Effecten van autodelen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar de mobiliteits- en milieu-effecten van autodelen. Zo blijkt onder andere dat autodelers 15 tot 20 procent minder kilometers rijden dan voordat zij een auto deelden. En een derde van de autodelers doet de eigen auto weg of schaft geen (extra) auto aan. Het autodelen vervangt dan de tweede of derde auto.

 

Effecten van autodelen | Fleet&Mobility

Effecten van autodelen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar de mobiliteits- en milieu-effecten van autodelen. Zo blijkt onder andere dat autodelers 15 tot 20 procent minder kilometers rijden dan voordat zij een auto deelden. En een derde van de autodelers doet de eigen auto weg of schaft geen (extra) auto aan. Het autodelen vervangt dan de tweede of derde auto.