Hoofdredactioneel | Eerlijk delen

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:

Maar er zijn wel wat haken en ogen. Het faciliteren van een product impliceert een bepaalde zorgplicht, maar de vraag is hoeveel controle op het product daar tegenover staat. In die zin is het riskanter dan het betalen van een reiskostenvergoeding of ov-kaart, waaraan geen financiële last voor de werknemer hangt. En wie weet hoe groot diens financiële last al is?

Daarom is het logisch om te kiezen voor een model waarin de leasemaatschappij of wagenparkbeheerder eigenaar blijft van de auto’s die vervolgens via een carsharingsysteem door de werknemers kunnen worden gebruikt, met de mogelijkheid hem zelf ook te delen. In sommige varianten worden werknemers ‘autobeheerder’; ze hebben het eerste recht om de auto zakelijk te gebruiken, betalen hun privékilometers zelf (en hebben dus geen bijtelling) en mogen de auto ook weer aan anderen onderverhuren. In dit domein zijn veel nieuwe spelers actief, maar ook de bestaande leasemaatschappijen zoeken vernieuwing op het gebied van automobiliteit. Het wordt steeds lastiger voor het openbaar vervoer om in snelheid, efficiency en innovatie aan te haken.

Hoofdredactioneel | Eerlijk delen | Fleet&Mobility

Hoofdredactioneel | Eerlijk delen

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:

Maar er zijn wel wat haken en ogen. Het faciliteren van een product impliceert een bepaalde zorgplicht, maar de vraag is hoeveel controle op het product daar tegenover staat. In die zin is het riskanter dan het betalen van een reiskostenvergoeding of ov-kaart, waaraan geen financiële last voor de werknemer hangt. En wie weet hoe groot diens financiële last al is?

Daarom is het logisch om te kiezen voor een model waarin de leasemaatschappij of wagenparkbeheerder eigenaar blijft van de auto’s die vervolgens via een carsharingsysteem door de werknemers kunnen worden gebruikt, met de mogelijkheid hem zelf ook te delen. In sommige varianten worden werknemers ‘autobeheerder’; ze hebben het eerste recht om de auto zakelijk te gebruiken, betalen hun privékilometers zelf (en hebben dus geen bijtelling) en mogen de auto ook weer aan anderen onderverhuren. In dit domein zijn veel nieuwe spelers actief, maar ook de bestaande leasemaatschappijen zoeken vernieuwing op het gebied van automobiliteit. Het wordt steeds lastiger voor het openbaar vervoer om in snelheid, efficiency en innovatie aan te haken.