Werkkostenregeling

Laatste update:

Advies: verkoopverbod vanaf 2025 van brandstofauto’s voor zakelijk gebruik, VNA teleurgesteld

Renate Hemerik, VNA-voorzitter, is teleurgesteld dat er in de nieuwe plannen niet meer aandacht voor stimulering is. (Foto; VNA)

Het verbieden van de verkoop van brandstofauto’s vanaf 2025 voor zakelijk gebruik is één van de adviezen uit het beleidsonderzoek dat op verzoek van minister Rob Jetten van Klimaat en Milieu is gedaan. Het is teleurstellend dat er nauwelijks stimuleringsmaatregelen worden genoemd, aldus Renate Hemerik, voorzitter van de VNA.

Wil het kabinet de klimaatdoelen halen, dan zijn er ‘aanvullende maatregelen en verscherpte keuzes nodig’, zo adviseert een studiegroep van ambtenaren. Het onderzoek is gedaan op verzoek van Rob Jetten, minister van Klimaat en Milieu. De overheid vreest dat we anders de klimaatdoelen, 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030, niet zullen halen. In een eerste reactie noemt Renate Hemerik het teleurstellend dat er nauwelijks stimuleringsmaatregelen worden genoemd.

Brandstofaccijns

De verkoop van brandstof zakelijk gebruik vanaf 2025 verbieden is een van de aangescherpte maatregelen die worden voorgesteld. Ook wordt voorgesteld om de onbelaste kilometervergoeding voor personenauto’s van € 0,19 af te schaffen en de accijns voor fossiele brandstoffen te verhogen met 10 procent. Daarnaast wordt een verlaging van de maximum snelheid genoemd (van 130 naar 120 kilometer) en zouden grote werkgevers zich verplicht moeten aansluiten bij de coalitie Anders Reizen. Ook zouden meer bio-brandstoffen moeten worden gebruikt, is de aanbeveling.

VNA: Teleurstellend

Renate Hemerik, voorzitter VNA: “Dat we vooruit moeten om de klimaatdoelen te halen staat niet ter discussie en dat we de transitie gaan maken naar een zero-emissie wagenpark is al lang geen vraag meer. Zonder extra maatregelen zouden de doelen niet worden gehaald. Het is dan ook goed dat er nu voorstellen liggen, hoe ingrijpend ook, die de doelen dichterbij brengen.”

“De voorgestelde maatregelen hebben grote maatschappelijke impact en ook voor mobiliteit zijn er dus grote uitdagingen. Het voorgestelde pakket geeft mobiliteit een nog hogere klimaattaak en maakt vooral de (prijs)verschillen tussen fossiel en zero emissie groter, maar gaan veelal voorbij aan de betaalbaarheid en haalbaarheid van EV. We zien echter dat met het afbouwen van de huidige stimuleringsmaatregelen voor EV en de stijgende energieprijzen de groei naar elektrisch rijden stagneert. Diverse recente onderzoeken bevestigen het beeld dat de elektrificatie zeker nog geen gelopen race is en dat er grote zorgen zijn rond betaalbaarheid, beschikbaarheid en energievoorziening en netcongestie.’’
Hemerik vervolgt: “Zonder de markt te blijven stimuleren, zakelijk én particulier, gaan we de klimaatdoelen voor mobiliteit richting 2030 niet halen en zal er veel uitwijkgedrag komen. Er zijn eenvoudigweg volstrekt onvoldoende instrumentarium voorzien om de transitie door te zetten. Zo moet de bijtelling hoe dan ook aantrekkelijk blijven voor EV’s. Een positief lobby resultaat is dat er nu wel rekening wordt gehouden met een gewichtscorrectie voor de MRB voor EV’s’’.

“We blijven aansturen op meer simulering. Het is in ieder geval positief dat minister Jetten aangeeft dat zodra het kabinet besluit over aanvullende klimaatmaatregelen, er ook wordt gekeken naar subsidiëring. Want wij blijven bij het standpunt: zonder stimuleren, ook niet normeren’’.

Beslissing

Het pakket aan maatregelen is gisteren gepresenteerd. Het kabinet zal de komende maanden beslissingen gaan nemen over de voorgestelde plannen, waar ook tal van andere adviezen in worden gegeven, zoals hogere belasting op energie, op vliegen en de consumptie van vlees en zuivel. Nederland loopt achter om de klimaatdoelen voor 2030 te behalen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is vorig jaar gebleken dat op basis van het huidige beleid de uitstootreductie in 2030 uitkomt op 41 tot 52 procent, dat is onder het uiteindelijke streefdoel van 60 procent.

