Athlon winnaar beste Leasemaatschappij 2023 wagenparkbeheerders

De nummer 1 (midden), 2 (rechts) en 3 (links) van wagenparkbeheerders grote leasemaatschappijen. [Beeld: VZR]

Beste Leasemaatschappij 2023 in de categorie wagenparkbeheerders grote leasemaatschappijen is….

In het jaarlijkse onderzoek van VZR, dat samen met Feedback Company alweer voor de elfde keer werd uitgevoerd, gaven bijna 5.500 leaserijders, wagenparkbeheerders en private-leaserijders hun mening over hun leasemaatschappij. Gemiddeld gaven de wagenparkbeheerders de leasemaatschappij een 8,1.

Deelaspecten

De ondervraagde leaserijders hebben hun eigen leasemaatschappij beoordeeld op verschillende deelaspecten. Onderhoud, sturing, schade, communicatie en
contractueel komen aan bod. Deze aspecten in combinatie met de NPS en het rapportcijfer bepalen de eindscore van de leasemaatschappij.

Tevredenheid Wagenparkbeheerders

Beste Leasemaatschappij 2023 in de categorie wagenparkbeheerders grote leasemaatschappijen is Athlon met een rapportcijfer 8,6. Alphabet pakt de tweede
plaats in en ALD Automotive kan zich de derde plaats toe-eigenen. Beste Leasemaatschappij 2023 in de categorie wagenparkbeheerders middelgrote en kleine leasemaatschappijen is ProMobility. WagenPlan neemt de tweede plaats in en MHC Mobility staat op de derde tree. 

Foutje: Vorige week is per abuis het verkeerde persbericht meegegaan in de nieuwsbrief van Fleet&Mobility; dit is het juiste persbericht.

wagenparkbeheer 2023 fm 2De nummer 1 (midden), 2 (rechts) en 3 (links) van wagenparkbeheerders middelgrote en kleine leasemaatschappijen. [Beeld: VZR]

 

VZR-voorzitter Jan van Delft zegt over de details

”Leasemaatschappij scoren goed op het onderdeel tevredenheid in een sterk veranderende markt. Dit doet ons deugd. Dit onderzoek houden we nu inmiddels al jaren en het is doorontwikkeld tot een ware branchenorm. Dit is een goede zaak”.

Athlon winnaar beste Leasemaatschappij 2023 wagenparkbeheerders | Fleet&Mobility

Athlon winnaar beste Leasemaatschappij 2023 wagenparkbeheerders

De nummer 1 (midden), 2 (rechts) en 3 (links) van wagenparkbeheerders grote leasemaatschappijen. [Beeld: VZR]

Beste Leasemaatschappij 2023 in de categorie wagenparkbeheerders grote leasemaatschappijen is….

In het jaarlijkse onderzoek van VZR, dat samen met Feedback Company alweer voor de elfde keer werd uitgevoerd, gaven bijna 5.500 leaserijders, wagenparkbeheerders en private-leaserijders hun mening over hun leasemaatschappij. Gemiddeld gaven de wagenparkbeheerders de leasemaatschappij een 8,1.

Deelaspecten

De ondervraagde leaserijders hebben hun eigen leasemaatschappij beoordeeld op verschillende deelaspecten. Onderhoud, sturing, schade, communicatie en
contractueel komen aan bod. Deze aspecten in combinatie met de NPS en het rapportcijfer bepalen de eindscore van de leasemaatschappij.

Tevredenheid Wagenparkbeheerders

Beste Leasemaatschappij 2023 in de categorie wagenparkbeheerders grote leasemaatschappijen is Athlon met een rapportcijfer 8,6. Alphabet pakt de tweede
plaats in en ALD Automotive kan zich de derde plaats toe-eigenen. Beste Leasemaatschappij 2023 in de categorie wagenparkbeheerders middelgrote en kleine leasemaatschappijen is ProMobility. WagenPlan neemt de tweede plaats in en MHC Mobility staat op de derde tree. 

Foutje: Vorige week is per abuis het verkeerde persbericht meegegaan in de nieuwsbrief van Fleet&Mobility; dit is het juiste persbericht.

wagenparkbeheer 2023 fm 2De nummer 1 (midden), 2 (rechts) en 3 (links) van wagenparkbeheerders middelgrote en kleine leasemaatschappijen. [Beeld: VZR]

 

VZR-voorzitter Jan van Delft zegt over de details

”Leasemaatschappij scoren goed op het onderdeel tevredenheid in een sterk veranderende markt. Dit doet ons deugd. Dit onderzoek houden we nu inmiddels al jaren en het is doorontwikkeld tot een ware branchenorm. Dit is een goede zaak”.