Jongeren bezitten minder auto’s maar gebruiken die intensief

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat blijkt uit het rapport ‘Nederlanders en hun auto’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De daling in autobezit onder jongeren tussen 18 en 30 jaar is licht en zette in vanaf 2014. In 2015 berichtte VWE nog dat het autobezit onder deze groep juist stijgt. De CBS-onderzoekers keken naar de registraties van personenauto’s op naam van natuurlijke personen, inclusief eenmanszaken. Auto’s op naam van een bedrijf, lease- en huurauto’s zijn dus buiten beschouwing gelaten.

Tussen 2006 en 2016 daalde het autobezit onder 18- tot 30-jarigen van 308 auto’s per duizend jongeren tot 284 per duizend in 2016. Onder 30- tot 50-jarigen nam het bezit juist toe in die periode, van 568 naar 584 auto’s per duizend personen.

Het CBS deed aanvullend onderzoek naar het gebruik van auto’s in particulier bezit. In 2014 reed de gemiddelde auto van een 18- tot 30-jarige ruim 14 duizend kilometer. Auto’s van 30- tot 60-jarigen legden gemiddeld 13 duizend kilometer af, terwijl auto’s op naam van 65-plussers met 8,4 duizend per jaar het minst reden.

Lease

Volgens de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) telt Nederland een kleine miljoen auto’s van de zaak. Met de auto’s die in 2014 en 2015 uit contract kwamen be droeg het gemiddelde jaarkilometrage ruim 34 duizend kilometer.

Begin 2016 telde Nederland ruim 1,6 miljoen auto’s waarvan de eigenaar 65 jaar of ouder is. Dat zijn er 655 duizend meer dan tien jaar ervoor. Volgens het CBS komt dat deels door de toename van het aantal 65-plussers in die periode: in tien jaar tijd is de groep met 11 procent gegroeid. Daarnaast nam echter het autobezit onder deze groep eveneens sterk toe. Onder 65- tot 75-jarigen groeide het autobezit tussen 2006 en 2016 van 496 tot 600 per duizend inwoners. Onder 75-plussers nam het autobezit toe van 303 naar 414 per duizend inwoners.

Jongeren bezitten minder auto’s maar gebruiken die intensief | Fleet&Mobility

Jongeren bezitten minder auto’s maar gebruiken die intensief

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

Dat blijkt uit het rapport ‘Nederlanders en hun auto’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De daling in autobezit onder jongeren tussen 18 en 30 jaar is licht en zette in vanaf 2014. In 2015 berichtte VWE nog dat het autobezit onder deze groep juist stijgt. De CBS-onderzoekers keken naar de registraties van personenauto’s op naam van natuurlijke personen, inclusief eenmanszaken. Auto’s op naam van een bedrijf, lease- en huurauto’s zijn dus buiten beschouwing gelaten.

Tussen 2006 en 2016 daalde het autobezit onder 18- tot 30-jarigen van 308 auto’s per duizend jongeren tot 284 per duizend in 2016. Onder 30- tot 50-jarigen nam het bezit juist toe in die periode, van 568 naar 584 auto’s per duizend personen.

Het CBS deed aanvullend onderzoek naar het gebruik van auto’s in particulier bezit. In 2014 reed de gemiddelde auto van een 18- tot 30-jarige ruim 14 duizend kilometer. Auto’s van 30- tot 60-jarigen legden gemiddeld 13 duizend kilometer af, terwijl auto’s op naam van 65-plussers met 8,4 duizend per jaar het minst reden.

Lease

Volgens de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) telt Nederland een kleine miljoen auto’s van de zaak. Met de auto’s die in 2014 en 2015 uit contract kwamen be droeg het gemiddelde jaarkilometrage ruim 34 duizend kilometer.

Begin 2016 telde Nederland ruim 1,6 miljoen auto’s waarvan de eigenaar 65 jaar of ouder is. Dat zijn er 655 duizend meer dan tien jaar ervoor. Volgens het CBS komt dat deels door de toename van het aantal 65-plussers in die periode: in tien jaar tijd is de groep met 11 procent gegroeid. Daarnaast nam echter het autobezit onder deze groep eveneens sterk toe. Onder 65- tot 75-jarigen groeide het autobezit tussen 2006 en 2016 van 496 tot 600 per duizend inwoners. Onder 75-plussers nam het autobezit toe van 303 naar 414 per duizend inwoners.