Advies: verkoopverbod vanaf 2025 van brandstofauto’s voor zakelijk gebruik, VNA teleurgesteld | Fleet&Mobility

Advies: verkoopverbod vanaf 2025 van brandstofauto’s voor zakelijk gebruik, VNA teleurgesteld

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Renate Hemerik, VNA-voorzitter, is teleurgesteld dat er in de nieuwe plannen niet meer aandacht voor stimulering is. (Foto; VNA)

Wil het kabinet de klimaatdoelen halen, dan zijn er ‘aanvullende maatregelen en verscherpte keuzes nodig’, zo adviseert een studiegroep van ambtenaren. Het onderzoek is gedaan op verzoek van Rob Jetten, minister van Klimaat en Milieu. De overheid vreest dat we anders de klimaatdoelen, 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030, niet zullen halen. In een eerste reactie noemt Renate Hemerik het teleurstellend dat er nauwelijks stimuleringsmaatregelen worden genoemd.

Brandstofaccijns

De verkoop van brandstof zakelijk gebruik vanaf 2025 verbieden is een van de aangescherpte maatregelen die worden voorgesteld. Ook wordt voorgesteld om de onbelaste kilometervergoeding voor personenauto’s van € 0,19 af te schaffen en de accijns voor fossiele brandstoffen te verhogen met 10 procent. Daarnaast wordt een verlaging van de maximum snelheid genoemd (van 130 naar 120 kilometer) en zouden grote werkgevers zich verplicht moeten aansluiten bij de coalitie Anders Reizen. Ook zouden meer bio-brandstoffen moeten worden gebruikt, is de aanbeveling.

VNA: Teleurstellend

Renate Hemerik, voorzitter VNA: “Dat we vooruit moeten om de klimaatdoelen te halen staat niet ter discussie en dat we de transitie gaan maken naar een zero-emissie wagenpark is al lang geen vraag meer. Zonder extra maatregelen zouden de doelen niet worden gehaald. Het is dan ook goed dat er nu voorstellen liggen, hoe ingrijpend ook, die de doelen dichterbij brengen.”

“De voorgestelde maatregelen hebben grote maatschappelijke impact en ook voor mobiliteit zijn er dus grote uitdagingen. Het voorgestelde pakket geeft mobiliteit een nog hogere klimaattaak en maakt vooral de (prijs)verschillen tussen fossiel en zero emissie groter, maar gaan veelal voorbij aan de betaalbaarheid en haalbaarheid van EV. We zien echter dat met het afbouwen van de huidige stimuleringsmaatregelen voor EV en de stijgende energieprijzen de groei naar elektrisch rijden stagneert. Diverse recente onderzoeken bevestigen het beeld dat de elektrificatie zeker nog geen gelopen race is en dat er grote zorgen zijn rond betaalbaarheid, beschikbaarheid en energievoorziening en netcongestie.’’
Hemerik vervolgt: “Zonder de markt te blijven stimuleren, zakelijk én particulier, gaan we de klimaatdoelen voor mobiliteit richting 2030 niet halen en zal er veel uitwijkgedrag komen. Er zijn eenvoudigweg volstrekt onvoldoende instrumentarium voorzien om de transitie door te zetten. Zo moet de bijtelling hoe dan ook aantrekkelijk blijven voor EV’s. Een positief lobby resultaat is dat er nu wel rekening wordt gehouden met een gewichtscorrectie voor de MRB voor EV’s’’.

“We blijven aansturen op meer simulering. Het is in ieder geval positief dat minister Jetten aangeeft dat zodra het kabinet besluit over aanvullende klimaatmaatregelen, er ook wordt gekeken naar subsidiëring. Want wij blijven bij het standpunt: zonder stimuleren, ook niet normeren’’.

Beslissing

Het pakket aan maatregelen is gisteren gepresenteerd. Het kabinet zal de komende maanden beslissingen gaan nemen over de voorgestelde plannen, waar ook tal van andere adviezen in worden gegeven, zoals hogere belasting op energie, op vliegen en de consumptie van vlees en zuivel. Nederland loopt achter om de klimaatdoelen voor 2030 te behalen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is vorig jaar gebleken dat op basis van het huidige beleid de uitstootreductie in 2030 uitkomt op 41 tot 52 procent, dat is onder het uiteindelijke streefdoel van 60 procent.