‘MRB-korting grijs kenteken is terecht’

Redactie Redactie
• Laatste update:

Ondernemers die hun lichte bedrijfswagen voor maximaal 90 procent voor privédoeleinden gebruiken, hoeven minder mrb te betalen dan particulieren met een bestelauto. Belanghebbende spande een rechtszaak aan tegen de Belastingdienst omdat hij van mening is dat het beleid discriminatoir is tegenover particulieren.

In het proefproces voerde hij aan dat steeds meer personen die slechts bijkomstig een onderneming drijven en het voertuig veel voor privédoeleinden gebruiken, wel gebruik kunnen maken van de belastingkorting. Op basis van de 90%-eis is het verschil tussen ondernemers en particulieren te klein, aldus belanghebbende. Bovendien wordt er volgens hem door de fiscus te weinig gecontroleerd op naleving van deze grens.

De Rechtbank oordeelde begin deze maand dat er onvoldoende bewijs was aangedragen door belanghebbende en de Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie nu dus ook ongegrond.

Lees hier de column van Martin Huisman in Fleet&Mobility 3 van 2015 over het grijze kenteken.  

‘MRB-korting grijs kenteken is terecht’ | Fleet&Mobility

‘MRB-korting grijs kenteken is terecht’

Redactie Redactie
• Laatste update:

Ondernemers die hun lichte bedrijfswagen voor maximaal 90 procent voor privédoeleinden gebruiken, hoeven minder mrb te betalen dan particulieren met een bestelauto. Belanghebbende spande een rechtszaak aan tegen de Belastingdienst omdat hij van mening is dat het beleid discriminatoir is tegenover particulieren.

In het proefproces voerde hij aan dat steeds meer personen die slechts bijkomstig een onderneming drijven en het voertuig veel voor privédoeleinden gebruiken, wel gebruik kunnen maken van de belastingkorting. Op basis van de 90%-eis is het verschil tussen ondernemers en particulieren te klein, aldus belanghebbende. Bovendien wordt er volgens hem door de fiscus te weinig gecontroleerd op naleving van deze grens.

De Rechtbank oordeelde begin deze maand dat er onvoldoende bewijs was aangedragen door belanghebbende en de Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie nu dus ook ongegrond.

Lees hier de column van Martin Huisman in Fleet&Mobility 3 van 2015 over het grijze kenteken.