Dure grap voor de leaserijders


Laatste update:

Markt | Leveringsproblemen door chiptekort houden gemoederen bezig

Beeld: Shutterstock

Het aanhoudende chiptekort en de daardoor vertraagde levertijden, heeft ook zijn weerslag op de leasebranche. Auto’s die al in de zomer werden besteld, worden pas volgend jaar geleverd – en dat betekent in het geval van elektrische auto’s een hogere bijtelling dan verwacht.

De gevolgen van het wereldwijde chiptekort raakt ook de leasebranche. Vrijwel alle autofabrikanten hebben inmiddels productielijnen geheel of gedeeltelijk moeten stilleggen, omdat er onvoldoende chips beschikbaar zijn. Sommige merken hebben al te kennen gegeven dit jaar bepaalde modellen helemaal niet meer te kunnen leveren. Waar de levertijd gemiddeld twee maanden was, is dat nu minimaal zes maanden, met uitschieters naar meer dan twaalf. Als de levertijd al bekend is. “Voor een tweetal courante modellen bestellen we nu in week 47 van 2022”, zegt Armand van Veen, directeur van de International Car Lease Holding. “En bij sommige merken zien we dat bepaalde opties niet meer kunnen worden besteld om de auto’s nog wel te kunnen leveren.”

De leasemaatschappijen proberen het leveringsprobleem deels op te lossen door contracten te verlengen, maar dat kan niet altijd, zegt Van Veen. “Er zijn wel restricties aan looptijd en kilometrage. Vanwege technische kosten en veiligheid is onbeperkt verlengen niet mogelijk.”

Rek is eruit

Ook Paul Carton, manager bij fleetmanagementbureau Fleetkennis, ziet dat in sommige gevallen de rek er uit is en leasemaatschappijen de auto’s toch terug willen. Ondanks dat er geen opvolger is. “De verkoopwaarde is nu heel hoog. Daarnaast is er een omslagpunt waarna de onderhouds- en reparatiekosten toenemen”, aldus Carton.

Ook kan een contractverlenging voor de berijder een nadeel zijn: de lage bijtelling op EV’s geldt immers voor 60 maanden, daarna geldt de reguliere bijtelling van 22 procent. Dit bijtellingprobleem speelt ook voor leaserijders die wel een nieuwe auto hebben besteld, met de gedachte nog van de 12 procent bijtelling te kunnen profiteren, die tot 1 januari geldt. Vanaf 2022 is de bijtelling 16 procent, met een ‘cap’ van 35 duizend euro in plaats van de huidige 40 duizend. “Diverse modellen die in de zomer zijn besteld, worden waarschijnlijk pas volgend jaar uitgeleverd”, zegt Carton. “Voor sommige leaserijders wordt dat dus best een dure grap.”

Van Veen (International Car Lease Holding) ziet ook dat er nog wel merken of specifieke EV-modellen zijn die dit jaar nog geleverd kunnen worden. “Waar mogelijk kijken we of we een bestelling
kunnen wisselen naar een auto die dit jaar nog komt zodat de berijder van de lagere bijtelling kan profiteren.”

Fiscale gevolgen

Voor Royalhaskoning DHV is de vertraagde levering geen reden om de bestelling te annuleren, zegt fleetmanager Mike van Gemund. “Er staat duidelijk in de berijdersovereenkomst dat eventuele fiscale gevolgen voor de bijtelling voor rekening en risico zijn van de berijder. Die kan er ook voor kiezen om de auto niet privé te rijden. Wij zijn verantwoordelijk voor het zakelijke deel van zijn reizen.”

Om de tijd tussen het inleveren van de oude en de inzet van een nieuwe auto te overbruggen, worden voorloopauto’s ingezet. Maar ook de beschikbaarheid van deze auto’s is beperkt. “We zien in de markt dat voorloop- en shortleasetarieven voorzichtig omhooggaan”, zegt Van Veen. Van Gemund heeft hierbij nog een extra uitdaging. “Wij hanteren een 100 procent EV-beleid. Dat blijven we ook doen, maar bij de voorloopauto’s die worden ingezet om de levertijd te overbruggen, moeten we helaas soms toch een brandstofauto accepteren omdat er geen elektrische beschikbaar zijn. Je ziet het dus aan alle kanten knellen.”

