Verplichte EV als zakenauto ’te kort door de bocht’ volgens branchepartijen

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

“Een consument met een elektrische auto betaalt na 2025 meer motorrijtuigenbelasting dan een consument met een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor”, schrijft ze. “Naar verwachting is door het stoppen van alle stimuleringsmaatregelen voor elektrische personenauto’s slechts 42 procent in plaats van 100 procent van alle nieuw verkochte auto’s emissievrij in 2030. Volgens de huidige inschattingen behalen we zonder aanvullend beleid niet het streefdoel van 100 procent in 2030.”

De aanschafsubsidie voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s stopt in 2024, in 2025 wordt ook de korting op de mrb geschrapt. Dit omdat het kabinet in de veronderstelling was dat tegen die tijd deze prikkels niet meer nodig zouden zijn. Heijnen vindt dat er nu toch nieuwe stimuleringsmaatregelen na 2025 nodig zijn. Welke wordt nog onderzocht. Een van de maatregelen heeft in ieder geval betrekking op een ‘normering CO2-uitstoot voor zakelijk vervoer’. Volgens Haagse bronnen zou onder deze noemer onder andere worden overwogen om voor zakelijke auto’s een EV-only-beleid te hanteren.

Kanttekeningen

De verschillende brancheverenigingen plaatsen kanttekeningen bij dit idee. “Het is goed dat het Kabinet nadenkt over een beleid vanaf 2025 en het is volkomen logisch dat zakelijk vervoer, waaronder leasing, daarin een rol speelt”, zegt Renate Hemerik, voorzitter van leasebranchevereniging VNA. “We laten als leasebranche overigens zelf al zien onze voortrekkersrol in verduurzaming serieus te nemen: ruim de helft van alle BEV’s is een leaseauto. Het merendeel van die auto’s komen de occasionmarkt op. We juichen het toe dat er wordt gekeken naar een stimulans voor werkgevers om ook na 2025 in te zetten op de elektrificatie van hun wagenpark. Dat betekent natuurlijk ook dat de overheid de juiste randvoorwaarden moet creëren, zoals een goede infrastructuur.”

Brancheverenigingen Bovag en RAI Vereniging zijn erover te spreken dat het kabinet nadenkt over een stimuleringsbeleid voor duurzaam vervoer na 2025, maar plaatsen wel kanttekeningen bij de ideeën die er nu over naar buiten komen. Volgens de Bovag is de markt echter nog niet klaar voor een dergelijke maatregel. De branchevereniging stelt daarom voor om de bijtelling voor elektrische auto’s dan weer omlaag te brengen, zo schrijft vakblad Automotive. RAI Vereniging pleit, naast de continuering van de huidige fiscale maatregelen, ook voor een sterkere inzet van andere schone en zuinige technologieën, zoals waterstof en (plug-in) hybride. Ook zou er meer aandacht moeten komen voor de vergroening van het rijdende wagenpark via stimulering van klimaat neutrale hernieuwbare of synthetische brandstoffen, aldus de RAI Vereniging in een reactie. In Europees verband deed onder andere de Duitse regering onlangs een vergelijkbare oproep.

Verplichte EV als zakenauto ’te kort door de bocht’ volgens branchepartijen | Fleet&Mobility

Verplichte EV als zakenauto ’te kort door de bocht’ volgens branchepartijen

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

“Een consument met een elektrische auto betaalt na 2025 meer motorrijtuigenbelasting dan een consument met een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor”, schrijft ze. “Naar verwachting is door het stoppen van alle stimuleringsmaatregelen voor elektrische personenauto’s slechts 42 procent in plaats van 100 procent van alle nieuw verkochte auto’s emissievrij in 2030. Volgens de huidige inschattingen behalen we zonder aanvullend beleid niet het streefdoel van 100 procent in 2030.”

De aanschafsubsidie voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s stopt in 2024, in 2025 wordt ook de korting op de mrb geschrapt. Dit omdat het kabinet in de veronderstelling was dat tegen die tijd deze prikkels niet meer nodig zouden zijn. Heijnen vindt dat er nu toch nieuwe stimuleringsmaatregelen na 2025 nodig zijn. Welke wordt nog onderzocht. Een van de maatregelen heeft in ieder geval betrekking op een ‘normering CO2-uitstoot voor zakelijk vervoer’. Volgens Haagse bronnen zou onder deze noemer onder andere worden overwogen om voor zakelijke auto’s een EV-only-beleid te hanteren.

Kanttekeningen

De verschillende brancheverenigingen plaatsen kanttekeningen bij dit idee. “Het is goed dat het Kabinet nadenkt over een beleid vanaf 2025 en het is volkomen logisch dat zakelijk vervoer, waaronder leasing, daarin een rol speelt”, zegt Renate Hemerik, voorzitter van leasebranchevereniging VNA. “We laten als leasebranche overigens zelf al zien onze voortrekkersrol in verduurzaming serieus te nemen: ruim de helft van alle BEV’s is een leaseauto. Het merendeel van die auto’s komen de occasionmarkt op. We juichen het toe dat er wordt gekeken naar een stimulans voor werkgevers om ook na 2025 in te zetten op de elektrificatie van hun wagenpark. Dat betekent natuurlijk ook dat de overheid de juiste randvoorwaarden moet creëren, zoals een goede infrastructuur.”

Brancheverenigingen Bovag en RAI Vereniging zijn erover te spreken dat het kabinet nadenkt over een stimuleringsbeleid voor duurzaam vervoer na 2025, maar plaatsen wel kanttekeningen bij de ideeën die er nu over naar buiten komen. Volgens de Bovag is de markt echter nog niet klaar voor een dergelijke maatregel. De branchevereniging stelt daarom voor om de bijtelling voor elektrische auto’s dan weer omlaag te brengen, zo schrijft vakblad Automotive. RAI Vereniging pleit, naast de continuering van de huidige fiscale maatregelen, ook voor een sterkere inzet van andere schone en zuinige technologieën, zoals waterstof en (plug-in) hybride. Ook zou er meer aandacht moeten komen voor de vergroening van het rijdende wagenpark via stimulering van klimaat neutrale hernieuwbare of synthetische brandstoffen, aldus de RAI Vereniging in een reactie. In Europees verband deed onder andere de Duitse regering onlangs een vergelijkbare oproep.