Overig

Uitstootvrije zones in Amsterdam vanaf 2025 een feit

Foto: Shutterstock

In een groot deel van Amsterdam zijn voertuigen die uitlaatgassen uitstoten, zoals taxi’s, bestel- en vrachtauto’s, brom- en snorfietsen en boten, vanaf 2025 niet langer welkom. Alleen elektrische voertuigen of voertuigen die rijden op waterstof mogen vanaf dat moment overal worden gebruikt om zich te verplaatsen. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit) meldt in een brief aan de gemeenteraad dat de hoofdstad met deze maatregel beoogt de lucht schoner, de stad gezonder en stiller te maken.

De regel geldt voor voertuigen die vanaf 2025 nieuw worden geregistreerd en is niet van toepassing op personenauto’s. De uitstootvrije zones zullen gelden voor taxi’s, bestelbussen en vrachtauto’s binnen de Ring A10, voor brom- en snorfietsen binnen de bebouwde kom en voor pleziervaartuigen in het centrumgebied.

De gemeente heeft aangegeven dat er overgangsregelingen zullen komen voor bestaande voertuigen en vaartuigen. “Natuurlijk vragen we veel van bewoners en ondernemers. Het kan kosten met zich meebrengen, ongemak veroorzaken, of beide. Daarom zullen we Amsterdammers en ondernemers ondersteunen.” De gemeente zal ontheffingen, sloopsubsidies en hulp aanbieden aan Amsterdammers met een laag inkomen. “Binnenkort ontvangen Amsterdammers met een voertuig dat onder de nieuwe regels valt, een brief.”

WHO-eisen

Ook krijgen taxichauffeurs die beschikken over een voertuig met ten minste emissieklasse 6 de tijd tot 2028 om over te stappen op een emissieloos voertuig. Chauffeurs met voertuigen van emissieklasse 5 krijgen tot 2027 de tijd om over te stappen.

Amsterdam heeft al een milieuzone voor personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s, autobussen, taxi’s en brom- en snorfietsen. Eerder is aangekondigd dat de hoofdstad in 2030 geen vervuilende benzine- en dieselauto’s meer in de stad wil hebben. “Maar de luchtkwaliteit in de stad kan nog veel verbeterd worden.”

Met deze maatregelen beoogt de stad te voldoen aan de luchtkwaliteitsadvieswaarden van de WHO die vanaf 2030 van kracht zijn.

Uitstootvrije zones in Amsterdam vanaf 2025 een feit | Fleet&Mobility
Overig

Uitstootvrije zones in Amsterdam vanaf 2025 een feit

Foto: Shutterstock

In een groot deel van Amsterdam zijn voertuigen die uitlaatgassen uitstoten, zoals taxi’s, bestel- en vrachtauto’s, brom- en snorfietsen en boten, vanaf 2025 niet langer welkom. Alleen elektrische voertuigen of voertuigen die rijden op waterstof mogen vanaf dat moment overal worden gebruikt om zich te verplaatsen. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit) meldt in een brief aan de gemeenteraad dat de hoofdstad met deze maatregel beoogt de lucht schoner, de stad gezonder en stiller te maken.

De regel geldt voor voertuigen die vanaf 2025 nieuw worden geregistreerd en is niet van toepassing op personenauto’s. De uitstootvrije zones zullen gelden voor taxi’s, bestelbussen en vrachtauto’s binnen de Ring A10, voor brom- en snorfietsen binnen de bebouwde kom en voor pleziervaartuigen in het centrumgebied.

De gemeente heeft aangegeven dat er overgangsregelingen zullen komen voor bestaande voertuigen en vaartuigen. “Natuurlijk vragen we veel van bewoners en ondernemers. Het kan kosten met zich meebrengen, ongemak veroorzaken, of beide. Daarom zullen we Amsterdammers en ondernemers ondersteunen.” De gemeente zal ontheffingen, sloopsubsidies en hulp aanbieden aan Amsterdammers met een laag inkomen. “Binnenkort ontvangen Amsterdammers met een voertuig dat onder de nieuwe regels valt, een brief.”

WHO-eisen

Ook krijgen taxichauffeurs die beschikken over een voertuig met ten minste emissieklasse 6 de tijd tot 2028 om over te stappen op een emissieloos voertuig. Chauffeurs met voertuigen van emissieklasse 5 krijgen tot 2027 de tijd om over te stappen.

Amsterdam heeft al een milieuzone voor personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s, autobussen, taxi’s en brom- en snorfietsen. Eerder is aangekondigd dat de hoofdstad in 2030 geen vervuilende benzine- en dieselauto’s meer in de stad wil hebben. “Maar de luchtkwaliteit in de stad kan nog veel verbeterd worden.”

Met deze maatregelen beoogt de stad te voldoen aan de luchtkwaliteitsadvieswaarden van de WHO die vanaf 2030 van kracht zijn.