Misschien is dit wel een opmaat naar minder verschillende opties

De grootste frustratie zit in het feit dat van veel auto’s de levertijd onbekend is. “Importeurs en dealers geven geen leverdatum meer af, dus de leasemaatschappij kan ook geen inschatting geven”, zegt Carton. “De lange levertijden maken ook dat in sommige gevallen auto’s niet eens meer besteld kunnen worden. Het is voor leasemaatschappijen bijna onmogelijk de restwaarde goed in te schatten van een auto die pas over een jaar kan worden geleverd. Uiteindelijk roept dit allemaal veel vragen op bij berijders, waar wij als beheerder helaas ook geen antwoord op hebben.” 

Van Gemund heeft daarom aan de leverende leasemaatschappijen en dealers gevraagd om de berijders frequent te informeren over de levertijden. “Zij weten het beste de actuele status van de leveringen.”

Standaardiseren

Bij Philips heeft fleetmanager Pim de Weerd nog niemand teleur hoeven stellen, zegt hij. “Maar ik verwacht zeker dat we de komende 12 tot 18 maanden nog niet van dit probleem af zijn, dus er zullen weer contracten moeten worden verlengd. De onzekerheid over wanneer een auto wordt geleverd, is het grootste probleem.”

De Weerd ziet nog wel een positieve kant van het leveringsprobeem: “Misschien is dit wel een opmaat naar minder verschillende opties. Ik roep al langer dat we in leasing van het users-choosers model af moeten en auto’s meer moeten standaardiseren. Dat maakt het proces eenvoudiger en de prijs lager. Je ziet dat bijvoorbeeld al bij Tesla, maar ook bij nieuwe concepten is dikwijls al veel minder te kiezen. En dat hoeft helemaal niet tot ontevredenheid te leiden.”

Dat de Europeanen ook zullen standaardiseren, is niet de verwachting van Gemund en Carton. “Uiteindelijk is het een belangrijke usp van de Europese fabrikanten dat de auto helemaal naar wens wordt samengesteld”, zegt Carton. “En zo’n chiptekort is tijdelijk.”

Markt | Leveringsproblemen door chiptekort houden gemoederen bezig | Fleet&Mobility
Dure grap voor de leaserijders


Laatste update:

Markt | Leveringsproblemen door chiptekort houden gemoederen bezig

Beeld: Shutterstock

Het aanhoudende chiptekort en de daardoor vertraagde levertijden, heeft ook zijn weerslag op de leasebranche. Auto’s die al in de zomer werden besteld, worden pas volgend jaar geleverd – en dat betekent in het geval van elektrische auto’s een hogere bijtelling dan verwacht.

De gevolgen van het wereldwijde chiptekort raakt ook de leasebranche. Vrijwel alle autofabrikanten hebben inmiddels productielijnen geheel of gedeeltelijk moeten stilleggen, omdat er onvoldoende chips beschikbaar zijn. Sommige merken hebben al te kennen gegeven dit jaar bepaalde modellen helemaal niet meer te kunnen leveren. Waar de levertijd gemiddeld twee maanden was, is dat nu minimaal zes maanden, met uitschieters naar meer dan twaalf. Als de levertijd al bekend is. “Voor een tweetal courante modellen bestellen we nu in week 47 van 2022”, zegt Armand van Veen, directeur van de International Car Lease Holding. “En bij sommige merken zien we dat bepaalde opties niet meer kunnen worden besteld om de auto’s nog wel te kunnen leveren.”

De leasemaatschappijen proberen het leveringsprobleem deels op te lossen door contracten te verlengen, maar dat kan niet altijd, zegt Van Veen. “Er zijn wel restricties aan looptijd en kilometrage. Vanwege technische kosten en veiligheid is onbeperkt verlengen niet mogelijk.”

Rek is eruit

Ook Paul Carton, manager bij fleetmanagementbureau Fleetkennis, ziet dat in sommige gevallen de rek er uit is en leasemaatschappijen de auto’s toch terug willen. Ondanks dat er geen opvolger is. “De verkoopwaarde is nu heel hoog. Daarnaast is er een omslagpunt waarna de onderhouds- en reparatiekosten toenemen”, aldus Carton.

