Mobiliteit & Fiscus | BTW over schade-uitkeringen

William Widjaja William Widjaja
• Laatste update:
(Foto: Patrick Ouwerkerk)

Laat je schade aan je eigen voertuig herstellen, dan verricht de schadehersteller een dienst aan jou als ondernemer. Dat is dan een dienst in het kader van je eigen onderneming. Ben je zelf niet btw-vrijgesteld, dan is die btw voor jou aftrekbaar. Die aftrek kun je claimen via de rubriek ‘voorbelasting’ op je btw-aangifte. Krijg je de schade vergoed door je verzekeraar, dan is er voor die vergoeding geen sprake van een prestatie in de zin van de btw. De verzekeringsuitkering is dan ook vrij van btw. Dat geldt ook als de verzekeraar rechtstreeks aan de schadehersteller betaalt. De schadehersteller heeft dan aan jou als ondernemer een dienst verleend (het herstellen van jouw auto) en factureert jou daarvoor met btw. Als de verzekeraar het bedrag exclusief btw voor jou voldoet, resteert voor jou alleen de te betalen btw.

Schade aan andermans auto kan voor de btw anders uitwerken als je hiervoor niet verzekerd bent.

Schade aan een auto van iemand anders kan voor de btw anders uitwerken als je hiervoor niet verzekerd bent. Stel dat die derde zelf zijn auto laat repareren en de schade op jou verhaalt. In dat geval krijgt die derde zelf een factuur met btw van de schadehersteller. Die btw kan hij zelf aftrekken als hij een niet-vrijgestelde ondernemer is. Het bedrag exclusief btw kan hij zonder btw van jou vergoed krijgen. Als schadeveroorzaker heb je dan zelf niets te maken met btw-aftrek.
Maar stel je voor dat jij als veroorzaker van de schade zelf aan een schadehersteller de opdracht geeft de auto van de derde te herstellen en jou daarvoor een factuur te sturen. Jij krijgt dan als btw-ondernemer een factuur met btw. Maar uit de rechtspraak blijkt dat je dan desondanks geen btw-aftrek hebt. De reden daarvan is dat jij zelf de schadehersteldienst niet ‘verbruikt’. In een verbruiksbelasting zoals de btw is dat wél een vereiste. Vervelend is dat degene voor wie jij de schade laat herstellen zelf ook geen btw kan aftrekken, ook al is hij of zij ondernemer. Die ondernemer krijgt zelf namelijk geen factuur met btw.

Per saldo kan dan niemand de btw aftrekken. Daarom heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit goedgekeurd dat de partij die schade lijdt tóch de btw kan aftrekken op de factuur die de schadeveroorzakende partij krijgt.
Daarvoor gelden wel wat voorwaarden. Zo moeten de NAW-gegevens van de schadelijdende ondernemer op de factuur vermeld staan en moet die partij ook in het bezit zijn van die factuur. Aftrek is dan vanzelfsprekend alleen mogelijk ‘voor zover de schadelijdende partij de schadeherstellende prestatie gebruikt voor belaste handelingen’. In normale taal: als de schadelijdende partij de auto waar hij schade aan had, zelf gebruikt voor btw-belaste activiteiten. Al met al een prettige oplossing, zodat de btw tóch nog aftrekbaar is.

Jan Rolleman is fiscalist bij AMD Automotive fiscalisten. Hij houdt zich dagelijks bezig met belastingzaken en jurisprudentie op het gebied van mobiliteit en de auto van de zaak. In fleet&mobility beantwoordt hij vragen van lezers. Heb je zelf een vraag voor deze rubriek? Laat het ons weten via redactie@mobilitymedia.nl

Mobiliteit & Fiscus | BTW over schade-uitkeringen | Fleet&Mobility

Mobiliteit & Fiscus | BTW over schade-uitkeringen

William Widjaja William Widjaja
• Laatste update:
(Foto: Patrick Ouwerkerk)

Laat je schade aan je eigen voertuig herstellen, dan verricht de schadehersteller een dienst aan jou als ondernemer. Dat is dan een dienst in het kader van je eigen onderneming. Ben je zelf niet btw-vrijgesteld, dan is die btw voor jou aftrekbaar. Die aftrek kun je claimen via de rubriek ‘voorbelasting’ op je btw-aangifte. Krijg je de schade vergoed door je verzekeraar, dan is er voor die vergoeding geen sprake van een prestatie in de zin van de btw. De verzekeringsuitkering is dan ook vrij van btw. Dat geldt ook als de verzekeraar rechtstreeks aan de schadehersteller betaalt. De schadehersteller heeft dan aan jou als ondernemer een dienst verleend (het herstellen van jouw auto) en factureert jou daarvoor met btw. Als de verzekeraar het bedrag exclusief btw voor jou voldoet, resteert voor jou alleen de te betalen btw.

Schade aan andermans auto kan voor de btw anders uitwerken als je hiervoor niet verzekerd bent.

Schade aan een auto van iemand anders kan voor de btw anders uitwerken als je hiervoor niet verzekerd bent. Stel dat die derde zelf zijn auto laat repareren en de schade op jou verhaalt. In dat geval krijgt die derde zelf een factuur met btw van de schadehersteller. Die btw kan hij zelf aftrekken als hij een niet-vrijgestelde ondernemer is. Het bedrag exclusief btw kan hij zonder btw van jou vergoed krijgen. Als schadeveroorzaker heb je dan zelf niets te maken met btw-aftrek.
Maar stel je voor dat jij als veroorzaker van de schade zelf aan een schadehersteller de opdracht geeft de auto van de derde te herstellen en jou daarvoor een factuur te sturen. Jij krijgt dan als btw-ondernemer een factuur met btw. Maar uit de rechtspraak blijkt dat je dan desondanks geen btw-aftrek hebt. De reden daarvan is dat jij zelf de schadehersteldienst niet ‘verbruikt’. In een verbruiksbelasting zoals de btw is dat wél een vereiste. Vervelend is dat degene voor wie jij de schade laat herstellen zelf ook geen btw kan aftrekken, ook al is hij of zij ondernemer. Die ondernemer krijgt zelf namelijk geen factuur met btw.

Per saldo kan dan niemand de btw aftrekken. Daarom heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit goedgekeurd dat de partij die schade lijdt tóch de btw kan aftrekken op de factuur die de schadeveroorzakende partij krijgt.
Daarvoor gelden wel wat voorwaarden. Zo moeten de NAW-gegevens van de schadelijdende ondernemer op de factuur vermeld staan en moet die partij ook in het bezit zijn van die factuur. Aftrek is dan vanzelfsprekend alleen mogelijk ‘voor zover de schadelijdende partij de schadeherstellende prestatie gebruikt voor belaste handelingen’. In normale taal: als de schadelijdende partij de auto waar hij schade aan had, zelf gebruikt voor btw-belaste activiteiten. Al met al een prettige oplossing, zodat de btw tóch nog aftrekbaar is.

Jan Rolleman is fiscalist bij AMD Automotive fiscalisten. Hij houdt zich dagelijks bezig met belastingzaken en jurisprudentie op het gebied van mobiliteit en de auto van de zaak. In fleet&mobility beantwoordt hij vragen van lezers. Heb je zelf een vraag voor deze rubriek? Laat het ons weten via redactie@mobilitymedia.nl