Liander waarschuwt voor langere wachttijden bij plaatsing laadpaal

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

Het wereldwijde tekort aan grondstoffen en materialen zorgt ervoor dat sommige werkzaamheden moeten worden uitgesteld. Onder andere elektriciteitsmeters, kabels en transformatoren zijn niet altijd meer voldoende op voorraad. Zowel consumenten als bedrijven gaan het ongemak van deze tekorten ervaren. Dat schrijft Liander.

Ook het tekort aan technisch personeel en de soms beperkte plaats in de openbare ruimte werkt de vertraging in de hand.

“Door de energietransitie, aanhoudende economische groei, de stevige woningbouwopgave en digitalisering van de samenleving stijgt de vraag naar elektriciteit. Verduurzaming speelt daarbij een belangrijke rol. Onder andere elektrisch vervoer, warmtepompen voor woningen en elektrische boilers voor bedrijven nemen in snel tempo toe. Tegelijkertijd wordt elektriciteit steeds meer duurzaam opgewekt met zon en wind. Voor al die ontwikkelingen moet het elektriciteitsnet op veel plaatsen worden uitgebreid of verzwaard”, schrijft Liander. “Dit is een gigantische operatie waarvoor veel werk moet worden verricht. Liander gaat de komende drie jaar onder andere 2.300 nieuwe transformatorhuisjes bouwen en 6.500 kilometer kabel leggen.” 

Over de mate waarin de levertijden oplopen, doet het bedrijf geen uitspraken.

Door andere, gebruikte materialen opnieuw in te zetten, met leveranciers af te spreken meer materialen te leveren als deze weer voorradig zijn en nieuwe leveranciers te zoeken, hoopt Liander de problemen te beperken. “Maar de ervaring is dat leveranciers op dit moment hun planningen niet altijd kunnen nakomen vanwege de eerder geschetste mondiale problemen. Dit zorgt voor vertraging van leveringen en beperkte voorraden van materialen.”

Liander waarschuwt voor langere wachttijden bij plaatsing laadpaal | Fleet&Mobility

Liander waarschuwt voor langere wachttijden bij plaatsing laadpaal

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
In de komende 10 jaar wil de hoofdstad de laadinfrastructuur vergroten naar 82 duizend laadpunten.
Foto: Shutterstock

Het wereldwijde tekort aan grondstoffen en materialen zorgt ervoor dat sommige werkzaamheden moeten worden uitgesteld. Onder andere elektriciteitsmeters, kabels en transformatoren zijn niet altijd meer voldoende op voorraad. Zowel consumenten als bedrijven gaan het ongemak van deze tekorten ervaren. Dat schrijft Liander.

Ook het tekort aan technisch personeel en de soms beperkte plaats in de openbare ruimte werkt de vertraging in de hand.

“Door de energietransitie, aanhoudende economische groei, de stevige woningbouwopgave en digitalisering van de samenleving stijgt de vraag naar elektriciteit. Verduurzaming speelt daarbij een belangrijke rol. Onder andere elektrisch vervoer, warmtepompen voor woningen en elektrische boilers voor bedrijven nemen in snel tempo toe. Tegelijkertijd wordt elektriciteit steeds meer duurzaam opgewekt met zon en wind. Voor al die ontwikkelingen moet het elektriciteitsnet op veel plaatsen worden uitgebreid of verzwaard”, schrijft Liander. “Dit is een gigantische operatie waarvoor veel werk moet worden verricht. Liander gaat de komende drie jaar onder andere 2.300 nieuwe transformatorhuisjes bouwen en 6.500 kilometer kabel leggen.” 

Over de mate waarin de levertijden oplopen, doet het bedrijf geen uitspraken.

Door andere, gebruikte materialen opnieuw in te zetten, met leveranciers af te spreken meer materialen te leveren als deze weer voorradig zijn en nieuwe leveranciers te zoeken, hoopt Liander de problemen te beperken. “Maar de ervaring is dat leveranciers op dit moment hun planningen niet altijd kunnen nakomen vanwege de eerder geschetste mondiale problemen. Dit zorgt voor vertraging van leveringen en beperkte voorraden van materialen.”