Premiestijging cascopolissen lijkt onvermijdelijk

Allrisk polis wordt verliespost

Rob van de Laar Rob van de Laar
• Laatste update:

De toezichthouder op het bank- en verzekeringswezen hamert al sinds 2010 op de noodzaak om de autopremies te verhogen, gezien de slechte resultaten die de branche boekt. Het mocht lange tijd niet baten: verzekeraars verkozen prijsconcurrentie en dus de jacht op nieuwe klanten boven winst. De verliezen op autoverzekeringen werden bij grote concerns veelal wel goedgemaakt met positieve resultaten in andere bedrijfsonderdelen. Dit jaar is het tij dan eindelijk gekeerd: branchebreed gaan de premies omhoog. WA-verzekeringen zijn in een half jaar tijd 21 procent duurder geworden, zo berekende Independer al. Voor de cascodekking is de premieverhoging over het algemeen beperkt. De meest recente jaarcijfers van verzekeraars, die jaarlijks via verslagstaten hun boekhouding moeten deponeren bij De Nederlandsche Bank, laten echter zien dat ook bij cascoverzekeringen de noodzaak van premiestijgingen steeds sterker wordt. 

Quitte in Casco

In 2015 hebben de 29 autoverzekeraars die actief zijn in het cascosegment gezamenlijk een magere 6,8 miljoen euro als brutoresultaat geboekt. Dat bedrag houden zij over na herverzekering en aftrek van de schadelast en de bedrijfskosten. Over 2014 bedroeg die winst nog 60,2 miljoen euro. In de markt voor cascoverzekeringen ging vorig jaar in totaal 1.784 miljoen om; 1,8 procent minder dan de 1.816 miljoen van 2014. 

Een goede indicator voor de mate waarin een verzekeraar al dan niet goed presteert, is de combined ratio. Die wordt berekend door de schadelast (alle daadwerkelijk uitgekeerde schades), de bedrijfskosten en het saldo uit herverzekering (is er meer premie aan de herverzekeraar betaald dan er aan uitkeringen is ontvangen?) bij elkaar op te tellen. Die som wordt vervolgens gedeeld door de verdiende premie (de premieomzet na aftrek van eventuele voorzieningen voor premies die al betaald zijn voor het jaar erna). Bij een gezonde bedrijfsvoering is die combined ratio, uitgedrukt in procenten, kleiner dan 100: de verzekeraar kan alle kosten dan betalen uit de ontvangen premies. In de cascomarkt is de combined ratio vorig jaar uitgekomen op 99,2 procent: van elke euro premie blijft dus nog maar 0,8 cent over voor de verzekeraar. In 2014 resteerde met een ratio van 96,3 procent nog een ruime 3 cent. De schaderatio, die hetzelfde wordt berekend als de combined ratio, maar waar de bedrijfskosten uit zijn gelaten, is toegenomen van 66,7 naar 70,4 procent in 2015. Behalve de gedaalde premieomzet is de toegenomen schadelast de boosdoener: die komt 7 procent hoger uit op 1.249 miljoen euro (1.163 miljoen euro in 2014). Zonder die toename zouden zowel de schade- als de combined ratio zijn gedaald. Tien verzekeraars lijden verlies op cascopolissen. Van hen maakt de kleine maatschappij Mercurius uit Nijkerk het ’t bontst met een combined ratio van 125 procent. Bij de top 10-verzekeraars hebben Achmea, Aegon en Reaal een cascoprobleem: zij staan op respectievelijk 105, 103 en 107 procent. Laatstgenoemde had over 2014 al een combined ratio van meer dan 100 procent. Omdat Achmea marktleider is, hakt een negatief resultaat er direct hard in voor de hele markt. Het moederbedrijf van Centraal Beheer lijdt 21 miljoen euro verlies, onder meer door een fors gestegen schadelast van 367 (318) miljoen euro. In de totale markt loopt de schadelast op tot 1.253 (1.167) miljoen, herverzekeringen niet meegerekend.

WA onveranderd slecht

De achteruitgang in casco gaat gepaard met een blijvend slecht resultaat uit WA-verzekeringen. Die zorgden in 2014 voor 416 miljoen euro verlies en in 2015 is het niet veel beter: het resultaat komt uit op -388 miljoen euro. Dat is een kleine 7 procent beter dan het jaar ervoor, maar de premieomzet daalt. Die gaat van 2.112 miljoen naar 2.087 miljoen euro, terwijl in 2014 nog sprake was van een lichte stijging. Het blijft markt breed kommer en kwel, al daalt de schadelast met een fractie naar 1.861 (1.867) miljoen euro. Dat is te danken aan een beter herverzekeringsresultaat. De her­verzekeraars keren ruim 5 miljoen meer uit dan aan premies wordt betaald. Doordat de bedrijfskosten met 5 procent dalen, komt de combined ratio lager uit dan in 2014: 118,6 om 119,8 procent. Maar een winstgevend WA-bedrijf is nog mijlenver weg; de schaderatio blijft 89 procent. Bij 22 verzekeraars is het resultaat uit WA-polissen negatief; van de top-10 weet alleen Univé nog winst te maken, zij het een bescheiden 3,8 miljoen op een premieomzet van 186 miljoen euro. De beste combined ratio boekt het in de zakelijke markt gespecialiseerde HDI Gerling: 90,3 procent, hoofdzakelijk doordat de schadelast spectaculair is afgenomen tot nog geen 8 (26) miljoen euro. De premieomzet krimpt overigens navenant doordat een deel van de portefeuille nu onder het internationale moederbedrijf valt.

