BPM- en btw-regels zijn nog steeds onduidelijk

Licht op export

Redactie Redactie
• Laatste update:

Op de voormalige Grensland-vestiging in Weeze stond de wet- en regelgeving rond export centraal bij het eerste Nationaal Exportcongres. Een toepasselijke locatie, gezien het feit in Weeze de bpm-export in 2007 voor het eerst op een grootschalige en professionele wijze werd aangepakt (dienstverlener VDC is er nu gevestigd). Na 2007 is er veel veranderd – de markt is sterk geprofessionaliseerd, er zijn veel meer partijen op grote schaal gaan exporteren – maar tegelijkertijd is er nog heel veel onduidelijk. En na een dag van presentaties restten er onder het 200-koppige publiek nog steeds veel vragen; belangrijke spelers als de RDW en Belastingdienst willen of kunnen geen heldere set van regels neerleggen waaraan exporteurs moeten voldoen voor bpm- en btw-teruggave en om carrouselfraude te voorkomen. Tegelijkertijd trekt de Duitse overheid de teugels strakker aan. Kleine nalatigheden kunnen grote gevolgen hebben, concludeert ook dagvoorzitter Oscar Hollink. Hollink was gedurende het bestaan van Grensland (2007-2013) directeur bij het bedrijf. “Meer regels betekent ook dat iedereen goed moet opletten of er wel binnen de lijntjes gewerkt wordt. De mogelijkheden om te rommelen nemen af, stelt Hollink. “Bedrijven die veel exporteren zullen wat minder het randje opzoeken of met goede partners gaan werken.” Angst is in zijn ogen overbodig. “Als je de juiste vinkjes kunt zetten, dan zijn de risico's goed te overzien.” Volgens BCA-directeur Iede Aukema is er een logisch proces gaande. “We zijn in Nederland een achterstand aan het wegwerken. In de rest van Europa is auto-export heel normaal”, zegt Aukema. Tijdens de presentaties viel op dat naar verwachting de wet- en regelgeving strenger wordt en dat heeft de branche mede aan zichzelf te danken. “Er zijn een paar rotte appels werkzaam in de branche, en daar heeft nu de hele sector last van”, stelt Joël Wessels, belastingdeskundige bij L oyens & Loeff. Dat heeft ertoe geleid dat de branche door de Belastingdienst nauw in de gaten wordt gehouden. Er ligt een wetsvoorstel klaar om de carrouselfraude aan te pakken omdat btw-fraude de Belastingdienst jaarlijks miljoenen euro's kost. “De fraude is een doorn in het oog van de staatsecretaris van Financiën”, stelde Wessels. De bpm wordt alleen teruggegeven als een auto duurzaam in een ander EU-land wordt ingeschreven. Wordt de auto daarna toch naar een land buiten de EU geëxporteerd, moet dat bedrag worden terugbetaald. “De Belastingdienst ziet dat als vijf jaar lang handelaarsrisico”, legt Wessels uit. “Het enige wat je kunt doen is zoveel mogelijk risico's uitsluiten.” Wim van den Hende was namens de RDW aanwezig en vertelde dat na export een auto binnen zes maanden in een nieuwe EU-lidstaat moet zijn ingeschreven. “Maar daar loopt nog een discussie over.” Ook moet er een uniform (voor alle EU-lidstaten) verplicht tijdelijk kentekenbewijs komen. “Er wordt nu met veel verschillende tijdelijke kentekenbewijzen gewerkt. Dat geeft veel onduidelijkheid. In de nieuwe situatie zet iedere lidstaat één aanwijspunt op. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft al toegezegd zich hier hard voor te maken onder het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.” De laatste inhoudelijke presentatie werd gegeven door toelatingsspecialist Mike Kruse, die jarenlang voor de Duitse overheid werkte. “De Duitse deelstaten hebben deels hun eigen regels. Dat maakt het lastig om algemene uitspraken te doen, maar de tendens is zeker dat ze strenger worden bij het toekennen van een Duitse toelating (iets dat nodig is om bpm/btw terug te kunnen vragen, red.)”, aldus Kruse. “De toekomst is dat een auto op Duitse bodem moet staan om gecontroleerd te kunnen worden en verkocht moet zijn voordat er een toelating wordt afgegeven. Maar wanneer dat in alle deelstaten ook de praktijk is, valt moeilijk te voorspellen. Het kan ieder willekerig moment zijn, zonder verdere vooraankondiging door de Duitse overheid.” Na een dag waarop werd getracht om uit te leggen hoe het hoort, liet Jort Kelder zien hoe het niet ‘heurt’: hij kwam – in een Land Rover Defender – veel te laat aan in Weeze. Maar na een dag vol taaie kost wist de presentator het publiek te boeien met een verhaal over adel & voitures. Hoewel: mensen van stand hebben het over auto's in plaats van voitures. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.