Nieuws van RAI Vereniging

Redactie Redactie
• Laatste update:

Inschrijving Automotive Innovation Award

Talloze Nederlandse bedrijven maken met hun innovaties mobiliteit slimmer, schoner en/of efficiënter. Stichting Automotive Innovation Award daagt deze bedrijven uit baanbrekende innovaties aan te melden voor de prestigieuze Automotive Innovation Awards.

Er zijn drie categorieën: Technology, Ser­vices en Challenging Concepts. Laatst­genoemde categorie is speciaal bedoeld voor veelbelovende innovaties die zich nog in een conceptfase bevinden, bijvoorbeeld cases van studenten. De Nederlandse automotive is een echte kennis-en innovatiesector die zowel nationaal als internationaal groot aanzien geniet. Alleen al de Nederlandse toeleveranciers van buitenlandse autofabrikanten zijn goed voor een jaarlijkse export van 9,2 miljard euro. En daar profiteren andere sectoren volop van mee: de Nederlandse metaalsector bijvoorbeeld behaalt jaarlijks 2,3 miljard euro omzet door leveringen aan autofabrikanten. Aan de basis van deze indrukwekkende cijfers staat innovatie. Technische productinnovatie, maar ook databeheer en -verwerking, duurzaamheid, serviceconcepten en communicatie zijn onderwerpen waar Nederlandse innovators in vooroplopen.

aia

Jurering 

Inschrijven voor de Automotive Innovation Award kan tot en met 15 oktober 2016 op www.automotiveinnovationaward.nl. Op deze site zijn ook de categorieën en de beoordelings­criteria te vinden waar de innovaties aan moeten voldoen. Een vakkundige jury, onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende, beoordeelt de inzendingen op innovatiekracht, impact op mobiliteit, economisch rendement en toepasbaarheid. Na beoordeling nomineert de jury in elke cate­gorie maximaal vijf innovaties. Medio januari maakt de organisatie de finalisten bekend. De ontknoping vindt plaats tijdens een innovatiediner voor de automotive op maandag 13 februari 2017. Er is echter meer dan alleen een prestigieuze award. De stichting zet de ingezonden innovaties in de spotlights, zowel binnen de sector als voor het brede publiek. De ­winnaar krijgt ook gerichte ondersteuning om zijn innovatie in een stroomversnelling te brengen, zoals landelijke media-aandacht, toegang tot een interessant netwerk en een ­speciale masterclass van de vijf initiatiefnemers (AutomotiveNL, Bovag, RAI Vereniging, Roland Berger en Leaseplan). Met deze tweejaarlijkse verkiezing wil de Stichting Auto­motive Innovation Award de innovatiekracht van de sector vergroten. Daarnaast wil de stichting de in Nederland ontwikkelde innovaties en innovaties met een sterke binding met Nederland meer bekendheid geven.

SIMS geslaagd in missie

Stichting Sims heeft bij de oprichters, Bovag en RAI Vereniging nadrukkelijk het belang van een data- en informatiebeleid op de kaart gezet. Sims is daarmee geslaagd in haar missie. Bovag en RAI Vereniging gaan op basis van de opgedane inzichten voortaan hierin ieder hun eigen koers varen, op basis van de behoeftes van de eigen achterban. De door Sims ontwikkelde standaarden blijven voor de gehele markt beschikbaar. Vanaf haar oprichting in 2009 is Sims actief geweest met het ontwikkelen van een eigen data- en informatiebeleid voor de sector, om op basis daarvan standaarden te ontwikkelen. De focus lag daarbij aanvankelijk vooral op de traditionele activiteiten van de achterbannen van Bovag en RAI Vereniging. Al in een vroeg stadium van haar bestaan erkende en herkende Sims echter de mogelijkheden en het belang van connectiviteit van voertuigen met elkaar, de bestuurder en met de omgeving en vooral het belang van data hierbij.