Ook kan een contractverlenging voor de berijder een nadeel zijn: de lage bijtelling op EV’s geldt immers voor 60 maanden, daarna geldt de reguliere bijtelling van 22 procent. Dit bijtellingprobleem speelt ook voor leaserijders die wel een nieuwe auto hebben besteld, met de gedachte nog van de 12 procent bijtelling te kunnen profiteren, die tot 1 januari geldt. Vanaf 2022 is de bijtelling 16 procent, met een ‘cap’ van 35 duizend euro in plaats van de huidige 40 duizend. “Diverse modellen die in de zomer zijn besteld, worden waarschijnlijk pas volgend jaar uitgeleverd”, zegt Carton. “Voor sommige leaserijders wordt dat dus best een dure grap.”

Van Veen (International Car Lease Holding) ziet ook dat er nog wel merken of specifieke EV-modellen zijn die dit jaar nog geleverd kunnen worden. “Waar mogelijk kijken we of we een bestelling
kunnen wisselen naar een auto die dit jaar nog komt zodat de berijder van de lagere bijtelling kan profiteren.”

Fiscale gevolgen

Voor Royalhaskoning DHV is de vertraagde levering geen reden om de bestelling te annuleren, zegt fleetmanager Mike van Gemund. “Er staat duidelijk in de berijdersovereenkomst dat eventuele fiscale gevolgen voor de bijtelling voor rekening en risico zijn van de berijder. Die kan er ook voor kiezen om de auto niet privé te rijden. Wij zijn verantwoordelijk voor het zakelijke deel van zijn reizen.”

Om de tijd tussen het inleveren van de oude en de inzet van een nieuwe auto te overbruggen, worden voorloopauto’s ingezet. Maar ook de beschikbaarheid van deze auto’s is beperkt. “We zien in de markt dat voorloop- en shortleasetarieven voorzichtig omhooggaan”, zegt Van Veen. Van Gemund heeft hierbij nog een extra uitdaging. “Wij hanteren een 100 procent EV-beleid. Dat blijven we ook doen, maar bij de voorloopauto’s die worden ingezet om de levertijd te overbruggen, moeten we helaas soms toch een brandstofauto accepteren omdat er geen elektrische beschikbaar zijn. Je ziet het dus aan alle kanten knellen.”

Misschien is dit wel een opmaat naar minder verschillende opties

De grootste frustratie zit in het feit dat van veel auto’s de levertijd onbekend is. “Importeurs en dealers geven geen leverdatum meer af, dus de leasemaatschappij kan ook geen inschatting geven”, zegt Carton. “De lange levertijden maken ook dat in sommige gevallen auto’s niet eens meer besteld kunnen worden. Het is voor leasemaatschappijen bijna onmogelijk de restwaarde goed in te schatten van een auto die pas over een jaar kan worden geleverd. Uiteindelijk roept dit allemaal veel vragen op bij berijders, waar wij als beheerder helaas ook geen antwoord op hebben.” 

Van Gemund heeft daarom aan de leverende leasemaatschappijen en dealers gevraagd om de berijders frequent te informeren over de levertijden. “Zij weten het beste de actuele status van de leveringen.”

Standaardiseren

Bij Philips heeft fleetmanager Pim de Weerd nog niemand teleur hoeven stellen, zegt hij. “Maar ik verwacht zeker dat we de komende 12 tot 18 maanden nog niet van dit probleem af zijn, dus er zullen weer contracten moeten worden verlengd. De onzekerheid over wanneer een auto wordt geleverd, is het grootste probleem.”

De Weerd ziet nog wel een positieve kant van het leveringsprobeem: “Misschien is dit wel een opmaat naar minder verschillende opties. Ik roep al langer dat we in leasing van het users-choosers model af moeten en auto’s meer moeten standaardiseren. Dat maakt het proces eenvoudiger en de prijs lager. Je ziet dat bijvoorbeeld al bij Tesla, maar ook bij nieuwe concepten is dikwijls al veel minder te kiezen. En dat hoeft helemaal niet tot ontevredenheid te leiden.”

Dat de Europeanen ook zullen standaardiseren, is niet de verwachting van Gemund en Carton. “Uiteindelijk is het een belangrijke usp van de Europese fabrikanten dat de auto helemaal naar wens wordt samengesteld”, zegt Carton. “En zo’n chiptekort is tijdelijk.”