom ergens in Europa duurzaam is opgewekt. De propositie van Green Caravan laat wel zien dat een fossielvrij laadplein mogelijk is door stroom lokaal op te wekken.”

Is er naast elk laadplein van Green Caravan een zonne- of windpark te vinden?

“Ja. Het idee is dat zoveel mogelijk zonne-energie willen opwekken. Dat past goed bij truckparkings die vaak een grote oppervlakte hebben. Naast de grootschalige opwek van stroom, installeren we batterijen die zorgen voor opslag om vraag en aanbod beter te sturen op het moment zon niet schijnt. Naast deze twee opties zetten we biogas om in elektriciteit als back-up. Dat doen we met onze regionale partner Powercrumbs die een mooie methode heeft ontwikkeld om biogas te winnen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en dat op locatie af te leveren.”

Waarom kiezen jullie voor biogas?

“Biogas is een hernieuwbare brandstof. CO2 uit de lucht komt in de voedselketen terecht en dat poepen we weer uit. Daar wordt dan weer biogas van gemaakt. Meer circulair kun je het niet maken. En het is fijn dat het een stukje stroom is dat je op afroep aan en uit kan zetten. Mocht er nog een netaansluiting mogelijk zijn, kunnen we biogas aanvullen met windenergie. Op die manier maken we de cirkel rond en slaan we aardgas en kolen over.”

Het is in veel gevallen heel moeilijk om extra elektriciteit uit het net te trekken

Waarom zijn batterijen niet voldoende om de onbalans tussen vraag en aanbod van stroom op te vangen?

“Batterijen zijn alleen geschikt voor kortetermijn opslag, voor een aantal uur. Wij hebben het in dit geval echt over seizoensgebonden fluctuaties of voor fluctuaties in vraag en aanbod van meerdere dagen. In Nederland gebruiken voor die fluctuaties gascentrales die we aan en uit kunnen zetten. Wij gebruiken daar op locatie een biogascentrale voor.”

Ferry Tap op het concept laadplein van Green Caravan. (Foto: Green Caravan).

Hoeveel procent stroom voor het laadplein komt uit zonne-energie?

“Op locatie kunnen wij op jaarbasis 30 tot 40 procent van de stroomvoorziening uit zon halen. Afhankelijk van de netaansluiting halen we vervolgens 20 procent windstroom en de rest halen we uit biogas. Naarmate de energievoorziening in Nederland groener wordt, hebben we steeds minder biogas nodig.”

Green Caravan heeft samen met zijn partners een subsidie van 1,3 miljoen euro ontvangen om het laadplein te realiseren. Valt dat bedrag in het niet bij de investeringskosten?

“Wij hebben inderdaad hogere investeringskosten dan een laadplein dat zijn stroomvoorziening regelt via een netaansluiting. Wij hanteren om die reden ook een ander verdienmodel dat wij doorrekenen aan de mensen die komen laden.”

Is het lastig om de financiering rond te krijgen?

“Het is een andere businesscase vergeleken met een regulier laadplein. We merken dat financiers dit niet gewend zijn. Maar uiteindelijk bieden wij lokale opwek en lokaal gebruik, iets wat in het energiesysteem van de toekomst normaal moet worden.”

Zijn certificaten Hernieuwbare Energie (HBE) onderdeel van het businessmodel?

“Ja, als wij 100 procent groene energie gebruiken om elektrische voertuigen op te laden met bijvoorbeeld stroom uit zon kunnen wij dat omzetten in certificaten. Dat is inderdaad onderdeel van ons businessmodel.”

Ferry Tap (links): “We zien in de markt dat de e-trucks in opkomst zijn”. (Foto: Green Caravan).

Hoe concurreren jullie qua prijs met andere laadpleinen?

“De kosten zijn bij ons anders verdeeld, maar wij kunnen wel gewoon concurreren met competitieve prijzen. Maar we zijn niet de goedkoopste in de markt. Wij combineren onze businesscase met parkeren. En er is veel behoefte naar veilig parkeren. Dat is ook een van de redenen dat wij samenwerken met A2 Truckparking. Vaak hebben zij parkeerlocaties dicht bij de snelweg waar chauffeurs veilig kunnen rusten en laden tegelijkertijd.”

