Bijtelling privé-gebruik

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dit heet fiscale bijtelling. De standaard fiscale bijtelling voor het privé-gebruik van de auto is op 1 januari 2008 verhoogd van 22% naar 25% van de cataloguswaarde van de auto. De afgelopen jaren zijn er meerdere bijtellingscategorieën bijgekomen die samenhangen met de CO2-uitstoot van de auto. Bekijk hier de bijtellingscategorieën
Dit bedrag dient door de werkgever te worden opgeteld bij en en ingehouden op het brutoloon. Werknemers die kunnen aantonen dat de auto voor minder dan 500 kilometer op jaarbasis voor privé doeleinden worden gebruikt, zijn hiervan vrijgesteld. Zij dienen dan een verklaring geen privé-gebruik te ondertekenen en op verzoek een sluitende kilometerregistratie te kunnen overleggen. 

Bijtelling privé-gebruik | Fleet&Mobility

Bijtelling privé-gebruik

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dit heet fiscale bijtelling. De standaard fiscale bijtelling voor het privé-gebruik van de auto is op 1 januari 2008 verhoogd van 22% naar 25% van de cataloguswaarde van de auto. De afgelopen jaren zijn er meerdere bijtellingscategorieën bijgekomen die samenhangen met de CO2-uitstoot van de auto. Bekijk hier de bijtellingscategorieën
Dit bedrag dient door de werkgever te worden opgeteld bij en en ingehouden op het brutoloon. Werknemers die kunnen aantonen dat de auto voor minder dan 500 kilometer op jaarbasis voor privé doeleinden worden gebruikt, zijn hiervan vrijgesteld. Zij dienen dan een verklaring geen privé-gebruik te ondertekenen en op verzoek een sluitende kilometerregistratie te kunnen overleggen.