Column Versteegen | Duidelijke regels zijn nodig voor elektrische voertuigen

Column • Een vriend van me in Spanje bestelde recent een nieuwe Mercedes met 220d-motor. Heel normaal in Spanje waar nog een beperkte laadinfrastructuur is. Maar ook in Nederland kan het uitdagend zijn om de overstap te maken.
Redactie Redactie
• Laatste update:
Martijn Versteegen is Co-founder van IMAGIN.studio, Senior Advisor en voormalig Marketing Directeur van LeasePlan.

Denk aan die ondernemers met bestelbussen die ook de komende jaren de stad in moeten. Het is een complexe en veelzijdige uitdaging waar niet één enkel antwoord op is. Maar er zijn wel verschillende strategieën en overwegingen die ons kunnen helpen.

Subsidies

Uiteraard kijken we naar de overheid voor subsidies en belastingvoordelen voor elektrische voertuigen. Specifieke subsidies en ondersteuningsprogramma’s voor met name het mkb zijn nodig om investeringen in elektrische bestelbussen mogelijk te maken. Universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen zich richten op het verbeteren van elektrische voertuigtechnologie en het verlagen van de gebruikskosten. We moeten de laadinfrastructuur blijven uitbreiden, inclusief snellaadstations, om gemakkelijke toegang te garanderen voor bedrijven in stedelijke en landelijke gebieden.

Duidelijke en consistente regels zijn nodig voor elektrische voertuigen, laadstations en de beschikbaarheid van stroom om een stabiele en voorspelbare omgeving te bieden voor bedrijven. En zo kan ik nog wel even doorgaan, bijvoorbeeld over partnerschappen tussen Nederlandse bedrijven en publieke instellingen, waardoor een ondersteunend ecosysteem wordt gecreëerd voor innovatie en groei in de elektrische voertuigsector.

Tempo

Niemand twijfelt aan de noodzaak om nu iets te doen. De vraag die resteert is in welk tempo dit alles mogelijk is. Onder druk is er veel mogelijk, maar het zal consequenties hebben. Milieuzones in diverse steden zijn al een feit en de rekening voor een schonere stad zal voor een deel bij ondernemers met bestelauto’s komen te liggen. Sommigen zullen afhaken. De overblijvers zullen de kostenverhoging juist doorberekenen aan hun stadse afnemers waardoor het leven in de stad (nog) duurder wordt. Leuker gaat het niet worden, wel interessanter.

Martijn Versteegen is co-founder van Imagin.studio, senior automotive advisor. Hij geeft regelmatig in de media zijn visie op de ontwikkelingen in de automarkt.