Pionierswerk

In dit kader heeft Sims veel pionierswerk verricht en relaties aangeknoopt met een groot aantal nieuwe spelers waardoor duidelijk de noodzaak naar voren kwam om juist hierop beleid te ontwikkelen. Sims heeft beide verenigingen de afgelopen jaren ondersteund bij het onderkennen van deze ontwikkelingen voor de toekomst van haar leden en het realiseren van visie en beleid op dit gebied. Na dit voorbereidende werk en vanwege de jongste ontwikkelingen rondom voertuigen en (hun) data, vinden Bovag en RAI Vereniging dat het tijd is om onderwerpen als slimme mobiliteit, connectiviteit en (big) data zelf ter hand te nemen en daar ieder hun eigen beleid op te enten, gebaseerd op de specifieke kenmerken van hun eigen achterbannen. De inmiddels ontwikkelde standaarden blijven beschikbaar. Uitsluitend hiervoor zal Stichting Sims, in afgeslankte vorm, blijven voortbestaan.

arn1

ARN-recycling­prestatie overtreft Europese richtlijn

ARN heeft het afgelopen jaar een recyclingprestatie van 97 procent gerealiseerd. Dat is ruim meer dan de 95 procent die de Europese auto­wrakken­richtlijn voor 2015 voorschrijft. Dit blijkt uit het zojuist verschenen duur­zaam­heidsverslag van ARN.

Volgens ARN-directeur Arie de Jong vormt deze mijlpaal het bewijs dat auto- r­ecycling uitsluitend realiseerbaar is via nauwe samenwerking. “Daar ben ik trots op. De bijdrage van de PST-fabriek in de totale ­recyclingprestatie van Nederlandse autowrakken wordt met de proeven die ARN vorig jaar heeft gedaan voor het eerst goed zichtbaar.” Met het verwerken van zo’n 40 duizend ton shredderafval is de fabriek er vorig jaar in geslaagd de laatste, lastigste 12 procent te behalen van de nu gerealiseerde 97 procent. De Jong: “Daarmee is de installatie een onmisbare schakel in de keten die nodig is om te kunnen blijven voldoen aan de 95 procent recyclingdoelstelling. De keten is volwassen geworden en met het vijfjarige bestaan van de PST-fabriek is de installatie definitief uit de opstartfase. Het is ons streven om naast verlaging van de kosten, de opbrengsten van de fabriek te verhogen door het vervaardigen van hoogwaardiger materialen. Op die manier leveren wij ook een echte ­bijdrage aan de circulaire autorecyclingketen.”

Verlaging recyclingkosten

ARN blijft als uitvoeringsinstantie de komende jaren, in nauwe samenwerking met de ketenpartners, de regie voeren in de autorecycling­keten. ARN en opdrachtgever RAI Vereniging hebben hun overeenkomst vorig jaar met vijf jaar verlengd. Onderdeel van de hernieuwde afspraken is de verplichting om de recyclingkosten over de gehele keten verder omlaag te blijven brengen. Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging, over die samenwerking: “RAI Vereniging en haar leden besteden zelf veel aandacht aan verduurzaming van de mobiliteitsbranche. De toegevoegde waarde voor ons is dat ARN veel meer is dan een uitvoerings­organisatie. Het is een kennisinstituut dat een belangrijke bijdrage levert aan verduurzaming van de branche.”

Bos manager leden- en verenigings­zaken RAI Vereniging

Henk Bos is op 15 juni gestart als manager leden- en verenigingszaken. Deze nieuwe functie vloeit voort uit de recente herijking van RAI Vereniging. Bos (54) is sinds 2007 secretaris van vereniging CarrosserieNL, waarmee de afdeling Speciale Voertuigen van RAI ­Vereniging samengaat onder de naam RAI CarrosserieNL. Hij zal nauw betrokken zijn bij de uitwerking van dit integratieproces. De medewerkers van CarrosserieNL, die verhuisd zijn naar RAI Vereniging, gaan samen met hun nieuwe collega’s werken voor de ruim 300 leden van RAI CarrosserieNL. In zijn nieuwe functie van manager leden- en verenigingszaken zal Bos zich met nadruk richten op het optimaliseren van de dienstverlening aan de leden. Eerder switchte Cees Boutens, die manager strategie & public affairs was, naar de eveneens nieuwe functie manager be­langen­behartiging. Nu deze twee belangrijke ­posities zijn ingevuld is het managementteam van RAI Vereniging weer compleet. Dat bestaat verder uit directeur Olaf de Bruijn en Edward Dijker, financieel directeur.

henkbos

Nieuws van RAI Vereniging | Fleet&Mobility

Nieuws van RAI Vereniging

Redactie Redactie
• Laatste update:

Inschrijving Automotive Innovation Award

Talloze Nederlandse bedrijven maken met hun innovaties mobiliteit slimmer, schoner en/of efficiënter. Stichting Automotive Innovation Award daagt deze bedrijven uit baanbrekende innovaties aan te melden voor de prestigieuze Automotive Innovation Awards.

