Ambitierapport 2020 van MVO Nederland

Nederland als wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie. Dat is de nationale ambitie die ons land op weg naar 2020 focus geeft om sterk, sociaal en concurrerend te blijven. Mobiliteit speelt daar ook een rol in. 

 

Ambitierapport 2020 van MVO Nederland | Fleet&Mobility

Ambitierapport 2020 van MVO Nederland

Nederland als wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie. Dat is de nationale ambitie die ons land op weg naar 2020 focus geeft om sterk, sociaal en concurrerend te blijven. Mobiliteit speelt daar ook een rol in.