Auto en fiscus

Laatste update:

Beheeradvies: De fiscus kijkt mee

De fiscus is steeds beter in staat om te controleren op een juiste toepassing van de regeling privégebruik auto van de werkgever. Daartoe worden verschillende bronnen geraadpleegd voor data waar de fiscus controles op toepast, meldt adviesbureau Fleet Support.

Bijvoorbeeld bij grensovergangen, woonboulevards, wegen naar het strand en op koopzondagen worden kentekens veelvuldig gescand. Ook kan de fiscus beschikken over flitsdata van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en filmopnames van de Korps landelijke politiediensten (KLPD).

`Als de werkgever niet kan aantonen dat bestelautoritten zakelijk zijn, gaat de fiscus uit van privé gebruik.`

De bijtellingsregels gelden ook voor bestelauto’s. Werkgevers moeten het zakelijk karakter van alle gemaakte ritten kunnen aantonen. Als dit niet lukt, gaat de fiscus er vanuit dat een bestelauto ook privé is gebruikt. De berijder krijgt dan een naheffingsaanslag loonbelasting voor de periode waarover – ten onrechte – niets is bijgeteld voor het privégebruik van de bestelauto. Daarnaast lopen zowel de werkgever als de medewerker het risico op een hoge boete, die kan oplopen tot 4.920 euro per voertuig.

Om bijtelling en boete te ontlopen moeten wagenparkbeheerders allereerst de inzetgebieden en gebruikersgroepen van de auto’s inventariseren. Als een bestelauto alleen op een afgesloten terrein wordt gebruikt, en aannemelijk kan worden gemaakt dat deze daar buiten werktijd ook wordt gestald, gelden andere regels dan wanneer een bestelauto buiten werktijd mee naar huis wordt genomen, geen vaste berijder heeft of voor veel korte ritten wordt ingezet.

`Het gebruik van een blackbox is nooit de volledige oplossing.`

De maatregelen die vervolgens moeten worden genomen om bijtelling te ontlopen, verschillen per gebruikersgroep. De oplossing om aan te tonen dat de auto alleen zakelijk wordt ingezet, moet worden afgestemd met de fiscus. Het gebruiken van een ritregistratiesysteem (blackbox) is, net als het hebben van een schriftelijke overeenkomst waarin het verbod staat beschreven, nooit de volledige oplossing. Zelfs niet als het systeem of de overeenkomst voldoet aan de eisen van de fiscus. Je moet als organisatie namelijk ook kunnen aantonen dat er wordt gecontroleerd op rechtmatig gebruik en dat met de fiscus overeengekomen sancties bij overtredingen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Ook het controlemechanisme moet met de Belastingdienst worden afgestemd. De controle kan bijvoorbeeld aan de hand van de project- en/of urenregistratie uitgevoerd worden of via een controle op tankbeurten, boetes en schades buiten werktijd.

Leon Mulders, senior consultant bij Fleet Support.
Deze aflevering van Beheeradvies verscheen eerder in Fleet&Mobility 3 van 2014

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie