Mobiliteit & Fiscus | Fiscale regelingen voor de elektrische bestelauto

Redactie Redactie
• Laatste update:
(Foto: Patrick Ouwerkerk)

Voor elektrische bestelauto’s zijn er enkele fiscale regelingen die de aanschaf ervan flink voordeliger maken. De belangrijkste van deze regelingen is de milieu-investeringsaftrek, of MIA. Op de zogenaamde Milieulijst van RVO
worden jaarlijks de investeringen gepubliceerd die in dat jaar voor de MIA in aanmerking komen. De volledig elektrische bestelauto staat voor 2018 op deze milieulijst onder de code F3114. De F in die code geeft aan dat het hoogste MIA-tarief van toepassing is: 36 procent over een investeringsbedrag van maximaal 75.000 euro. Tot dat maximumbedrag geldt dus een extra fiscale aftrekpost van 36 procent van de investering die je als ondernemer doet. Die aftrekpost trek je af van je fiscale winst (náást de gewone investeringsaftrek en naast de afschrijving), zodat je minder belasting betaalt. Je netto voordeel van de MIA is dus jouw belastingtarief x 36 procent x de netto investering in deze bestelauto. Ben je een ondernemer met btw-aftrek, krijg je de btw ook terug. Dat btw-bedrag komt dan niet voor de MIA in aanmerking. Ook eventuele subsidies, bijvoorbeeld van de gemeente, trek je af van het bedrag waarover de MIA wordt berekend.

Lease

De MIA geldt niet alleen als je de elektrische bestelauto zelf koopt of financial least, maar ook bij operational lease. In dat geval kan de leasemaatschappij de MIA claimen; die maatschappij doet immers de investering. Het voordeel wordt dan verwerkt in het maandelijkse leasetarief. Kies je voor koop of financial lease, geeft de letter F in de code van de Milieulijst ook aan dat je deze investering ook willekeurig mag afschrijven. Meestal zal dat be-tekenen dat je de bestelauto versneld afschrijft. Dat levert dan een rentevoordeel en een liquiditeitsvoordeel op, omdat je eerder de belastingteruggaaf over de afschrijvingen ontvangt. In sommige gevallen kun je er ook een tariefvoordeel mee behalen.

‘De MIA-regeling geldt zowel voor zelf kopen als voor financial lease en operational lease’

Belangrijk is wel dat RVO als eis stelt dat het een nieuwe elektrische bestelauto betreft, of een gebruikte elektrische bestelauto die niet ouder is dan 6 maanden of nog niet meer dan 6.000 km gelopen heeft. Bovendien moet de investering op tijd bij RVO worden aangemeld: binnen 3 maanden na het ‘aangaan van de investeringsverplichting’ (dus niet binnen 3 maanden na aflevering). Voor deze MIA-regeling geldt overigens een jaarlijks budget. De regeling kan daarom tussentijds worden beëindigd als het budget geheel toegekend is.

Mobiliteit & Fiscus | Fiscale regelingen voor de elektrische bestelauto | Fleet&Mobility

Mobiliteit & Fiscus | Fiscale regelingen voor de elektrische bestelauto

Redactie Redactie
• Laatste update:
(Foto: Patrick Ouwerkerk)

Voor elektrische bestelauto’s zijn er enkele fiscale regelingen die de aanschaf ervan flink voordeliger maken. De belangrijkste van deze regelingen is de milieu-investeringsaftrek, of MIA. Op de zogenaamde Milieulijst van RVO
worden jaarlijks de investeringen gepubliceerd die in dat jaar voor de MIA in aanmerking komen. De volledig elektrische bestelauto staat voor 2018 op deze milieulijst onder de code F3114. De F in die code geeft aan dat het hoogste MIA-tarief van toepassing is: 36 procent over een investeringsbedrag van maximaal 75.000 euro. Tot dat maximumbedrag geldt dus een extra fiscale aftrekpost van 36 procent van de investering die je als ondernemer doet. Die aftrekpost trek je af van je fiscale winst (náást de gewone investeringsaftrek en naast de afschrijving), zodat je minder belasting betaalt. Je netto voordeel van de MIA is dus jouw belastingtarief x 36 procent x de netto investering in deze bestelauto. Ben je een ondernemer met btw-aftrek, krijg je de btw ook terug. Dat btw-bedrag komt dan niet voor de MIA in aanmerking. Ook eventuele subsidies, bijvoorbeeld van de gemeente, trek je af van het bedrag waarover de MIA wordt berekend.

Lease

De MIA geldt niet alleen als je de elektrische bestelauto zelf koopt of financial least, maar ook bij operational lease. In dat geval kan de leasemaatschappij de MIA claimen; die maatschappij doet immers de investering. Het voordeel wordt dan verwerkt in het maandelijkse leasetarief. Kies je voor koop of financial lease, geeft de letter F in de code van de Milieulijst ook aan dat je deze investering ook willekeurig mag afschrijven. Meestal zal dat be-tekenen dat je de bestelauto versneld afschrijft. Dat levert dan een rentevoordeel en een liquiditeitsvoordeel op, omdat je eerder de belastingteruggaaf over de afschrijvingen ontvangt. In sommige gevallen kun je er ook een tariefvoordeel mee behalen.

‘De MIA-regeling geldt zowel voor zelf kopen als voor financial lease en operational lease’

Belangrijk is wel dat RVO als eis stelt dat het een nieuwe elektrische bestelauto betreft, of een gebruikte elektrische bestelauto die niet ouder is dan 6 maanden of nog niet meer dan 6.000 km gelopen heeft. Bovendien moet de investering op tijd bij RVO worden aangemeld: binnen 3 maanden na het ‘aangaan van de investeringsverplichting’ (dus niet binnen 3 maanden na aflevering). Voor deze MIA-regeling geldt overigens een jaarlijks budget. De regeling kan daarom tussentijds worden beëindigd als het budget geheel toegekend is.