VZR pleit voor onbelaste kilometervergoeding van 0,35 euro

Kilometervergoeding • VZR stelt het normbedrag voor een ‘reële kilometervergoeding’ dit jaar op 0,35 euro per kilometer. Dat meldt de Vereniging van Zakelijke Rijders in een persbericht.
Sander van Vliet Sander van Vliet
• Laatste update:
(Foto: Shutterstock).

Ten opzichte van 2023 is het gemiddelde normbedrag per kilometer met 4 cent verhoogd. Deze verhoging wordt verklaard door diverse kostenstijgingen waaronder verhogingen in autoprijzen, reparatie- en onderhoudskosten, brandstofprijzen en toenemende inflatie. Het normbedrag wordt bepaald aan de hand van gemiddelden in verschillende categorieën auto’s waarbij de kilometerkostprijs, zoals gepubliceerd door de ANWB, het uitgangspunt vormt. Op deze manier ontstaat volgens VZR een helder en objectief normbedrag.

Kilometerprijs

‘Ondanks de wettelijke verhoging van de onbelaste kilometervergoeding naar 0,23 euro, dekt dit bedrag bij lange na niet de kosten die een werknemer heeft voor het gebruik van de eigen auto’, stelt VZR. ‘Zelfs voor een auto uit de laagste categorie kost deze auto de werknemer al 0,26 euro per kilometer. Voor een auto boven de 40 duizend euro is de gemiddelde kilometerkostprijs zelfs 0,49 euro.’

De VZR norm voor de kilometervergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Enerzijds door zelfstandigen om een juiste en objectieve bron te hebben voor de door te belasten kilometervergoeding. Anderzijds door werknemers die een vergoeding krijgen van hun werkgever.