Milieulijst 2012 gepubliceerd

Redactie Redactie
• Laatste update:

Voor personenauto’s wijkt de milieulijst 2012 weinig af van die van vorig jaar. Op een elektrische auto of een plug-in hybride auto met een CO2-uitstoot lager dan 50 gram/km kan ook in 2012 versneld worden afgeschreven en geldt de MIA van 36%. Ook oplaadpunten komen hiervoor in aanmerking.

Op auto’s die door hun CO2-uitstoot in de 14% bijtellingcategorie vallen, is ook versnelde afschrijving van toepassing. Opvallend is wel dat voor de versnelde afschrijving op deze zeer zuinige auto’s vanaf 1 januari 2012 al de nieuwe CO2-normen gelden die voor de bijtelling pas gaan gelden vanaf 1 juli 2012. Versnelde afschrijving is mogelijk als de uitstoot niet hoger is dan 91 gram/km bij dieselauto’s en 102 gram/km in andere gevallen.

Ook de aardgasauto blijft onder de regeling voor de versnelde afschrijving vallen. De regeling voor de hybride bestelauto is per 2012 vervallen.

Om gebruik te maken van de regeling moet de investering binnen drie maanden na het aangaan ervan worden aangemeld bij Agentschap NL.