Tien verzekeraars lijden verlies op cascopolissen.

Achmea grootste verliezer

Het beroerdst presteert Reaal, waar onderaan de streep een verlies resteert van 60 miljoen euro en een combined ratio van maar liefst 160 procent. Dat is al een duidelijke verbetering ten opzichte van 2014, toen het resultaat uitkwam op -110 miljoen en de combined ratio op 180 procent. In 2015 is Reaal overigens niet de verzekeraar met het grootste verlies: dat komt met 121 miljoen euro op het conto van Achmea, waar de combined ratio dankzij het enorme premievolume van ruim een half miljard blijft ‘steken’ op 122 procent. Bij Achmea schrijven de boekhouders een schadelast die angstig dicht in de buurt komt van de premieomzet: 518 miljoen, tegen 457 miljoen in 2014. De schadelast bij Achmea bedraagt nu 96 procent van de verdiende premie. Er zijn inmiddels ook verzekeraars bij wie de schadelast alleen de premie al overstijgt: De Goudse spant daarin de kroon met een schaderatio van 109 procent. Reaal en TVM doen het met 106 procent niet veel beter.

Omzet top-10

Bij de tien grootste verzekeraars valt vooral op dat Nationale-Nederlanden een stap terug doet: de omzet in de WA-markt gaat met 17 procent omlaag, waardoor Univé en Delta Lloyd langszij komen. Univé krikt het premie-inkomen met 14 procent op. In de top-10 voor cascoverzekeringen blijven alle posities hetzelfde, al weet Reaal met een terugval in omzet van 15 procent Aegon nog maar net voor te blijven. In casco verliest WA-stijger Univé de aansluiting met nummer drie ASR door een krimp van 9 procent.

 

Allrisk polis wordt verliespost | Fleet&Mobility
Premiestijging cascopolissen lijkt onvermijdelijk

Allrisk polis wordt verliespost

Rob van de Laar Rob van de Laar
• Laatste update:

De toezichthouder op het bank- en verzekeringswezen hamert al sinds 2010 op de noodzaak om de autopremies te verhogen, gezien de slechte resultaten die de branche boekt. Het mocht lange tijd niet baten: verzekeraars verkozen prijsconcurrentie en dus de jacht op nieuwe klanten boven winst. De verliezen op autoverzekeringen werden bij grote concerns veelal wel goedgemaakt met positieve resultaten in andere bedrijfsonderdelen. Dit jaar is het tij dan eindelijk gekeerd: branchebreed gaan de premies omhoog. WA-verzekeringen zijn in een half jaar tijd 21 procent duurder geworden, zo berekende Independer al. Voor de cascodekking is de premieverhoging over het algemeen beperkt. De meest recente jaarcijfers van verzekeraars, die jaarlijks via verslagstaten hun boekhouding moeten deponeren bij De Nederlandsche Bank, laten echter zien dat ook bij cascoverzekeringen de noodzaak van premiestijgingen steeds sterker wordt. 

Quitte in Casco

In 2015 hebben de 29 autoverzekeraars die actief zijn in het cascosegment gezamenlijk een magere 6,8 miljoen euro als brutoresultaat geboekt. Dat bedrag houden zij over na herverzekering en aftrek van de schadelast en de bedrijfskosten. Over 2014 bedroeg die winst nog 60,2 miljoen euro. In de markt voor cascoverzekeringen ging vorig jaar in totaal 1.784 miljoen om; 1,8 procent minder dan de 1.816 miljoen van 2014. 

