Emissietest-site voor leken gelanceerd

Redactie Redactie
• Laatste update:

Het gaat dan om informatie over de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijnstof en CO2. Volgens de RAI Vereniging bestaan er nog veel misverstanden over de emissies van personenauto’s. Zo worden volgens de organisator schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden en fijnstof bijvoorbeeld verward met niet schadelijke stoffen als CO2.

Ook is er op de site informatie te vinden over de nieuwe Europese emissietesten die op dit moment worden ontwikkeld om de uitstoot van personenauto’s te meten: de WLTP- en RDE-emissietesten. WLTP is de nieuwe emissietest, waarvan de uitkomsten dichter bij de werkelijkheid liggen dan bij de huidige NEDC-test. Op termijn wordt de WLTP-test aangevuld met de RDE, die een extra waarborg voor de praktijkemissie van schadelijke stoffen moet gegen. De EU moet de criteria hiervoor echter nog nader definiëren.

Emissietest-site voor leken gelanceerd | Fleet&Mobility

Emissietest-site voor leken gelanceerd

Redactie Redactie
• Laatste update:

Het gaat dan om informatie over de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijnstof en CO2. Volgens de RAI Vereniging bestaan er nog veel misverstanden over de emissies van personenauto’s. Zo worden volgens de organisator schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden en fijnstof bijvoorbeeld verward met niet schadelijke stoffen als CO2.

Ook is er op de site informatie te vinden over de nieuwe Europese emissietesten die op dit moment worden ontwikkeld om de uitstoot van personenauto’s te meten: de WLTP- en RDE-emissietesten. WLTP is de nieuwe emissietest, waarvan de uitkomsten dichter bij de werkelijkheid liggen dan bij de huidige NEDC-test. Op termijn wordt de WLTP-test aangevuld met de RDE, die een extra waarborg voor de praktijkemissie van schadelijke stoffen moet gegen. De EU moet de criteria hiervoor echter nog nader definiëren.