Er zijn drie categorieën: Technology, Ser­vices en Challenging Concepts. Laatst­genoemde categorie is speciaal bedoeld voor veelbelovende innovaties die zich nog in een conceptfase bevinden, bijvoorbeeld cases van studenten. De Nederlandse automotive is een echte kennis-en innovatiesector die zowel nationaal als internationaal groot aanzien geniet. Alleen al de Nederlandse toeleveranciers van buitenlandse autofabrikanten zijn goed voor een jaarlijkse export van 9,2 miljard euro. En daar profiteren andere sectoren volop van mee: de Nederlandse metaalsector bijvoorbeeld behaalt jaarlijks 2,3 miljard euro omzet door leveringen aan autofabrikanten. Aan de basis van deze indrukwekkende cijfers staat innovatie. Technische productinnovatie, maar ook databeheer en -verwerking, duurzaamheid, serviceconcepten en communicatie zijn onderwerpen waar Nederlandse innovators in vooroplopen.

aia

Jurering 

Inschrijven voor de Automotive Innovation Award kan tot en met 15 oktober 2016 op www.automotiveinnovationaward.nl. Op deze site zijn ook de categorieën en de beoordelings­criteria te vinden waar de innovaties aan moeten voldoen. Een vakkundige jury, onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende, beoordeelt de inzendingen op innovatiekracht, impact op mobiliteit, economisch rendement en toepasbaarheid. Na beoordeling nomineert de jury in elke cate­gorie maximaal vijf innovaties. Medio januari maakt de organisatie de finalisten bekend. De ontknoping vindt plaats tijdens een innovatiediner voor de automotive op maandag 13 februari 2017. Er is echter meer dan alleen een prestigieuze award. De stichting zet de ingezonden innovaties in de spotlights, zowel binnen de sector als voor het brede publiek. De ­winnaar krijgt ook gerichte ondersteuning om zijn innovatie in een stroomversnelling te brengen, zoals landelijke media-aandacht, toegang tot een interessant netwerk en een ­speciale masterclass van de vijf initiatiefnemers (AutomotiveNL, Bovag, RAI Vereniging, Roland Berger en Leaseplan). Met deze tweejaarlijkse verkiezing wil de Stichting Auto­motive Innovation Award de innovatiekracht van de sector vergroten. Daarnaast wil de stichting de in Nederland ontwikkelde innovaties en innovaties met een sterke binding met Nederland meer bekendheid geven.

SIMS geslaagd in missie

Stichting Sims heeft bij de oprichters, Bovag en RAI Vereniging nadrukkelijk het belang van een data- en informatiebeleid op de kaart gezet. Sims is daarmee geslaagd in haar missie. Bovag en RAI Vereniging gaan op basis van de opgedane inzichten voortaan hierin ieder hun eigen koers varen, op basis van de behoeftes van de eigen achterban. De door Sims ontwikkelde standaarden blijven voor de gehele markt beschikbaar. Vanaf haar oprichting in 2009 is Sims actief geweest met het ontwikkelen van een eigen data- en informatiebeleid voor de sector, om op basis daarvan standaarden te ontwikkelen. De focus lag daarbij aanvankelijk vooral op de traditionele activiteiten van de achterbannen van Bovag en RAI Vereniging. Al in een vroeg stadium van haar bestaan erkende en herkende Sims echter de mogelijkheden en het belang van connectiviteit van voertuigen met elkaar, de bestuurder en met de omgeving en vooral het belang van data hierbij.

