Vragen over leasing | Koester de diesel

Column • Bestel naast wat elektrische bestellers vooral ook nog een paar diesel gestookte bussen, adviseert columnist Barend Lambrechtsen.
Redactie Redactie
• Laatste update:
(Foto: Barend Lambrechtsen)

Volgend jaar worden er veel zero-emissiezones ingesteld voor bestelauto’s. Fleetowners doen er goed aan hun diesels nog een tijdje te koesteren.

De invoering van de zero-emissiezones voor bestelwagens in 29 gemeenten gaat niet zonder slag of stoot. Samen met IVA-studenten doe ik onderzoek naar hoe de auto(lease)branche fleetowners kan ondersteunen bij deze overgang. Om die vraag te beantwoorden, is het nodig om eerst de vragen en problemen van fleetowners vast te stellen. De eerste is of een elektrische besteller kan voldoen aan de eisen. De tweede vraag is of de aanleg van laadinfrastructuur gelijk oploopt met de hoge investeringen die vereist worden. Een andere vraag is of routes nog wel efficiënt te plannen zijn, zonder dat de bestuurder vertraging oploopt. De vierde vraag is of de bestuurder de bus mee naar huis kan nemen en kan laden en tot slot: Zijn de oplaadkosten te budgetteren?

Deadline

De studenten hebben onder andere onderzocht of overslaghubs het antwoord zijn op de meeste vragen. Uit de onderzoeken komt naar voren dat de deadline voor het invullen van een zero-emissiezone bij de gemeenten hard is, maar dat de bouw van een hub veel gecompliceerder is. Er moeten nog keuzes gemaakt worden over of de hubs publiek of privaat zijn. En verder nemen administratieve vereisten veel tijd in beslag. En iedere vervoerder heeft eigen wensen met betrekking tot de uitstraling en inrichting van een bus. Harmonisering is nog ver te zoeken. Gelukkig zijn er wel oplossingen die aantonen dat het kan, zie de inzet van de ID-Buzz bij de ANWB.

Verstorend

Een groot probleem blijft de laadinfrastructuur. Er wordt hard aan gewerkt, maar begin volgend jaar is er onvoldoende capaciteit. Of de routes efficiënt te plannen zijn, is heel erg afhankelijk van de routes, het weer en natuurlijk, de berijder. De beperkte actieradius blijft voorlopig problematisch. De laadtijd is absoluut verstorend voor de planning, zeker in de winter  Met name bij grijs hebben de meeste berijders geen toegang tot een eigen oprit, waar men zelf kan laden. Als de bestuurder van de bus ‘thuis’ komt nadat de vloot elektrische personenauto’s al geparkeerd staat in de straat is er de volgende dag een uitdaging. Dan moet de bestuurder snelladen en dat is dus niet snel, erg duur (factor vijf zo duur!) en het zorgt voor een extra uitdaging als het gaat om de planning.

Dus voor nu: bestel naast wat elektrische bestellers vooral ook nog een paar diesel gestookte bussen. Totdat de actieradius en de laadinfrastructuur op orde zijn, kan een fleetowner niet zonder. En wat betreft mijn ideaal van universele hubs en deelbestellers: dat gaat de komende vijf jaar niet gerealiseerd worden.

Barend Lambrechtsen is al sinds 1983 actief in de wereld van fleet&lease. Hij heeft zijn eigen trainings-bedrijf, KPI Training, waarin hij diverse leasetrainingen aanbiedt voor wagenparkbeheerders en mobiliteitsmanagers. In Fleet&Mobility behandelt hij vragen van lezers over fleet-, lease- en mobiliteitsbeheer. Heeft u een vraag aan Barend? Mail dan naar: redactie@fleet-mobility.nl