Auto en fiscus

Laatste update:

Amsterdam wil naar emissievrije bevoorrading

De gemeente Amsterdam streeft naar een uitstootvrije winkelbevoorrading in de binnenstad in 2015. Daartoe hebben verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), VNO-NCW, Amsterdam City en MKB-Amsterdam, met wethouder Choho van Duurzaamheid het convenant ‘Slim en Schoon door de stad’ getekend.

Daartoe voert Amsterdam per 2017 een milieuzone in voor bestelauto’s van voor het jaar 2000. Ook moeten elektrische voertuigen worden ingezet en leveringen worden gebundeld.

De bedrijven nemen zelf ook een aantal duurzaamheidsmaatregelen, zoals slimmere laad- en losplaatsen, een collectieve afvalinzameling en watergebonden losplaatsen. Ook optimaliseren ze hun bouwlogistiek en komt er een goederenafgiftepunt. De Hogeschool van Amsterdam ondersteunt de projecten de komende jaren op het gebied van onderzoek en uitvoering.

Het is uiteindelijk aan de Amsterdamse gemeenteraad om de plannen definitief vast te leggen. Dit gebeurt eind 2016 en volgt uit de in maart unaniem door de gemeenteraad aangenomen Agenda Duurzaamheid.

Er wordt al een aantal jaar gepraat over de invoering van een mogelijke milieuzone.

 

Deel dit item

Dit artikel is geschreven door

Redactie