Ecomobiel: energietransitie schept kansen mobiliteitsbranche

Redactie Redactie
• Laatste update:

De subthema’s die bij Ecomobiel aan de orde komen zijn: laadinfrastructuur, stadsdistributie, mobiliteitsbudget, EV’s, waterstof, groengas en vehicle to grid.

Om succesvol tot een energietransitie komen zijn volgens Van de Geijn binnen iedere sector nog slagen te maken. Maar om het tot een landelijk succes te maken is volgens haar verbinding over sectoren heen nodig. “Er liggen voor de mobiliteitssector kansen in de opslag van decentraal opgewekte energie, hergebruik van restwarmte uit de industrie zorgt voor kansen voor besparing in de gebouwde omgeving en huisvuil of rioolslib zit in potentie vol hernieuwbare brandstoffen. De dwarsverbanden, innovaties en nieuwe samenwerkingen die zo ontstaan zijn bieden kansen voor de BV Nederland. ‘Nieuwe connecties’ is niet voor niets het overkoepelende beursthema voor 2016”, aldus Van de Geijn.

Fleet&Mobility is mediapartner van de Ecomobiel. Hou daarom de site en het blad in de gaten voor het laatste nieuws.