Defensie wil af van fossiele brandstoffen

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dat streven is te lezen in de vandaag gepubliceerde Operationele Energiestrategie van het ministerie van Defensie.

De aanvoer van energie naar de voertuigen tijdens een missie vraagt om grote logistieke inspanningen en uitgaven. En dat leidt volgens het ministerie tot veiligheidsrisico’s.

De doelstelling die vandaag is gepresenteerd luidt:
In 2030 is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met tenminste 20 procent gereduceerd ten opzichte van 2010. In 2050 moet dat 70 zijn.

Trendvolger
Defensie gaat daarom onder andere inzetten op alternatieve aandrijftechnieken, vervangende synthetische of biologische brandstoffen en verbeterde mogelijkheden voor energieopslag. Hoe snel dat gerealiseerd kan worden hangt onder meer af van de ontwikkeling en introductie van deze nieuwe technologieën en de mogelijkheden om daarin te kunnen investeren. Defensie benadrukt hierbij geen trendsetter te willen zijn, maar een trendvolger.

In het rapport is te lezen dat om mobiele wapensystemen geheel onafhankelijk van fossiele brandstoffen en maximaal energiezelfstandig te maken er technologische doorbraken nodig zijn. Defensie zegt de kennis noch de financiële middelen, noch de ambitie te hebben om zelf baanbrekend onderzoek te verrichten. Die technologische doorbraken en innovaties moeten dan ook volgens het ministerie vooral uit de civiele sector komen. Daarbij neemt Defensie de rol als smart customer op zich en zal naar eigen zeggen oog moet hebben voor de potentiële toepassingen van nieuwe technologie.

Op korte termijn ligt de focus in ieder geval op het terugdringen van de energiebehoefte door besparende maatregelen in te voeren, efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen te maken en het vergroten van het aandeel van duurzame energie in de energievoorziening tijdens operaties.

Vorig jaar is defensie ook gestart met autodelen en Leaseplan won een aanbesteding van Defensie.

Defensie wil af van fossiele brandstoffen | Fleet&Mobility

Defensie wil af van fossiele brandstoffen

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dat streven is te lezen in de vandaag gepubliceerde Operationele Energiestrategie van het ministerie van Defensie.

De aanvoer van energie naar de voertuigen tijdens een missie vraagt om grote logistieke inspanningen en uitgaven. En dat leidt volgens het ministerie tot veiligheidsrisico’s.

De doelstelling die vandaag is gepresenteerd luidt:
In 2030 is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met tenminste 20 procent gereduceerd ten opzichte van 2010. In 2050 moet dat 70 zijn.

Trendvolger
Defensie gaat daarom onder andere inzetten op alternatieve aandrijftechnieken, vervangende synthetische of biologische brandstoffen en verbeterde mogelijkheden voor energieopslag. Hoe snel dat gerealiseerd kan worden hangt onder meer af van de ontwikkeling en introductie van deze nieuwe technologieën en de mogelijkheden om daarin te kunnen investeren. Defensie benadrukt hierbij geen trendsetter te willen zijn, maar een trendvolger.

In het rapport is te lezen dat om mobiele wapensystemen geheel onafhankelijk van fossiele brandstoffen en maximaal energiezelfstandig te maken er technologische doorbraken nodig zijn. Defensie zegt de kennis noch de financiële middelen, noch de ambitie te hebben om zelf baanbrekend onderzoek te verrichten. Die technologische doorbraken en innovaties moeten dan ook volgens het ministerie vooral uit de civiele sector komen. Daarbij neemt Defensie de rol als smart customer op zich en zal naar eigen zeggen oog moet hebben voor de potentiële toepassingen van nieuwe technologie.

Op korte termijn ligt de focus in ieder geval op het terugdringen van de energiebehoefte door besparende maatregelen in te voeren, efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen te maken en het vergroten van het aandeel van duurzame energie in de energievoorziening tijdens operaties.

Vorig jaar is defensie ook gestart met autodelen en Leaseplan won een aanbesteding van Defensie.