Pionierswerk

In dit kader heeft Sims veel pionierswerk verricht en relaties aangeknoopt met een groot aantal nieuwe spelers waardoor duidelijk de noodzaak naar voren kwam om juist hierop beleid te ontwikkelen. Sims heeft beide verenigingen de afgelopen jaren ondersteund bij het onderkennen van deze ontwikkelingen voor de toekomst van haar leden en het realiseren van visie en beleid op dit gebied. Na dit voorbereidende werk en vanwege de jongste ontwikkelingen rondom voertuigen en (hun) data, vinden Bovag en RAI Vereniging dat het tijd is om onderwerpen als slimme mobiliteit, connectiviteit en (big) data zelf ter hand te nemen en daar ieder hun eigen beleid op te enten, gebaseerd op de specifieke kenmerken van hun eigen achterbannen. De inmiddels ontwikkelde standaarden blijven beschikbaar. Uitsluitend hiervoor zal Stichting Sims, in afgeslankte vorm, blijven voortbestaan.

arn1

ARN-recycling­prestatie overtreft Europese richtlijn

ARN heeft het afgelopen jaar een recyclingprestatie van 97 procent gerealiseerd. Dat is ruim meer dan de 95 procent die de Europese auto­wrakken­richtlijn voor 2015 voorschrijft. Dit blijkt uit het zojuist verschenen duur­zaam­heidsverslag van ARN.

Volgens ARN-directeur Arie de Jong vormt deze mijlpaal het bewijs dat auto- r­ecycling uitsluitend realiseerbaar is via nauwe samenwerking. “Daar ben ik trots op. De bijdrage van de PST-fabriek in de totale ­recyclingprestatie van Nederlandse autowrakken wordt met de proeven die ARN vorig jaar heeft gedaan voor het eerst goed zichtbaar.” Met het verwerken van zo’n 40 duizend ton shredderafval is de fabriek er vorig jaar in geslaagd de laatste, lastigste 12 procent te behalen van de nu gerealiseerde 97 procent. De Jong: “Daarmee is de installatie een onmisbare schakel in de keten die nodig is om te kunnen blijven voldoen aan de 95 procent recyclingdoelstelling. De keten is volwassen geworden en met het vijfjarige bestaan van de PST-fabriek is de installatie definitief uit de opstartfase. Het is ons streven om naast verlaging van de kosten, de opbrengsten van de fabriek te verhogen door het vervaardigen van hoogwaardiger materialen. Op die manier leveren wij ook een echte ­bijdrage aan de circulaire autorecyclingketen.”

Verlaging recyclingkosten

ARN blijft als uitvoeringsinstantie de komende jaren, in nauwe samenwerking met de ketenpartners, de regie voeren in de autorecycling­keten. ARN en opdrachtgever RAI Vereniging hebben hun overeenkomst vorig jaar met vijf jaar verlengd. Onderdeel van de hernieuwde afspraken is de verplichting om de recyclingkosten over de gehele keten verder omlaag te blijven brengen. Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging, over die samenwerking: “RAI Vereniging en haar leden besteden zelf veel aandacht aan verduurzaming van de mobiliteitsbranche. De toegevoegde waarde voor ons is dat ARN veel meer is dan een uitvoerings­organisatie. Het is een kennisinstituut dat een belangrijke bijdrage levert aan verduurzaming van de branche.”

Bos manager leden- en verenigings­zaken RAI Vereniging

Henk Bos is op 15 juni gestart als manager leden- en verenigingszaken. Deze nieuwe functie vloeit voort uit de recente herijking van RAI Vereniging. Bos (54) is sinds 2007 secretaris van vereniging CarrosserieNL, waarmee de afdeling Speciale Voertuigen van RAI ­Vereniging samengaat onder de naam RAI CarrosserieNL. Hij zal nauw betrokken zijn bij de uitwerking van dit integratieproces. De medewerkers van CarrosserieNL, die verhuisd zijn naar RAI Vereniging, gaan samen met hun nieuwe collega’s werken voor de ruim 300 leden van RAI CarrosserieNL. In zijn nieuwe functie van manager leden- en verenigingszaken zal Bos zich met nadruk richten op het optimaliseren van de dienstverlening aan de leden. Eerder switchte Cees Boutens, die manager strategie & public affairs was, naar de eveneens nieuwe functie manager be­langen­behartiging. Nu deze twee belangrijke ­posities zijn ingevuld is het managementteam van RAI Vereniging weer compleet. Dat bestaat verder uit directeur Olaf de Bruijn en Edward Dijker, financieel directeur.

henkbos