Een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid met MaaS

Beeld: ALD Automotive

Wat is Mobility-as-a-Service ofwel MaaS en welke voordelen levert het organisaties op? Hoe zorgt u dat het past in uw mobiliteitsbeleid? Download de gratis whitepaper.

Uw mobiliteitsbeleid toekomstbestendig met MaaS?

De afgelopen tijd, die in het teken stond van COVID-19, heeft ons geleerd dat we veel flexibeler kunnen werken dan we eerder dachten. Maar dit betekent voor de komende jaren ook, dat lang niet alle medewerkers iedere dag naar kantoor zullen gaan en kiezen voor thuiswerken of alternatieve locaties. Hybride werkvormen zullen blijven. Daarnaast zien we dat gemeentes, in het oplossen van het woningtekort, kiezen voor woonvormen in de stad waar de auto minimaal welkom is. Dit vraagt ook om andere vervoersoplossingen. De traditionele (lease)auto is niet langer iets waar elke medewerker behoefte aan zal hebben.

Tegelijkertijd is er bij bedrijven een groeiende behoefte om de CO2 footprint te verlagen. Onze maatschappij, de medewerkers en de klimaatdoelstellingen van de Overheid vragen ook van bedrijven om hun bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De vraag rijst dan al snel hoe het vervoersbeleid hieraan een bijdrage kan leveren.

Het mobiliteitsconcept MaaS (Mobility-as-a-Service) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de veranderende behoeftes van de werknemer en werkgever. Door de juiste data te verzamelen en analyseren wordt digitaal de meest efficiënte en duurzame reismogelijkheden gegeven. Van A naar B reizen op basis van deelmobiliteit (denk aan deelauto’s, deelscooters, ov of een e-bike), en op basis van persoonlijke voorkeuren is de toekomst.

Het concept en bijbehorende online applicaties zijn volop in ontwikkeling en een toekomstbeeld waarbij er geen auto voor de deur staat, is dus niet ondenkbaar. MaaS wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling binnen mobiliteit en kan de oplossing zijn voor de toenemende filedruk, stijgende reiskosten, langere reistijden en de beperkte binnenstedelijke ruimte.

Het streven van MaaS is om de keuze uit verschillende vervoersaanbieders en middelen te hebben, die via één app worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan openbaar vervoer, auto- en fietsdeelinitiatieven, taxidiensten, autoverhuur en autolease. MaaS kan zo volledig inspelen op de persoonlijke wensen en behoeftes van de werknemer. Maar waar staan we nu? En hoe past MaaS nu al binnen uw mobiliteitsbeleid? In dit whitepaper geeft ALD Automotive antwoord vragen die hierover leven en toont een paar mooie voorbeelden van bestaande initiatieven rondom MaaS.

Kijk hier om meer te weten over de ALD Automotive whitepaper.

Een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid met MaaS | Fleet&Mobility

Een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid met MaaS

Beeld: ALD Automotive

Wat is Mobility-as-a-Service ofwel MaaS en welke voordelen levert het organisaties op? Hoe zorgt u dat het past in uw mobiliteitsbeleid? Download de gratis whitepaper.

Uw mobiliteitsbeleid toekomstbestendig met MaaS?

De afgelopen tijd, die in het teken stond van COVID-19, heeft ons geleerd dat we veel flexibeler kunnen werken dan we eerder dachten. Maar dit betekent voor de komende jaren ook, dat lang niet alle medewerkers iedere dag naar kantoor zullen gaan en kiezen voor thuiswerken of alternatieve locaties. Hybride werkvormen zullen blijven. Daarnaast zien we dat gemeentes, in het oplossen van het woningtekort, kiezen voor woonvormen in de stad waar de auto minimaal welkom is. Dit vraagt ook om andere vervoersoplossingen. De traditionele (lease)auto is niet langer iets waar elke medewerker behoefte aan zal hebben.

Tegelijkertijd is er bij bedrijven een groeiende behoefte om de CO2 footprint te verlagen. Onze maatschappij, de medewerkers en de klimaatdoelstellingen van de Overheid vragen ook van bedrijven om hun bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De vraag rijst dan al snel hoe het vervoersbeleid hieraan een bijdrage kan leveren.

Het mobiliteitsconcept MaaS (Mobility-as-a-Service) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de veranderende behoeftes van de werknemer en werkgever. Door de juiste data te verzamelen en analyseren wordt digitaal de meest efficiënte en duurzame reismogelijkheden gegeven. Van A naar B reizen op basis van deelmobiliteit (denk aan deelauto’s, deelscooters, ov of een e-bike), en op basis van persoonlijke voorkeuren is de toekomst.

Het concept en bijbehorende online applicaties zijn volop in ontwikkeling en een toekomstbeeld waarbij er geen auto voor de deur staat, is dus niet ondenkbaar. MaaS wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling binnen mobiliteit en kan de oplossing zijn voor de toenemende filedruk, stijgende reiskosten, langere reistijden en de beperkte binnenstedelijke ruimte.

Het streven van MaaS is om de keuze uit verschillende vervoersaanbieders en middelen te hebben, die via één app worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan openbaar vervoer, auto- en fietsdeelinitiatieven, taxidiensten, autoverhuur en autolease. MaaS kan zo volledig inspelen op de persoonlijke wensen en behoeftes van de werknemer. Maar waar staan we nu? En hoe past MaaS nu al binnen uw mobiliteitsbeleid? In dit whitepaper geeft ALD Automotive antwoord vragen die hierover leven en toont een paar mooie voorbeelden van bestaande initiatieven rondom MaaS.

Kijk hier om meer te weten over de ALD Automotive whitepaper.