Jullie kunnen een laadplein realiseren zonder netaansluiting. Hebben jullie daarmee een streepje voor op de concurrentie?

“Ja, daar zijn wij voorloper in. We zien in de markt dat de e-trucks in opkomst zijn. Het is in veel gevallen heel moeilijk om die extra elektriciteit uit het net te trekken. Dat blijkt ook uit de netcongestieproblematiek. We zullen daarom oplossingen moeten bedenken om dat op een alternatieve manier te doen totdat er genoeg kabels in de grond liggen.”

We zien nu dat bedrijven zich realiseren dat bij elektrisch vervoer ook een CO2-voetafdruk hoort

Green Caravan heeft het eerste fossielvrije laadplein als proefconcept al geopend. Wanneer opent het eerste grote fossielvrije laadplein?

“We gaan dit jaar beginnen met de realisatie van het eerste grote laadplein. In de komende anderhalf tot twee jaar willen we opschalen en doorpakken. De gezamenlijke ambitie is om in ieder geval vijf fossielvrije laadpleinen te openen. Het gaat nu om opschalen qua organisatie en kapitaal.”

Terug naar het begin van het interview. Green Caravan is opgericht om de fossielvrije elektriciteit te leveren, zonder de huidige ontwikkelingen (netcongestie en CO2-registratieplicht) was de uitrol van een fossielvrij laadnetwerk een heel moeilijk verhaal geworden?

“Netcongestie helpt onze propositie en de registratieplicht zorgt voor meer bewustwording. We zien nu dat bedrijven zich, mede door de regelgeving, realiseren dat bij elektrisch vervoer ook een CO2-voetafdruk hoort. Met onze laadpas, die precies aangeeft hoeveel CO2-uitstoot er bij elke laadbeurt komt kijken, proberen wij al langer die bewustwording te creëren. Uiteindelijk hebben wij inderdaad een streepje voor op de concurrentie omdat wij geen netaansluiting nodig hebben en wij fossielvrij laden kunnen bieden. Toch blijft ons ideaal overeind: de CO2-voetafdruk van elektrisch vervoer moet kleiner.”

Geplaatst in rubriek:
Sander van Vliet
Sander van Vliet

Sander is vaste redacteur van Automotive en Fleet & Mobility. Na omzwervingen in de sportjournalistiek streek hij in 2023 neer op de Automotive-redactie. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met wielrennen, voetbal en goed eten.

Interview | Green Caravan bouwt aan fossielvrij laadplein: ‘Netcongestie en registratieplicht helpen ons’ | Fleet&Mobility

Interview | Green Caravan bouwt aan fossielvrij laadplein: ‘Netcongestie en registratieplicht helpen ons’

Laadpalen • Fossielvrij laden klinkt als een pleonasme. Maar dat is niet zo, benadrukt Green Caravan-oprichter Ferry Tap. “Mensen realiseren zich niet dat elektriciteit ook een CO2-voetafdruk achter laat omdat niet alle stroom groen is.” Om die reden bouwt Green Caravan aan een fossielvrij laadplein. Een kostbare opgave die zonder netcongestie en regelgeving waarschijnlijk niet van de grond komt. 
Sander van Vliet Sander van Vliet
• Laatste update:
Denny Simons, directeur en oprichter van A2 Truckparking (links) en Ferry Tap, oprichter en directeur van Green Caravan. (Foto: Green Caravan).

Green Caravan haalt samen met A2 Truckparking, Powercrumbs en Hedgehog Applications 1,3 miljoen euro aan Europese subsidie op. Met dat geld willen de bedrijven een netonafhankelijk én fossielvrij laadplein ontwikkelen. “Het begon als een idealistische missie om CO2-uitstoot sneller terug te dringen”, zegt Green Caravan-oprichter Ferry Tap. “Maar gezien het overvolle stroomnet krijgt onze propositie om netonfhankelijk te laden steeds meer waarde.”

