Traxall ontwikkelt nieuw mobiliteitsplan voor TecqGroep

Vlnr.: Marise van Vliet, HR Manager Teqoia, Martijn Cornelis, TecqGroep (CFO) en Lysanne Tuchscherer, HR Manager Maintec.

Als je onderneming bestaat uit een groep van bedrijven, krijg je onherroepelijk een versnippering van alle auto- en mobiliteitsregelingen. Arbeidsbemiddelaar TecqGroep heeft zijn ondernemingen opnieuw gegroepeerd. De mobiliteitsregeling is helemaal opnieuw opgebouwd. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar na een jaar is het wel gelukt.

Ruim een jaar geleden verhuisde het hoofdkantoor van TecqGroep van Vlissingen naar Barendrecht. Met die verhuizing werden ook alle ondernemingen die tot de groep behoorden, samengevoegd tot twee bedrijven. TecqGroep hoort bij de Top 10 van de bemiddelaars in technisch personeel. Naast de ruim honderd medewerkers die het bedrijf zelf in dienst heeft, zijn er voor TecqGroep meer dan achthonderd specialisten gedetacheerd of uitgezonden in Nederland en België. “Als arbeidsbemiddelaar helpen we bedrijven aan medewerkers, en we helpen technisch specialisten aan werk”, legt CFO Martijn Cornelis van TecqGroep uit. Er zijn nu twee labels: Tecqoia bemiddelt in hoog opgeleid technisch personeel (‘white collar’) en Maintec is er voor uitvoerend technisch personeel (‘blue collar’). TecqGroep werkt voor honderden bedrijven in Nederland en België en heeft een database van zeker 50.000 professionals en specialisten in tal van technische sectoren.

Een bedrijf van die omvang heeft zijn eigen mobiliteitsbehoefte. De vaste medewerkers moeten om te beginnen mobiel zijn om hun werk te kunnen doen. “We hebben contacten in diverse technische sectoren. Onze mensen moeten er veel op uit om relaties te spreken, om bijvoorbeeld met een technisch specialist bij een kopje koffie te bespreken wat voor nieuwe uitdaging hij of zij zoekt”, legt Cornelis uit. Maar daarnaast zijn er de uitzendkrachten en de gedetacheerde specialisten. “We hebben mensen in allerlei verschillende dienstverbanden. Er zijn mensen gedetacheerd, er zijn uitzendkrachten die per week werken, we hebben werknemers uit landen als Polen, Duitsland en Portugal die met enkele collega’s verblijven in huizen die we huren en we hebben onze eigen werknemers voor sales en ondersteunende diensten. Al die mensen hebben aparte vervoersbehoeften. En tot voor kort hadden we in verschillende werkmaatschappijen allemaal andere vervoersregelingen.”

Meer auto voor minder geld

Het invullen van de mobiliteitsbehoefte wordt voor Tecq Groep sinds anderhalf jaar gedaan door Traxall. Deze internationaal opererende wagenparkbeheerder heeft als één van de weinige echt onafhankelijke spelers in de markt ruim 168.000 voertuigen in beheer en is actief in twintig landen. De Nederlandse vestiging van Traxall in Den Bosch fungeert voor TecqGroep als externe afdeling wagenparkbeheer. “Tot anderhalf jaar geleden werd bij TecqGroep het wagenparkbeheer nog door de eigen afdeling HR uitgevoerd, in een Excell-sheet”, vertelt Ike Gerritsen van Traxall. “En er werd met maar één leasemaatschappij zaken gedaan. Daar konden we al vrij snel verbetering in brengen. Het wagenpark van TecqGroep is intussen gegroeid van 140 naar 200 auto’s. Wij hebben geadviseerd om met drie leasemaatschappijen te werken. De leasemaatschappijen moeten dus met elkaar concurreren, met als gevolg dat er een aanzienlijke besparing in de autokosten is gerealiseerd.” Martijn Cornelis beaamt dat. “Het gevolg is dat we nu voor meer auto krijgen voor minder geld.”

Traxall begon dus met alleen het beheren van het wagenpark bij TecqGroep, maar werd het al snel betrokken bij het opstellen van een totaal nieuwe mobiliteitsregeling voor de hele onderneming. “Dat is een flinke klus geweest en we hebben dat dan ook stap voor stap gedaan”, verklaart Martijn Cornelis. “Al die mobiliteitsregelingen moesten we vervangen door maar één, maar tegelijk moest die ook voorzien in verschillende regelingen voor de diverse soorten medewerkers.” Om dit voor elkaar te krijgen, zijn de mensen van Traxall samen met TecqGroep gaan werken aan een sluitende regeling. “Traxall heeft met ons meegeschreven aan de nieuwe mobiliteitsregeling en heeft ook meegedacht over allerlei praktische oplossingen”, aldus Cornelis. “Zo zit er in alle leaseauto’s die uitsluitend zakelijk worden gebruikt, een apparaatje om de kilometerregistratie bij te houden. Dat is een kleine investering maar het geeft een groot gemak.”

Kort op de bal

Afgelopen december is bij TecqGroep de nieuwe mobiliteitsregeling aan de Ondernemingsraad voorgelegd en daar goed ontvangen. William Boerman is bij Traxall direct verantwoordelijk voor het TecqGroep-account en heeft dus veel contacten met de OR en de medewerkers. “We ontwikkelen niet alleen een nieuwe mobiliteitsregeling, maar we hebben ook een verantwoordelijkheid om er binnen dat bedrijf draagvlak voor te creëren. We moeten dus goed aan de medewerkers en aan de OR kunnen uitleggen wat de regeling inhoudt. Als we dingen wijzigen in de mobiliteitsregeling, dan moeten we dat goed onderbouwen.”

Traxall probeert zoveel mogelijk taken van zijn klanten over te nemen. “Daardoor zijn we bij TecqGroep met name betrokken bij de afdelingen HR en financiën”, aldus William Boerman. Met die afdelingen is ook intensief contact, ook al omdat er bij TecqGroep deels wekelijkse verloning plaatsvindt, in plaats van maandelijks. “Dat heeft te maken met de flexibele arbeidscontracten”, legt Martijn Cornelis uit. “Als we vandaag een uitzendkracht aan het werk zetten, moet er morgen een auto voor hem zijn. En als zijn werk op een dag stopt, moet het leasecontract van die auto ook stoppen.”

Voor Traxall betekent dit dat alle communicatie met TecqGroep snel moet verlopen, benadrukt Boerman. “We hebben bijna dagelijks contact, mailtjes van TecqGroep worden direct behandeld. Er is geen ruimte voor vertraging, we moeten heel kort op de bal zitten.”

Het resultaat van al die inspanning is nu een mobiliteitsregeling waar de medewerkers van TecqGroep allemaal precies kunnen vinden welke regels op hen van toepassing zijn. “En vanuit de online autoregeling kunnen ze direct ook kijken welke auto ze kunnen rijden”, zegt William Boerman. “Op die manier heeft TecqGroep een professioneel wagenparkbeheer, met minder zorgen en lagere kosten.”