Auto en fiscus

Laatste update:

Fiscus: uitzondering specifieke bestellers

Vooruitlopend op een wijziging van de fiscale regels in 2012, blijken er nu al mogelijkheden te zijn om zonder bijtelling in een bestelwagen te rijden. Dat meldt AMD Automotive fiscalisten.

Naar verwachting komt er volgend jaar een zogeheten ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ voor het rijden met bestelwagens zonder bijtelling en rittenregistratie, maar voor dit laatste is er al ruimte binnen de huidige uitzonderingsregeling voor bestelauto’s die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen.

Deze uitzonderingspositie is wettelijk niet nader gespecificeerd, maar blijft volgens belastingrechterlijke uitspraken niet beperkt tot bestelwagens met slechts één stoel. De regeling geldt ook voor voertuigen die zo vies en stoffig zijn dat ze in feite ongeschikt zijn voor privégebruik en voor bestelwagens waarbij de bijrijdersstoel alleen gebruikt wordt als er iemand nodig is die helpt bij het in- en uitladen van goederen. Daarnaast geldt de uitzondering voor bestelauto’s met een specifieke inrichting van de laadruimte of een dusdanige omvang, dat ze niet in reguliere parkeergarages passen. Tot slot is er een contract geaccepteerd dat het gebruik van de bijrijdersstoel verbiedt.

Uit dit alles concluderen de AMD-fiscalisten dat de berijders van bestelauto’s voor specifieke doeleinden nogal eens van de uitzonderingsregeling gebruik kunnen maken.

Bron: AMD Automotive fiscalisten

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie
Fiscus: uitzondering specifieke bestellers | Fleet&Mobility
Auto en fiscus

Laatste update:

Fiscus: uitzondering specifieke bestellers

Vooruitlopend op een wijziging van de fiscale regels in 2012, blijken er nu al mogelijkheden te zijn om zonder bijtelling in een bestelwagen te rijden. Dat meldt AMD Automotive fiscalisten.

Naar verwachting komt er volgend jaar een zogeheten ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ voor het rijden met bestelwagens zonder bijtelling en rittenregistratie, maar voor dit laatste is er al ruimte binnen de huidige uitzonderingsregeling voor bestelauto’s die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen.

Deze uitzonderingspositie is wettelijk niet nader gespecificeerd, maar blijft volgens belastingrechterlijke uitspraken niet beperkt tot bestelwagens met slechts één stoel. De regeling geldt ook voor voertuigen die zo vies en stoffig zijn dat ze in feite ongeschikt zijn voor privégebruik en voor bestelwagens waarbij de bijrijdersstoel alleen gebruikt wordt als er iemand nodig is die helpt bij het in- en uitladen van goederen. Daarnaast geldt de uitzondering voor bestelauto’s met een specifieke inrichting van de laadruimte of een dusdanige omvang, dat ze niet in reguliere parkeergarages passen. Tot slot is er een contract geaccepteerd dat het gebruik van de bijrijdersstoel verbiedt.

Uit dit alles concluderen de AMD-fiscalisten dat de berijders van bestelauto’s voor specifieke doeleinden nogal eens van de uitzonderingsregeling gebruik kunnen maken.

Bron: AMD Automotive fiscalisten

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie