Privacy Statement

Privacy verklaring conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming

ProMedia Group respecteert de privacy van de bezoekers van zijn websites. In verband met de transparantie omtrent de privacygevoelige gegevens hebben wij een beleid ontwikkeld voor de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten en relaties. Onze volledige privacyverklaring kunt u hier vinden. Voor meer informatie over de nieuwe algemene verordening verwijzen wij u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Verantwoordelijkheid

ProMedia Group is als exploitant verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van zijn websites mobilitymedia.nl, automotive-management.nl, autobranchesignalen.nl, fleetmobility.nl, jobmotive.nl, autoschadeportaal.nl, autobandenportaal.nl en bandenportaal.nl. ProMedia Group is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de algemene verordening worden verwerkt.

Welke persoonsgebonden gegevens?

Bezoekers van de websites van ProMedia Group kunnen op vrijwillige basis hun contactgegevens achterlaten via daarvoor bestemde invulvelden voor het periodiek ontvangen van de nieuwsbrieven en/of mogelijke interessante andere diensten en producten van ProMedia Group. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van relevante informatie aan de personen die zich hiervoor hebben opgegeven.

Bewaren en bewaartermijn

De verstrekte gegevens worden in overeenstemming met artikel 39 van de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze bewaard en verwerkt. De gegevens worden niet gebruikt voor commerciƫle en/of politieke doeleinden. De persoonsgegevens die met toestemming zijn verstrekt blijven uitsluitend bewaard voor het versturen van de nieuwsbrieven en andere relevante informatie van ProMedia Group. Personen kunnen zelf aangeven wanneer zij deze informatie niet meer willen ontvangen. De gegevens worden dan direct vernietigd.

Inzage persoonsgegevens

Personen die hun gegevens hebben doorgegeven aan ProMedia Group hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens (artikel 63 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens te vragen (artikel 65 van de AVG).

Bescherming persoonsgegevens

ProMedia Group is volgens artikel 83 van de AVG verplicht passende maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.