Advies aan Hoge Raad: actieradius EV is geen reden om koopovereenkomst te ontbinden

Hoge Raad • Volgens advocaat-generaal Lodewijk Valk is een te kleine actieradius van een elektrische auto (naar de mening van de koper) geen reden om de koopovereenkomst te ontbinden. Dit meldt de Hoge Raad.
Kim Andriessen Kim Andriessen
• Laatste update:
(Foto: Shutterstock)

De zaak, die in cassatie voorligt bij de Hoge Raad, draait om de koper van een Jaguar I-Pace die de koopovereenkomst wil ontbinden. De auto zou volgens de verkoper een actieradius hebben ‘tot 480 kilometer’ (WLTP). Volgens de koper is dit in de praktijk echter minder dan 300 kilometer en heeft op die grond de ontbinding van de koopovereenkomst ingeroepen.

De rechtbank wees de vordering van de koper af, het hof wees deze toe. Volgens het hof hoefde de koper er geen rekening mee te houden dat de auto in de winter en (vooral) rijdend op de snelweg een actieradius zou hebben van hooguit circa 300 kilometer.

Minimale actieradius

De verkoper stelde tegen deze uitspraak beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Deze krijgt nu steun van de advocaat-generaal in een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. Volgens de AG zou tijdens het verkoopgesprek met de koper ook het gebruik van de auto zijn besproken, met als conclusie dat de auto in de dagelijkse praktijk geschikt is voor deze koper.

In zijn advies besteedt de AG ook aandacht aan de vraag of door kopers een minimale actieradius kan worden verwacht. Volgens de AG is dit op zichzelf verdedigbaar, maar is lastig te bepalen bij welk aantal kilometers of welk percentage van de opgegeven actieradius de grens ligt.

De AG adviseert de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen en de zaak te verwijzen naar een ander hof om opnieuw te worden behandeld en beoordeeld.

De uitspraak van de Hoge Raad is (voorlopig) bepaald op 28 juni 2024.

Meer lezen over Hoge Raad

Advies aan Hoge Raad: actieradius EV is geen reden om koopovereenkomst te ontbinden | Fleet&Mobility

Advies aan Hoge Raad: actieradius EV is geen reden om koopovereenkomst te ontbinden

Hoge Raad • Volgens advocaat-generaal Lodewijk Valk is een te kleine actieradius van een elektrische auto (naar de mening van de koper) geen reden om de koopovereenkomst te ontbinden. Dit meldt de Hoge Raad.
Kim Andriessen Kim Andriessen
• Laatste update:
(Foto: Shutterstock)

De zaak, die in cassatie voorligt bij de Hoge Raad, draait om de koper van een Jaguar I-Pace die de koopovereenkomst wil ontbinden. De auto zou volgens de verkoper een actieradius hebben ‘tot 480 kilometer’ (WLTP). Volgens de koper is dit in de praktijk echter minder dan 300 kilometer en heeft op die grond de ontbinding van de koopovereenkomst ingeroepen.

De rechtbank wees de vordering van de koper af, het hof wees deze toe. Volgens het hof hoefde de koper er geen rekening mee te houden dat de auto in de winter en (vooral) rijdend op de snelweg een actieradius zou hebben van hooguit circa 300 kilometer.

Minimale actieradius

De verkoper stelde tegen deze uitspraak beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Deze krijgt nu steun van de advocaat-generaal in een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. Volgens de AG zou tijdens het verkoopgesprek met de koper ook het gebruik van de auto zijn besproken, met als conclusie dat de auto in de dagelijkse praktijk geschikt is voor deze koper.

In zijn advies besteedt de AG ook aandacht aan de vraag of door kopers een minimale actieradius kan worden verwacht. Volgens de AG is dit op zichzelf verdedigbaar, maar is lastig te bepalen bij welk aantal kilometers of welk percentage van de opgegeven actieradius de grens ligt.

De AG adviseert de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen en de zaak te verwijzen naar een ander hof om opnieuw te worden behandeld en beoordeeld.

De uitspraak van de Hoge Raad is (voorlopig) bepaald op 28 juni 2024.

Meer lezen over Hoge Raad