Regeerakkoord roept gemengde reacties op bij brancheverenigingen

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
(Foto: Shutterstock)

Het kabinet schrijft de invoering van zero-emissiezones te willen vertragen, maar geeft wel aan dat de invoering van deze zones aan de gemeentes is. “Bezien wordt op welke manier het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld, onder andere om uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te kunnen regelen (standaardiseren). De instelling van zero-emissiezones blijft een gemeentelijk besluit”, schrijft de coalitie. Het kabinet gaat wel over de bijbehorende verkeersborden voor de milieuzones, en die kan het tegenhouden.

De kosten voor energie (zowel voor bedrijven als consumenten) mogen niet significant uit de pas lopen met de buurlanden. Bezien wordt welke maatregelen nodig zijn om bedrijven en consumenten te ondersteunen. Recente lastenverzwaringen voor ondernemers, verhoging van de energiebelasting en vermogen die zijn aangekondigd sinds Prinsjesdag worden deels teruggedraaid.

Onderhoudsopgave

De coalitie schrijft dat er voor de komende jaren een grote infrastructurele onderhoudsopgave is. “Doel is instandhouding van de minimaal benodigde basiskwaliteit van de bestaande weg-, waterweg- en OV-infrastructuur.” De maximumsnelheid op de snelweg wordt – ‘daar waar dat kan’ – verhoogd naar 130 kilometer per uur.

Verduurzaming van het wagenpark blijft wel gestimuleerd worden, maar: “de elektrische rijder gaat eerlijk bijdragen, om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden.”

In het akkoord staat (letterlijk): “De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden, waarbij ook oog gehouden wordt voor de ‘fossiele rijders’ en een eerlijke verdeling van de kosten tussen beide groepen. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de MRB gewichtscorrectie (fiscaal) blijft bestaan.”

Reactie branche

Bovag en RAI Vereniging reageren voorzichtig optimistisch op het vannacht gepresenteerde coalitie-akkoord. Bovag ‘herkent zich in een aantal elementen’ uit het akkoord. “Zoals het betaalbaar houden van mobiliteit, het beperken van de regeldruk voor ondernemers, de noodzaak te blijven investeren in infrastructuur (2,5 miljard extra) en het voornemen om ‘de verduurzaming wagenpark te blijven stimuleren’.”

De verenigingen concluderen wel dat er een hypotheek op de toekomst genomen wordt. “Grote zorg is er over het afbouwen van de middelen uit het Nationale Groeifonds. Deze zijn cruciaal om in Nederland een bloeiende mobiliteits­industrie en daarmee banen te behouden en bij te dragen aan veilige en duurzame mobiliteit”, schrijft RAI Vereniging.

Ontwrichtend

Er komen minder subsidies voor duurzame energie, het budget voor het Klimaatfonds wordt verlaagd met 1,2 miljard euro en de middelen voor de ontwikkeling van batterijen en groene waterstof worden verlaagd. “Er moet voldoende aandacht blijven voor het behalen van de afgesproken CO2-doelen. Gebeurt dat niet, dan zal over een paar jaar alsnog veel rigoureuzere maatregelen noodzakelijk zijn om die doelen alsnog wél te halen. En dat is dan veel meer ontwrichtend voor burger en bedrijfsleven dan nú de noodzakelijke stappen te zetten”, concludeert Bovag.

Meer lezen over Regeerakkoord

Regeerakkoord roept gemengde reacties op bij brancheverenigingen | Fleet&Mobility

Regeerakkoord roept gemengde reacties op bij brancheverenigingen

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
(Foto: Shutterstock)

Het kabinet schrijft de invoering van zero-emissiezones te willen vertragen, maar geeft wel aan dat de invoering van deze zones aan de gemeentes is. “Bezien wordt op welke manier het instellen van zero-emissiezones kan worden uitgesteld, onder andere om uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te kunnen regelen (standaardiseren). De instelling van zero-emissiezones blijft een gemeentelijk besluit”, schrijft de coalitie. Het kabinet gaat wel over de bijbehorende verkeersborden voor de milieuzones, en die kan het tegenhouden.

De kosten voor energie (zowel voor bedrijven als consumenten) mogen niet significant uit de pas lopen met de buurlanden. Bezien wordt welke maatregelen nodig zijn om bedrijven en consumenten te ondersteunen. Recente lastenverzwaringen voor ondernemers, verhoging van de energiebelasting en vermogen die zijn aangekondigd sinds Prinsjesdag worden deels teruggedraaid.

Onderhoudsopgave

De coalitie schrijft dat er voor de komende jaren een grote infrastructurele onderhoudsopgave is. “Doel is instandhouding van de minimaal benodigde basiskwaliteit van de bestaande weg-, waterweg- en OV-infrastructuur.” De maximumsnelheid op de snelweg wordt – ‘daar waar dat kan’ – verhoogd naar 130 kilometer per uur.

Verduurzaming van het wagenpark blijft wel gestimuleerd worden, maar: “de elektrische rijder gaat eerlijk bijdragen, om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden.”

In het akkoord staat (letterlijk): “De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden, waarbij ook oog gehouden wordt voor de ‘fossiele rijders’ en een eerlijke verdeling van de kosten tussen beide groepen. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de MRB gewichtscorrectie (fiscaal) blijft bestaan.”

Reactie branche

Bovag en RAI Vereniging reageren voorzichtig optimistisch op het vannacht gepresenteerde coalitie-akkoord. Bovag ‘herkent zich in een aantal elementen’ uit het akkoord. “Zoals het betaalbaar houden van mobiliteit, het beperken van de regeldruk voor ondernemers, de noodzaak te blijven investeren in infrastructuur (2,5 miljard extra) en het voornemen om ‘de verduurzaming wagenpark te blijven stimuleren’.”

De verenigingen concluderen wel dat er een hypotheek op de toekomst genomen wordt. “Grote zorg is er over het afbouwen van de middelen uit het Nationale Groeifonds. Deze zijn cruciaal om in Nederland een bloeiende mobiliteits­industrie en daarmee banen te behouden en bij te dragen aan veilige en duurzame mobiliteit”, schrijft RAI Vereniging.

Ontwrichtend

Er komen minder subsidies voor duurzame energie, het budget voor het Klimaatfonds wordt verlaagd met 1,2 miljard euro en de middelen voor de ontwikkeling van batterijen en groene waterstof worden verlaagd. “Er moet voldoende aandacht blijven voor het behalen van de afgesproken CO2-doelen. Gebeurt dat niet, dan zal over een paar jaar alsnog veel rigoureuzere maatregelen noodzakelijk zijn om die doelen alsnog wél te halen. En dat is dan veel meer ontwrichtend voor burger en bedrijfsleven dan nú de noodzakelijke stappen te zetten”, concludeert Bovag.

Meer lezen over Regeerakkoord