Het oprichten van Green Caravan begon met een missie om CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Is het elektrificeren van vervoer niet voldoende?

“Nee. De urgentie van de klimaatcrisis is erg groot en de elektrisch rijden veroorzaakt nog steeds CO2-uitstoot omdat niet alle elektriciteit groen is opgewekt. De missie van Green Caravan is om elektrisch rijden zo snel mogelijk fossielvrij te maken.”

Met Garanties van Oorsprong (GvO) kan je groene of fossielvrije stroom inkopen. Is dat de oplossing?

“Het GvO-certificaat geeft informatie over waar, wanneer en uit welke bron de energie is opgewekt. Daarmee kun je inderdaad groene energie inkopen. Het ingewikkelde is dat de GvO-handel plaatsvindt op Europees niveau en elk Europees land heeft een andere energiemix. In Noorwegen en IJsland is er een overvloed aan groene opgewekte stroom en Nederlandse energiemaatschappijen kopen vaak GvO’s uit deze landen op. Met de overgekochte GvO’s kunnen Nederlandse energiebedrijven vervolgens claimen dat hun geleverde energie groen is, ook al is die in werkelijkheid via gas of kolen opgewekt. Met een GvO weet je alleen dat de stroom ergens in Europa duurzaam is opgewekt. De propositie van Green Caravan laat wel zien dat een fossielvrij laadplein mogelijk is door stroom lokaal op te wekken.”

Is er naast elk laadplein van Green Caravan een zonne- of windpark te vinden?

“Ja. Het idee is dat zoveel mogelijk zonne-energie willen opwekken. Dat past goed bij truckparkings die vaak een grote oppervlakte hebben. Naast de grootschalige opwek van stroom, installeren we batterijen die zorgen voor opslag om vraag en aanbod beter te sturen op het moment zon niet schijnt. Naast deze twee opties zetten we biogas om in elektriciteit als back-up. Dat doen we met onze regionale partner Powercrumbs die een mooie methode heeft ontwikkeld om biogas te winnen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en dat op locatie af te leveren.”

Waarom kiezen jullie voor biogas?

“Biogas is een hernieuwbare brandstof. CO2 uit de lucht komt in de voedselketen terecht en dat poepen we weer uit. Daar wordt dan weer biogas van gemaakt. Meer circulair kun je het niet maken. En het is fijn dat het een stukje stroom is dat je op afroep aan en uit kan zetten. Mocht er nog een netaansluiting mogelijk zijn, kunnen we biogas aanvullen met windenergie. Op die manier maken we de cirkel rond en slaan we aardgas en kolen over.”

Het is in veel gevallen heel moeilijk om extra elektriciteit uit het net te trekken

Waarom zijn batterijen niet voldoende om de onbalans tussen vraag en aanbod van stroom op te vangen?

“Batterijen zijn alleen geschikt voor kortetermijn opslag, voor een aantal uur. Wij hebben het in dit geval echt over seizoensgebonden fluctuaties of voor fluctuaties in vraag en aanbod van meerdere dagen. In Nederland gebruiken voor die fluctuaties gascentrales die we aan en uit kunnen zetten. Wij gebruiken daar op locatie een biogascentrale voor.”

Ferry Tap op het concept laadplein van Green Caravan. (Foto: Green Caravan).

Hoeveel procent stroom voor het laadplein komt uit zonne-energie?

“Op locatie kunnen wij op jaarbasis 30 tot 40 procent van de stroomvoorziening uit zon halen. Afhankelijk van de netaansluiting halen we vervolgens 20 procent windstroom en de rest halen we uit biogas. Naarmate de energievoorziening in Nederland groener wordt, hebben we steeds minder biogas nodig.”

Green Caravan heeft samen met zijn partners een subsidie van 1,3 miljoen euro ontvangen om het laadplein te realiseren. Valt dat bedrag in het niet bij de investeringskosten?

