Nationaal forum brandstoff enmix

Redactie Redactie
• Laatste update:

Het Nationaal Forum Brandstoffenmix is bij uitstek de gelegenheid bij uitstek om kennis te nemen van de totstandkoming en inhoud van de in juni aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu aangeboden ‘Duurzame brandstoffenvisie met LEF’. Dit document is een uitvloeisel van het SER-Energieakkoord voor duurzame groei waarin ambitieuze langetermijndoelen voor de Nederlandse transportsector zijn opgenomen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen.

In de Brandstoffenvisie is beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2-reductie) en de verbetering van de leefomgeving en om te kunnen profiteren van groene groei. De Brandstofvisie moet ook de basis zijn voor een actieprogramma dat later in 2014 wordt opgesteld. Om politici, beleidsmakers, media en andere belangstellenden te informeren over de inhoud, totstandkoming en afwegingen rondom de brandstoffenvisie, organiseren genoemde partijen dit Nationaal Forum Brandstoffenmix. Onder begeleiding van dagvoorzitter Rogier Elshout zal op een afgewogen en objectieve manier een beeld worden geschetst van dit uitdagende proces, de visie die er ligt en de vraagstukken die nog voor ons liggen.

Logisch platform

De vakbeurzen Ecomobiel en het tegelijk gehouden Ecologistiek, gericht op respectievelijk duurzame personen- en goederenmobiliteit, zijn een logisch platform om het Nationaal Forum Brandstoffenmix te organiseren. Het Forum wil de visie toelichten aan een breed publiek, en eveneens een aanzet maken naar de volgende stap: het actieplan. Zo'n 150 tot 200 deelnemers uit de kring van landelijke politiek, ministeries, wetenschap, betrokken organisaties en ondernemingen en media worden daarvoor uitgenodigd. Deelnemers kunnen zich ook in praktische zin op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken, want met de technologische innovaties op de beursvloer zien zij de directe link tussen praktijk en CO2-reductie, luchtkwaliteit en leefbaarheid.

Nationaal Forum

Het ‘Nationaal Forum Brandstoffenmix’ vindt plaats op 7 oktober 2014, de eerste dag van de vakbeurs Ecomobiel. In een serie seminars komen de diverse ontwikkelingen en brandstoffen aan bod. In een afsluitend Centraal Debat worden alle lijnen bij elkaar gebracht. Meer informatie op www.platformtoekomstbestendigemobiliteit.nl en www.ecomobiel.nl.