Aantal verkeersongevallen met 5% gestegen

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dat meldt het Landelijk Centraal Meldpunt van stichting Incident Management Nederland (IM). De stijging hangt volgens het meldpunt samen met verkeersdrukte.

Ook het aantal pechgevallen waarbij geborgen moest worden nam toe; met 11 procent van 29 duizend naar 33 duizend.

De bergers van IM werden in 2014 ook vaker ingezet door Rijkswaterstaat voor beveiliging op incidentlocaties. In 2013 gebeurde dit 52 keer, in 2014 al 676 keer.

In de zomer van 2014 maakte Rijkswaterstaat bekend vaker IM-bergers in te zullen zetten om locaties te beveiligen als er een incident is geweest. Voorheen werd dat vrijwel alleen gedaan met politievoertuigen of voertuigen van inspecteurs van Rijkswaterstaat. Als die echter niet op tijd aanwezig kunnen zijn, wordt aan IM gevraagd met twee bergvoertuigen uit te rukken zodat er een kan worden gebruikt om de locatie veilig af te schermen.

Stichting IM is een samenwerkingsverband van alarmcentrales met bergingswerkzaamheden.