Overig

Laatste update:

Exploitanten waarschuwen voor laadpaaltekort

Momenteel telt Nederland iets meer dan 120.000 publieke laadpunten (Foto: Park & Charge)

Om het toenemende aantal elektrische voertuigen van stroom te voorzien, moet het aantal laadpunten exponentieel toenemen. Verschillende laadpaalexploitanten trekken daarom aan de bel: momenteel zijn er iets meer dan 120 duizend publieke laadpalen in Nederland. Dat is een tiende van het benodigde aantal in 2030. Volgens Park&Charge, Opcharge en CityCharge moeten Nederlandse gemeenten beter samenwerken voor een snelle uitbreiding van het netwerk.

Volgens het meest recente rapport van het IBO (maart 2023) zullen er in 2030 in Nederland 2,4 miljoen laadpunten nodig zijn, waarvan meer dan een miljoen in de openbare ruimte. Verschillende laadpaal exploitanten, waaronder Park&Charge, Opcharge en CityCharging, zijn van mening dat geen enkele exploitant of aannemer alleen in staat is om dit doel te bereiken.

Daarom roepen ze gezamenlijk op om te stoppen met het maken van exclusieve afspraken voor het plaatsen van laadpunten. Ze stellen dat samenwerkingen nodig zijn om iedereen de mogelijkheid te geven hun elektrische voertuigen op te laden. 

Exclusieve samenwerking

Om het overzichtelijk te houden, wordt er vaak gekozen voor een exclusieve samenwerking met één laadpaalexploitant met vooraf gemaakte afspraken over de hoeveelheid te plaatsen laadpunten”, zegt Jeroen Roeloffzen van Park&Charge. “In de praktijk blijkt één partner vaak niet in staat de benodigde hoeveelheid punten binnen de termijn ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Zo halen we doelstellingen niet.” Het alternatief is een open-marktmodel waarin iedere laadpaalexploitant die voldoet aan de vereisten, laadpunten mag plaatsen. Voor gemeenten kan dat voelen alsof met elke samenwerking het wiel opnieuw moet worden uitgevonden en er met meerdere verschillende aanvraag- en realisatie systemen gewerkt moet gaan worden.

“Het is belangrijk dat we nieuwe mogelijkheden verkennen en niet alleen kijken naar deze twee modellen”, zegt Freddy van Nispen van Opcharge. “Als exploitanten van laadpunten roepen we daarom gezamenlijk gemeenten op om kritisch te kijken naar de meest effectieve samenwerking tussen gemeente en CPO’s. En te kijken waar beleid kan worden aangepast om te voorkomen dat het de groei belemmert. Momenteel is exclusiviteit vaak onderdeel van een concessieafspraak: de toezegging vanuit de gemeente dat de exploitant het alleenrecht krijgt voor plaatsing. Als er meerdere exploitanten de mogelijkheid krijgen om naast elkaar te opereren, kunnen we sneller plaatsen.”

Exploitanten waarschuwen voor laadpaaltekort | Fleet&Mobility
Overig

Laatste update:

Exploitanten waarschuwen voor laadpaaltekort

Momenteel telt Nederland iets meer dan 120.000 publieke laadpunten (Foto: Park & Charge)

Om het toenemende aantal elektrische voertuigen van stroom te voorzien, moet het aantal laadpunten exponentieel toenemen. Verschillende laadpaalexploitanten trekken daarom aan de bel: momenteel zijn er iets meer dan 120 duizend publieke laadpalen in Nederland. Dat is een tiende van het benodigde aantal in 2030. Volgens Park&Charge, Opcharge en CityCharge moeten Nederlandse gemeenten beter samenwerken voor een snelle uitbreiding van het netwerk.

Volgens het meest recente rapport van het IBO (maart 2023) zullen er in 2030 in Nederland 2,4 miljoen laadpunten nodig zijn, waarvan meer dan een miljoen in de openbare ruimte. Verschillende laadpaal exploitanten, waaronder Park&Charge, Opcharge en CityCharging, zijn van mening dat geen enkele exploitant of aannemer alleen in staat is om dit doel te bereiken.

Daarom roepen ze gezamenlijk op om te stoppen met het maken van exclusieve afspraken voor het plaatsen van laadpunten. Ze stellen dat samenwerkingen nodig zijn om iedereen de mogelijkheid te geven hun elektrische voertuigen op te laden. 

Exclusieve samenwerking

Om het overzichtelijk te houden, wordt er vaak gekozen voor een exclusieve samenwerking met één laadpaalexploitant met vooraf gemaakte afspraken over de hoeveelheid te plaatsen laadpunten”, zegt Jeroen Roeloffzen van Park&Charge. “In de praktijk blijkt één partner vaak niet in staat de benodigde hoeveelheid punten binnen de termijn ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Zo halen we doelstellingen niet.” Het alternatief is een open-marktmodel waarin iedere laadpaalexploitant die voldoet aan de vereisten, laadpunten mag plaatsen. Voor gemeenten kan dat voelen alsof met elke samenwerking het wiel opnieuw moet worden uitgevonden en er met meerdere verschillende aanvraag- en realisatie systemen gewerkt moet gaan worden.

“Het is belangrijk dat we nieuwe mogelijkheden verkennen en niet alleen kijken naar deze twee modellen”, zegt Freddy van Nispen van Opcharge. “Als exploitanten van laadpunten roepen we daarom gezamenlijk gemeenten op om kritisch te kijken naar de meest effectieve samenwerking tussen gemeente en CPO’s. En te kijken waar beleid kan worden aangepast om te voorkomen dat het de groei belemmert. Momenteel is exclusiviteit vaak onderdeel van een concessieafspraak: de toezegging vanuit de gemeente dat de exploitant het alleenrecht krijgt voor plaatsing. Als er meerdere exploitanten de mogelijkheid krijgen om naast elkaar te opereren, kunnen we sneller plaatsen.”