“Wij hebben inderdaad hogere investeringskosten dan een laadplein dat zijn stroomvoorziening regelt via een netaansluiting. Wij hanteren om die reden ook een ander verdienmodel dat wij doorrekenen aan de mensen die komen laden.”

Is het lastig om de financiering rond te krijgen?

“Het is een andere businesscase vergeleken met een regulier laadplein. We merken dat financiers dit niet gewend zijn. Maar uiteindelijk bieden wij lokale opwek en lokaal gebruik, iets wat in het energiesysteem van de toekomst normaal moet worden.”

Zijn certificaten Hernieuwbare Energie (HBE) onderdeel van het businessmodel?

“Ja, als wij 100 procent groene energie gebruiken om elektrische voertuigen op te laden met bijvoorbeeld stroom uit zon kunnen wij dat omzetten in certificaten. Dat is inderdaad onderdeel van ons businessmodel.”

Ferry Tap (links): “We zien in de markt dat de e-trucks in opkomst zijn”. (Foto: Green Caravan).

Hoe concurreren jullie qua prijs met andere laadpleinen?

“De kosten zijn bij ons anders verdeeld, maar wij kunnen wel gewoon concurreren met competitieve prijzen. Maar we zijn niet de goedkoopste in de markt. Wij combineren onze businesscase met parkeren. En er is veel behoefte naar veilig parkeren. Dat is ook een van de redenen dat wij samenwerken met A2 Truckparking. Vaak hebben zij parkeerlocaties dicht bij de snelweg waar chauffeurs veilig kunnen rusten en laden tegelijkertijd.”

Jullie kunnen een laadplein realiseren zonder netaansluiting. Hebben jullie daarmee een streepje voor op de concurrentie?

“Ja, daar zijn wij voorloper in. We zien in de markt dat de e-trucks in opkomst zijn. Het is in veel gevallen heel moeilijk om die extra elektriciteit uit het net te trekken. Dat blijkt ook uit de netcongestieproblematiek. We zullen daarom oplossingen moeten bedenken om dat op een alternatieve manier te doen totdat er genoeg kabels in de grond liggen.”

We zien nu dat bedrijven zich realiseren dat bij elektrisch vervoer ook een CO2-voetafdruk hoort

Green Caravan heeft het eerste fossielvrije laadplein als proefconcept al geopend. Wanneer opent het eerste grote fossielvrije laadplein?

“We gaan dit jaar beginnen met de realisatie van het eerste grote laadplein. In de komende anderhalf tot twee jaar willen we opschalen en doorpakken. De gezamenlijke ambitie is om in ieder geval vijf fossielvrije laadpleinen te openen. Het gaat nu om opschalen qua organisatie en kapitaal.”

Terug naar het begin van het interview. Green Caravan is opgericht om de fossielvrije elektriciteit te leveren, zonder de huidige ontwikkelingen (netcongestie en CO2-registratieplicht) was de uitrol van een fossielvrij laadnetwerk een heel moeilijk verhaal geworden?

“Netcongestie helpt onze propositie en de registratieplicht zorgt voor meer bewustwording. We zien nu dat bedrijven zich, mede door de regelgeving, realiseren dat bij elektrisch vervoer ook een CO2-voetafdruk hoort. Met onze laadpas, die precies aangeeft hoeveel CO2-uitstoot er bij elke laadbeurt komt kijken, proberen wij al langer die bewustwording te creëren. Uiteindelijk hebben wij inderdaad een streepje voor op de concurrentie omdat wij geen netaansluiting nodig hebben en wij fossielvrij laden kunnen bieden. Toch blijft ons ideaal overeind: de CO2-voetafdruk van elektrisch vervoer moet kleiner.”

Geplaatst in rubriek:
Sander van Vliet
Sander van Vliet

Sander is vaste redacteur van Automotive en Fleet & Mobility. Na omzwervingen in de sportjournalistiek streek hij in 2023 neer op de Automotive-redactie. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met wielrennen, voetbal en goed eten.