Laatste update:

Redactioneel | Gewoonte

Hoofdredacteur Luberto van Buiten

De Mobiliteitsalliantie presenteerde onlangs de mobiliteitsparagraaf voor het regeerakkoord. Nu is het natuurlijk bijzonder dat een niet-gekozen orgaan (bestaande uit partijen als Bovag, RAI Vereniging, Transport&Logistiek, ANWB) zo’n grote invloed kan uitoefenen op het regeringsbeleid, maar hun uiteindelijke oplossing was niet onverwacht: er moet meer geld komen. 3 miljard per jaar, om precies te zijn. Te investeren in het invoeren van ‘betalen naar gebruik’, in verkeersveiligheid, in hubs voor personen- en goederenvervoer en de infrastructuur voor fiets en OV.

In een door de Alliantie georganiseerd debat mochten de grootste politieke partijen van Nederland (volgens recente peilingen) hun plannen uit de doeken doen. Die lopen uiteen: van de PVV die harder wil rijden (140 km/u) en een systeem van bezit naar gebruik onzin vindt, tot aan Groenlinks dat 30 kilometer per uur tot standaard wil maken in de bebouwde kom. Tijdens het debat bleken meerdere partijen voorstander van mobiliteitshubs, waar mensen kunnen kiezen voor deelauto, fiets, openbaar vervoer of anders. De PVV laat het meeste het liefst bij het oude, en daarmee heeft de mobiliteitsagenda van deze partij natuurlijk de grootste kans van slagen. Want mensen willen helemaal niet vernieuwen. Alle andere partijen aan tafel wilden wel veranderen: betere fietspaden, efficiënter openbaar vervoer, mobiliteitshubs tot en met apps waarmee mensen hun vervoer kunnen regelen. Ze vergeten daarbij allemaal één ding: hoe je die mens zover krijgt dat hij uit zijn oude vertrouwde gewoonte stapt. In deze editie van Fleet&Mobility komt het een aantal keren duidelijk naar voren: bedrijven die grote plannen hebben ontwikkeld, maar slechts met grote moeite hun medewerkers mee krijgen. Zonder oog voor de mens is elk plan tot vernieuwing op voorhand gedoemd te mislukken.

Redactioneel | Gewoonte | Fleet&Mobility

Redactioneel | Gewoonte

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Hoofdredacteur Luberto van Buiten

In een door de Alliantie georganiseerd debat mochten de grootste politieke partijen van Nederland (volgens recente peilingen) hun plannen uit de doeken doen. Die lopen uiteen: van de PVV die harder wil rijden (140 km/u) en een systeem van bezit naar gebruik onzin vindt, tot aan Groenlinks dat 30 kilometer per uur tot standaard wil maken in de bebouwde kom. Tijdens het debat bleken meerdere partijen voorstander van mobiliteitshubs, waar mensen kunnen kiezen voor deelauto, fiets, openbaar vervoer of anders. De PVV laat het meeste het liefst bij het oude, en daarmee heeft de mobiliteitsagenda van deze partij natuurlijk de grootste kans van slagen. Want mensen willen helemaal niet vernieuwen. Alle andere partijen aan tafel wilden wel veranderen: betere fietspaden, efficiënter openbaar vervoer, mobiliteitshubs tot en met apps waarmee mensen hun vervoer kunnen regelen. Ze vergeten daarbij allemaal één ding: hoe je die mens zover krijgt dat hij uit zijn oude vertrouwde gewoonte stapt. In deze editie van Fleet&Mobility komt het een aantal keren duidelijk naar voren: bedrijven die grote plannen hebben ontwikkeld, maar slechts met grote moeite hun medewerkers mee krijgen. Zonder oog voor de mens is elk plan tot vernieuwing op voorhand gedoemd te mislukken.