Bezwaar maken tegen btw kan nuttig zijn

Redactie Redactie
• Laatste update:

Voor 1 juli 2011 was de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak gekoppeld aan de loonbelastingbijtelling. Dit leverde volgens eerdere uitspraken echter een niet toegestane fiscale discriminatie op tussen auto’s met 25% bijtelling en auto’s met een lagere bijtelling. Vanaf 1 juli 2011 geldt daarom voor iedereen een btw-heffing over het privégebruik op basis van het werkelijke aantal privékilometers. Als dat aantal niet bekend is, kan gekozen worden voor een forfaitaire correctie van 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Vanaf het zesde gebruiksjaar is dat forfaitaire percentage dan 1,5%. Onomstreden is deze nieuwe wetgeving echter niet. Er lopen nog diverse proefprocedures over. Die proefprocedures zijn inmiddels in het stadium van hoger beroep aangekomen.

Een belangrijk discussiepunt is bijvoorbeeld de vraag of de wettelijke regeling voor de btw-heffing voor privégebruik wel geldt voor auto’s met een operational leasecontract. Een ander discussiepunt betreft de btw-heffing over het privégebruik als er sprake is van een eigen bijdrage door de werknemer.

De belastingdienst laat op zijn website weten dat het indienen van een bezwaarschrift over 2014 niet nodig is voor bedrijven die over 2011, 2012 of 2013 al bezwaar hebben gemaakt. De belastingdienst neemt het jaar 2014 er dan in mee. Hebt u nog niet eerder bezwaar gemaakt, dan is het indienen van een bezwaarschrift zinvol om mee te kunnen liften op een eventuele positieve uitkomst.