Kamer houdt vast aan forensentaks

Redactie Redactie

De partij wil de forenzentaks in zijn geheel loslaten en kwam met alternatieve maatregelen die ook 1,3 miljard euro voor de schatkist zouden opleveren, zoals een bankentaks, een salarisbeperking voor medisch specialisten en een vermogensbelasting voor inkomens boven 125 duizend euro. 

VVD, CDA, Groenlinks, D66 en Christen Unie stemden tegen de motie van de PvdA, terwijl ze allemaal – D66 uitgezonderd – tegen de forensentaks is zoals hij er nu ligt.