Busbedrijf betaalt 9 ton bonus aan zuinige chauffeurs

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

De hoogte van de bonus voor individuele chauffeurs hangt af van de rijstijl van die chauffeur. Drie jaar geleden startte Connexxion het programma Rij Wijzer, dat chauffeurs helpt hun rijstijl aan te passen, zodat het brandstofverbruik daalt en het comfort voor passagiers toeneemt. Een kastje in de bus geeft de chauffeur feedback op het rijgedrag. Daarnaast dienen de verzamelde gegevens voor het verdelen van de bonus voor brandstofbesparing.

De chauffeurs van Connexxion bespaarden in 2016 4,7 miljoen liter brandstof ten opzichte van 2014, oftewel 9,3 procent. Het doel van de busmaatschappij is een besparing van 10 procent ten opzichte van het ijkjaar. In 2015 werd 4,3 miljoen liter brandstof bespaard (8,8%). Wel was de uitkering toen hoger, namelijk een miljoen euro. Dat komt omdat de gemiddelde brandstofprijs dat jaar hoger was dan afgelopen jaar.

Connexxion heeft de ambitie om het meest duurzame OV-bedrijf in Nederland te zijn, zo meldt OVPro. Behalve op zuiniger rijden zet het bedrijf daarom ook in op elektrisch vervoer. In de regio Zuidoost-Brabant rijden inmiddels 43 elektrische bussen. In Amstelland-Meerlanden en Haarlem-IJmond gaan binnenkort bovendien nog eens meer dan 150 elektrische voertuigen rijden, als opmaat naar verdere uitbreiding van de elektrische vloot. De vervoerder zegt na te denken over manieren om ook chauffeurs van elektrische voertuigen te stimuleren om zo zuinig mogelijk te rijden.

Busbedrijf betaalt 9 ton bonus aan zuinige chauffeurs | Fleet&Mobility

Busbedrijf betaalt 9 ton bonus aan zuinige chauffeurs

Sjoerd van der Linden Sjoerd van der Linden
• Laatste update:

De hoogte van de bonus voor individuele chauffeurs hangt af van de rijstijl van die chauffeur. Drie jaar geleden startte Connexxion het programma Rij Wijzer, dat chauffeurs helpt hun rijstijl aan te passen, zodat het brandstofverbruik daalt en het comfort voor passagiers toeneemt. Een kastje in de bus geeft de chauffeur feedback op het rijgedrag. Daarnaast dienen de verzamelde gegevens voor het verdelen van de bonus voor brandstofbesparing.

De chauffeurs van Connexxion bespaarden in 2016 4,7 miljoen liter brandstof ten opzichte van 2014, oftewel 9,3 procent. Het doel van de busmaatschappij is een besparing van 10 procent ten opzichte van het ijkjaar. In 2015 werd 4,3 miljoen liter brandstof bespaard (8,8%). Wel was de uitkering toen hoger, namelijk een miljoen euro. Dat komt omdat de gemiddelde brandstofprijs dat jaar hoger was dan afgelopen jaar.

Connexxion heeft de ambitie om het meest duurzame OV-bedrijf in Nederland te zijn, zo meldt OVPro. Behalve op zuiniger rijden zet het bedrijf daarom ook in op elektrisch vervoer. In de regio Zuidoost-Brabant rijden inmiddels 43 elektrische bussen. In Amstelland-Meerlanden en Haarlem-IJmond gaan binnenkort bovendien nog eens meer dan 150 elektrische voertuigen rijden, als opmaat naar verdere uitbreiding van de elektrische vloot. De vervoerder zegt na te denken over manieren om ook chauffeurs van elektrische voertuigen te stimuleren om zo zuinig mogelijk te rijden.