Overig

Mobiliteitsalliantie schudt gemeentes wakker met 9-puntenplan

VZR-voorzitter Jan van Delft verwacht dat de pilot eraan bijdraagt het bereikbaarheidsprobleem in Nederland op te lossen. (Foto: VZR)

Er zijn grote investeringen nodig om de Nederlandse steden leef- en bewoonbaar te houden. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie, de belangenvereniging met onder andere ANWB, RAI Vereniging, Bovag, NS, Rover, Fietsersbond en VNA. Alleen door forse investeringen zijn de veertig grootste gemeenten van Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar te houden.

Dit schrijft de Automotive op basis van een plan dat dinsdag werd gepresenteerd. Het plan is in principe bedoeld voor colleges van burgermeesters en wethouders. De alliantie houdt in de plannen rekening met grote maatschappelijke thema’s als woningbouw, milieu en energie.

De alliantie stelt in het negenpuntenplan dat mobiliteit de basis is voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving, maar dat dit onder druk staat door onder meer de groei van het aantal inwoners en bezoekers in grote steden. Hoofdpunten zijn onder andere de inzet op flexibele werktijden en de oproep om meer te investeren in het OV van de toekomst, met onder andere meer flexibiliteit in de mobiliteitsmix.

Lees verder op Automotive-online.nl

Mobiliteitsalliantie schudt gemeentes wakker met 9-puntenplan | Fleet&Mobility
Overig

Mobiliteitsalliantie schudt gemeentes wakker met 9-puntenplan

VZR-voorzitter Jan van Delft verwacht dat de pilot eraan bijdraagt het bereikbaarheidsprobleem in Nederland op te lossen. (Foto: VZR)

Er zijn grote investeringen nodig om de Nederlandse steden leef- en bewoonbaar te houden. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie, de belangenvereniging met onder andere ANWB, RAI Vereniging, Bovag, NS, Rover, Fietsersbond en VNA. Alleen door forse investeringen zijn de veertig grootste gemeenten van Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar te houden.

Dit schrijft de Automotive op basis van een plan dat dinsdag werd gepresenteerd. Het plan is in principe bedoeld voor colleges van burgermeesters en wethouders. De alliantie houdt in de plannen rekening met grote maatschappelijke thema’s als woningbouw, milieu en energie.

De alliantie stelt in het negenpuntenplan dat mobiliteit de basis is voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving, maar dat dit onder druk staat door onder meer de groei van het aantal inwoners en bezoekers in grote steden. Hoofdpunten zijn onder andere de inzet op flexibele werktijden en de oproep om meer te investeren in het OV van de toekomst, met onder andere meer flexibiliteit in de mobiliteitsmix.

Lees verder op Automotive-online.nl