Overheid int 100 mln meer wegenbelasting

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar de begrotingen voor 2016 van Rijk en provincies.

Deze toename komt volgens het CBS onder andere door een groeiend wagenpark en een strikter beleid voor mrb-vrijstellingen. De motorrijtuigenbelasting (mrb) bestaat uit twee delen. Het grootste deel, het Rijksdeel, stijgt met 2,4 procent naar bijna 4,1 miljard euro. Het deel bestemd voor de provincies, ruim 1,5 miljard euro, blijft nagenoeg gelijk.

Opcententarief
Provincies verwachten 1,5 miljard euro op te halen aan mrb in 2016, net zoveel als in 2015. Ondanks dat het gemiddelde opcententarief van de twaalf provincies met 2,6 procent daalt, zijn de verwachte opbrengsten niet kleiner. Dit komt door de stijging van het aantal belastbare auto’s. Zo zijn onder andere oldtimers en energiezuinige auto’s vanaf 2016 niet meer volledig vrijgesteld van wegenbelasting.

Provincies en Rijk mogen de wegenbelasting vrij besteden, het geld hoeft niet per se aan wegen besteed te worden. Daar is regelmatig kritiek op in de politiek. Volgens het CBS is de mrb voor provincies de belangrijkste inkomstenbron waarop zij zelf, met de hoogte van het opcententarief, invloed kunnen uitoefenen.

Impuls aan de economie geven
In Friesland dalen de provinciale opcenten in 2016 met bijna 27 procent. De provincie wil hiermee een impuls geven aan de Friese economie. Door de tariefsverlaging daalt de verwachte opbrengst in de periode 2016-2019 met ongeveer 20 miljoen euro per jaar. De provincie Drenthe verhoogt in 2016 het opcententarief juist met 1,9 procent om meer ruimte te krijgen in de begroting voor 2016. De provincie Drenthe heeft samen met de provincie Zuid-Holland het hoogste tarief: 92 procent.

Overheid int 100 mln meer wegenbelasting | Fleet&Mobility

Overheid int 100 mln meer wegenbelasting

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar de begrotingen voor 2016 van Rijk en provincies.

Deze toename komt volgens het CBS onder andere door een groeiend wagenpark en een strikter beleid voor mrb-vrijstellingen. De motorrijtuigenbelasting (mrb) bestaat uit twee delen. Het grootste deel, het Rijksdeel, stijgt met 2,4 procent naar bijna 4,1 miljard euro. Het deel bestemd voor de provincies, ruim 1,5 miljard euro, blijft nagenoeg gelijk.

Opcententarief
Provincies verwachten 1,5 miljard euro op te halen aan mrb in 2016, net zoveel als in 2015. Ondanks dat het gemiddelde opcententarief van de twaalf provincies met 2,6 procent daalt, zijn de verwachte opbrengsten niet kleiner. Dit komt door de stijging van het aantal belastbare auto’s. Zo zijn onder andere oldtimers en energiezuinige auto’s vanaf 2016 niet meer volledig vrijgesteld van wegenbelasting.

Provincies en Rijk mogen de wegenbelasting vrij besteden, het geld hoeft niet per se aan wegen besteed te worden. Daar is regelmatig kritiek op in de politiek. Volgens het CBS is de mrb voor provincies de belangrijkste inkomstenbron waarop zij zelf, met de hoogte van het opcententarief, invloed kunnen uitoefenen.

Impuls aan de economie geven
In Friesland dalen de provinciale opcenten in 2016 met bijna 27 procent. De provincie wil hiermee een impuls geven aan de Friese economie. Door de tariefsverlaging daalt de verwachte opbrengst in de periode 2016-2019 met ongeveer 20 miljoen euro per jaar. De provincie Drenthe verhoogt in 2016 het opcententarief juist met 1,9 procent om meer ruimte te krijgen in de begroting voor 2016. De provincie Drenthe heeft samen met de provincie Zuid-Holland het hoogste tarief: 92 procent.