Een goede indicator voor de mate waarin een verzekeraar al dan niet goed presteert, is de combined ratio. Die wordt berekend door de schadelast (alle daadwerkelijk uitgekeerde schades), de bedrijfskosten en het saldo uit herverzekering (is er meer premie aan de herverzekeraar betaald dan er aan uitkeringen is ontvangen?) bij elkaar op te tellen. Die som wordt vervolgens gedeeld door de verdiende premie (de premieomzet na aftrek van eventuele voorzieningen voor premies die al betaald zijn voor het jaar erna). Bij een gezonde bedrijfsvoering is die combined ratio, uitgedrukt in procenten, kleiner dan 100: de verzekeraar kan alle kosten dan betalen uit de ontvangen premies. In de cascomarkt is de combined ratio vorig jaar uitgekomen op 99,2 procent: van elke euro premie blijft dus nog maar 0,8 cent over voor de verzekeraar. In 2014 resteerde met een ratio van 96,3 procent nog een ruime 3 cent. De schaderatio, die hetzelfde wordt berekend als de combined ratio, maar waar de bedrijfskosten uit zijn gelaten, is toegenomen van 66,7 naar 70,4 procent in 2015. Behalve de gedaalde premieomzet is de toegenomen schadelast de boosdoener: die komt 7 procent hoger uit op 1.249 miljoen euro (1.163 miljoen euro in 2014). Zonder die toename zouden zowel de schade- als de combined ratio zijn gedaald. Tien verzekeraars lijden verlies op cascopolissen. Van hen maakt de kleine maatschappij Mercurius uit Nijkerk het ’t bontst met een combined ratio van 125 procent. Bij de top 10-verzekeraars hebben Achmea, Aegon en Reaal een cascoprobleem: zij staan op respectievelijk 105, 103 en 107 procent. Laatstgenoemde had over 2014 al een combined ratio van meer dan 100 procent. Omdat Achmea marktleider is, hakt een negatief resultaat er direct hard in voor de hele markt. Het moederbedrijf van Centraal Beheer lijdt 21 miljoen euro verlies, onder meer door een fors gestegen schadelast van 367 (318) miljoen euro. In de totale markt loopt de schadelast op tot 1.253 (1.167) miljoen, herverzekeringen niet meegerekend.

WA onveranderd slecht

De achteruitgang in casco gaat gepaard met een blijvend slecht resultaat uit WA-verzekeringen. Die zorgden in 2014 voor 416 miljoen euro verlies en in 2015 is het niet veel beter: het resultaat komt uit op -388 miljoen euro. Dat is een kleine 7 procent beter dan het jaar ervoor, maar de premieomzet daalt. Die gaat van 2.112 miljoen naar 2.087 miljoen euro, terwijl in 2014 nog sprake was van een lichte stijging. Het blijft markt breed kommer en kwel, al daalt de schadelast met een fractie naar 1.861 (1.867) miljoen euro. Dat is te danken aan een beter herverzekeringsresultaat. De her­verzekeraars keren ruim 5 miljoen meer uit dan aan premies wordt betaald. Doordat de bedrijfskosten met 5 procent dalen, komt de combined ratio lager uit dan in 2014: 118,6 om 119,8 procent. Maar een winstgevend WA-bedrijf is nog mijlenver weg; de schaderatio blijft 89 procent. Bij 22 verzekeraars is het resultaat uit WA-polissen negatief; van de top-10 weet alleen Univé nog winst te maken, zij het een bescheiden 3,8 miljoen op een premieomzet van 186 miljoen euro. De beste combined ratio boekt het in de zakelijke markt gespecialiseerde HDI Gerling: 90,3 procent, hoofdzakelijk doordat de schadelast spectaculair is afgenomen tot nog geen 8 (26) miljoen euro. De premieomzet krimpt overigens navenant doordat een deel van de portefeuille nu onder het internationale moederbedrijf valt.

Tien verzekeraars lijden verlies op cascopolissen.

Achmea grootste verliezer

Het beroerdst presteert Reaal, waar onderaan de streep een verlies resteert van 60 miljoen euro en een combined ratio van maar liefst 160 procent. Dat is al een duidelijke verbetering ten opzichte van 2014, toen het resultaat uitkwam op -110 miljoen en de combined ratio op 180 procent. In 2015 is Reaal overigens niet de verzekeraar met het grootste verlies: dat komt met 121 miljoen euro op het conto van Achmea, waar de combined ratio dankzij het enorme premievolume van ruim een half miljard blijft ‘steken’ op 122 procent. Bij Achmea schrijven de boekhouders een schadelast die angstig dicht in de buurt komt van de premieomzet: 518 miljoen, tegen 457 miljoen in 2014. De schadelast bij Achmea bedraagt nu 96 procent van de verdiende premie. Er zijn inmiddels ook verzekeraars bij wie de schadelast alleen de premie al overstijgt: De Goudse spant daarin de kroon met een schaderatio van 109 procent. Reaal en TVM doen het met 106 procent niet veel beter.

Omzet top-10

Bij de tien grootste verzekeraars valt vooral op dat Nationale-Nederlanden een stap terug doet: de omzet in de WA-markt gaat met 17 procent omlaag, waardoor Univé en Delta Lloyd langszij komen. Univé krikt het premie-inkomen met 14 procent op. In de top-10 voor cascoverzekeringen blijven alle posities hetzelfde, al weet Reaal met een terugval in omzet van 15 procent Aegon nog maar net voor te blijven. In casco verliest WA-stijger Univé de aansluiting met nummer drie ASR door een krimp van 9 procent.