Mobiliteit & Fiscus | Kia geldt nog wel voor grijs

Redactie Redactie
• Laatste update:

De investeringsaftrek is een extra fiscale aftrekpost voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen. De basisaftrekpost van de investeringsaftrek betreft de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), geldt dus nog steeds voor bestelauto’s. Die moeten dan voldoen aan de fiscale definitie van het ‘grijs kenteken’, op basis van de regels die bijvoorbeeld ook gelden voor de bpm-vrijstelling voor ondernemers en het lage wegenbelastingtarief.

Zelf investeren

Belangrijk is dat de ondernemer zelf investeert. Het gaat bij deze aftrek dus om koop of financial lease. Ook is van belang dat de KIA niet geldt voor auto’s die worden verhuurd aan derden. Wat erg leuk is aan deze regeling, is dat de investeringsaftrek niet alleen voor nieuwe, maar ook voor gebruikte bestelauto’s geldt. 

De KIA levert een extra fiscale belastingaftrek op van maximaal 28 procent. De hoogte van deze aftrekpost hangt af van de totale omvang van de investeringen (dus niet alleen in bestelauto’s) in dat jaar. Hoe hoger het investeringstotaal, hoe lager het aftrekpercentage. Ligt het totaal van de investeringen dit jaar tussen de 2.300 en 56.192 euro, dan is de aftrek 28 procent van dat totaal. Boven de 56.024 euro neemt de aftrek langzaam af. Boven een totaal investeringsbedrag van 312.176 euro geldt in 2017 geen investeringsaftrek meer. Het totaal van de jaarinvesteringen is daardoor sterk bepalend voor de hoogte van de aftrek. 

Leuk aan de regeling is dat de investeringsaftrek geldt voor zowel nieuwe als gebruikte bestelauto’s.

Het percentage investeringsaftrek is afhankelijk van het totale investeringsbedrag in een bepaald jaar. Daarbij wordt er gekeken naar het ‘aangaan van de verplichtingen’, dat wil zeggen naar het tekenen van de order of opdrachtbevestiging. Dat vastgestelde percentage mag in de aangifte over dít jaar worden afgetrokken als de bestelauto ook dit jaar wordt afgeleverd. Zou de bestelauto in 2018 worden afgeleverd, komt de aftrek in principe terecht in de aangifte van het jaar van afleveren, dus 2018. Aftrek in 2017 is dan nog wel mogelijk, maar alleen tot het bedrag van de aanbetaling. Als de bedrijfsmiddelen worden verkocht binnen vijf jaar na het begin van het jaar waarin de aanschaf heeft plaatsgevonden, wordt de investeringsaftrek gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Dit gebeurt door het aangeven van een desinvesteringsbijtelling ter grootte van het percentage dat destijds als investeringsaftrek is geclaimd, vermenigvuldigd met de verkoopprijs. Het voordeel van het investeren in het najaar is dat dit hele jaar als het eerste van deze vijf jaren telt. U krijgt daardoor minder snel met desinvesteringsbijtelling te maken dan bij investeren in het voorjaar.

Jan Rolleman is fiscalist bij AMD Automotive ­Fiscalisten. Hij houdt zich dagelijks bezig met ­belastingzaken en ­juris­prudentie over mobiliteit en de auto van de zaak.  In Fleet&Mobility beantwoordt hij vragen van lezers. Ook een vraag over belastingzaken en uw mobiliteitsbeleid? Mail dan naar redactie@fleet-mobility.nl. 

Mobiliteit & Fiscus | Kia geldt nog wel voor grijs | Fleet&Mobility

Mobiliteit & Fiscus | Kia geldt nog wel voor grijs

Redactie Redactie
• Laatste update:

De investeringsaftrek is een extra fiscale aftrekpost voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen. De basisaftrekpost van de investeringsaftrek betreft de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), geldt dus nog steeds voor bestelauto’s. Die moeten dan voldoen aan de fiscale definitie van het ‘grijs kenteken’, op basis van de regels die bijvoorbeeld ook gelden voor de bpm-vrijstelling voor ondernemers en het lage wegenbelastingtarief.

Zelf investeren

Belangrijk is dat de ondernemer zelf investeert. Het gaat bij deze aftrek dus om koop of financial lease. Ook is van belang dat de KIA niet geldt voor auto’s die worden verhuurd aan derden. Wat erg leuk is aan deze regeling, is dat de investeringsaftrek niet alleen voor nieuwe, maar ook voor gebruikte bestelauto’s geldt. 

De KIA levert een extra fiscale belastingaftrek op van maximaal 28 procent. De hoogte van deze aftrekpost hangt af van de totale omvang van de investeringen (dus niet alleen in bestelauto’s) in dat jaar. Hoe hoger het investeringstotaal, hoe lager het aftrekpercentage. Ligt het totaal van de investeringen dit jaar tussen de 2.300 en 56.192 euro, dan is de aftrek 28 procent van dat totaal. Boven de 56.024 euro neemt de aftrek langzaam af. Boven een totaal investeringsbedrag van 312.176 euro geldt in 2017 geen investeringsaftrek meer. Het totaal van de jaarinvesteringen is daardoor sterk bepalend voor de hoogte van de aftrek. 

Leuk aan de regeling is dat de investeringsaftrek geldt voor zowel nieuwe als gebruikte bestelauto’s.

Het percentage investeringsaftrek is afhankelijk van het totale investeringsbedrag in een bepaald jaar. Daarbij wordt er gekeken naar het ‘aangaan van de verplichtingen’, dat wil zeggen naar het tekenen van de order of opdrachtbevestiging. Dat vastgestelde percentage mag in de aangifte over dít jaar worden afgetrokken als de bestelauto ook dit jaar wordt afgeleverd. Zou de bestelauto in 2018 worden afgeleverd, komt de aftrek in principe terecht in de aangifte van het jaar van afleveren, dus 2018. Aftrek in 2017 is dan nog wel mogelijk, maar alleen tot het bedrag van de aanbetaling. Als de bedrijfsmiddelen worden verkocht binnen vijf jaar na het begin van het jaar waarin de aanschaf heeft plaatsgevonden, wordt de investeringsaftrek gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Dit gebeurt door het aangeven van een desinvesteringsbijtelling ter grootte van het percentage dat destijds als investeringsaftrek is geclaimd, vermenigvuldigd met de verkoopprijs. Het voordeel van het investeren in het najaar is dat dit hele jaar als het eerste van deze vijf jaren telt. U krijgt daardoor minder snel met desinvesteringsbijtelling te maken dan bij investeren in het voorjaar.

Jan Rolleman is fiscalist bij AMD Automotive ­Fiscalisten. Hij houdt zich dagelijks bezig met ­belastingzaken en ­juris­prudentie over mobiliteit en de auto van de zaak.  In Fleet&Mobility beantwoordt hij vragen van lezers. Ook een vraag over belastingzaken en uw mobiliteitsbeleid? Mail dan naar redactie@fleet-mobility.nl.