Beheeradvies | Van concept naar realisatie

Arie Brundel, senior consultant Fleet Support (Foto: Fleet Support)

Nieuwe mobiliteitsconcepten schieten nog steeds als paddenstoelen uit de grond. Of het nu gaat om een deelautosysteem met een verdienmodel, methodes om gedragsverandering te stimuleren of de toegang tot alle mobiliteitsleveranciers zo simpel mogelijk te maken, er blijven nieuwe concepten bij komen.

Deze ontwikkeling roept bij veel mobiliteits- of HR-managers wel de nodige vragen op. Hoe kiest u nu uit al deze nieuwe concepten voor de best passende oplossingen? Hoe weet u zeker dat ze aansluiten bij de huidige en toekomstige mobiliteitsbehoefte van uw collega’s? En, ook niet onbelangrijk: liggen ze in lijn met de strategie en visie van de organisatie? In mijn dagelijkse werk zie ik dat de urgentie om het mobiliteitsbeleid te vernieuwen toeneemt. Er komen steeds meer concepten met interessante businesscases op de markt. Bovendien zien organisaties het belang in van goed werkgeverschap en de rol die mobiliteit hierin speelt. Ik krijg vaak de vraag hoe nieuwe mobiliteitsconcepten het best geïmplementeerd kunnen worden. Wat ik mijn relaties vaak adviseer is een pilotgroep ervaring op te laten doen met een nieuw concept. Mijn ervaring is dat er binnen de organisatie vaak genoeg medewerkers te porren zijn om nieuwe mobiliteitsoplossingen uit te proberen.

Met een pilot creëert u draagvlak – of juist niet.

Zo wordt er bewijsvoering en draagvlak gerealiseerd – of niet. Wees daarin vooral niet te bang. Leveranciers geloven in hun toegevoegde waarde en hebben niets te verliezen, toch? U kiest een mobiliteitsconcept waarschijnlijk voor een lange(re) termijn. Het is dus belangrijk om te weten in hoeverre het bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen. Op veel deelgebieden zijn er specialistische oplossingen voorhanden die invulling geven aan slimmer mobiliteitsgebruik. De vraag rijst of dat geen wirwar aan aparte systemen oplevert. Hoe blijft dat overzichtelijk voor alle stakeholders? De inzet van een mobiliteitsmanagementsysteem is daarop het antwoord. Hierin komt het gebruik van alle afzonderlijke mobiliteitsconcepten samen en wordt het getoetst aan het mobiliteitsbeleid. Ook bij toenemende complexiteit biedt u eenvoudig en helder toegang tot gebruik van slimme mobiliteit. Bovendien zijn ook nieuwe innovatieve concepten altijd in te passen. Zo kunt u mobility as a service volledig omarmen.

Arie Brundel, senior consultant Fleet Support.

Fleet Support behandelt in elk nummer van Fleet&Mobility een mobiliteits- en/of fleetonderwerp dat de branche bezighoudt.

Beheeradvies | Van concept naar realisatie | Fleet&Mobility

Beheeradvies | Van concept naar realisatie

Arie Brundel, senior consultant Fleet Support (Foto: Fleet Support)

Nieuwe mobiliteitsconcepten schieten nog steeds als paddenstoelen uit de grond. Of het nu gaat om een deelautosysteem met een verdienmodel, methodes om gedragsverandering te stimuleren of de toegang tot alle mobiliteitsleveranciers zo simpel mogelijk te maken, er blijven nieuwe concepten bij komen.

Deze ontwikkeling roept bij veel mobiliteits- of HR-managers wel de nodige vragen op. Hoe kiest u nu uit al deze nieuwe concepten voor de best passende oplossingen? Hoe weet u zeker dat ze aansluiten bij de huidige en toekomstige mobiliteitsbehoefte van uw collega’s? En, ook niet onbelangrijk: liggen ze in lijn met de strategie en visie van de organisatie? In mijn dagelijkse werk zie ik dat de urgentie om het mobiliteitsbeleid te vernieuwen toeneemt. Er komen steeds meer concepten met interessante businesscases op de markt. Bovendien zien organisaties het belang in van goed werkgeverschap en de rol die mobiliteit hierin speelt. Ik krijg vaak de vraag hoe nieuwe mobiliteitsconcepten het best geïmplementeerd kunnen worden. Wat ik mijn relaties vaak adviseer is een pilotgroep ervaring op te laten doen met een nieuw concept. Mijn ervaring is dat er binnen de organisatie vaak genoeg medewerkers te porren zijn om nieuwe mobiliteitsoplossingen uit te proberen.

Met een pilot creëert u draagvlak – of juist niet.

Zo wordt er bewijsvoering en draagvlak gerealiseerd – of niet. Wees daarin vooral niet te bang. Leveranciers geloven in hun toegevoegde waarde en hebben niets te verliezen, toch? U kiest een mobiliteitsconcept waarschijnlijk voor een lange(re) termijn. Het is dus belangrijk om te weten in hoeverre het bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen. Op veel deelgebieden zijn er specialistische oplossingen voorhanden die invulling geven aan slimmer mobiliteitsgebruik. De vraag rijst of dat geen wirwar aan aparte systemen oplevert. Hoe blijft dat overzichtelijk voor alle stakeholders? De inzet van een mobiliteitsmanagementsysteem is daarop het antwoord. Hierin komt het gebruik van alle afzonderlijke mobiliteitsconcepten samen en wordt het getoetst aan het mobiliteitsbeleid. Ook bij toenemende complexiteit biedt u eenvoudig en helder toegang tot gebruik van slimme mobiliteit. Bovendien zijn ook nieuwe innovatieve concepten altijd in te passen. Zo kunt u mobility as a service volledig omarmen.

Arie Brundel, senior consultant Fleet Support.

Fleet Support behandelt in elk nummer van Fleet&Mobility een mobiliteits- en/of fleetonderwerp dat de branche bezighoudt.