Zuid-Holland stelt verkeersdata beschikbaar

Redactie Redactie
• Laatste update:

De provincie richt zich met de databank vooral op bestuurders, medewerkers van de provincie, samenwerkingspartners en externe partijen. Het gebruik van de databank is gratis.

De databank bevat nu ruim 80 publicaties, aangevuld met tabellen, grafieken en kaarten. Er zijn onder andere data over de wegvakken op de provinciale wegen gecombineerd met de verkeersintensiteit en de geluidsbelasting. Ook is er informatie te vinden over het reizigersverkeer bij de NS, het gebruik van openbaar vervoer, gemiddelde snelheden op wegen, het tarief van de mrb, de luchtkwaliteit langs de weg en het autobezit per gemeente.