Overig

Laatste update:

Arval over deelmobiliteit: ‘Niet iedereen heeft een auto nodig’

Rogier van Ewijk. Foto: Arval.

De leasemarkt staat voor grote veranderingen. Naast auto’s, klinkt de roep om fietsen en deelvervoer steeds luider. General manager bij Arval BNP Paribas, Rogier van Ewijk, is zelf met name te spreken over deelmobiliteit. Deelmobiliteit is zeker winstgevend, aldus de pas aangestelde manager.

Hoewel Van Ewijk persoonlijk volledig overtuigd is van deelmobiliteit, maakt hij er zelf geen gebruik van. “Ik rijd niet in een deelauto omdat ik het niet nodig heb”, zegt Van Ewijk. “Mijn kinderen overigens wel.” Van Ewijk is al tien jaar bezig met deelmobiliteit en ziet dat het aandeel deelauto’s in de veranderende leasemarkt steeds groter wordt. Samen met zijn collega Andrea Falcone is Van Ewijk bezig om deelvervoer voor bedrijven aantrekkelijker te maken. 

Betekent meer deelvervoer minder leaseauto’s?

“De leasemarkt ontwikkelt zich goed. De vloot in Nederland zie je over het algemeen groeien. Leasing is echt een aantrekkelijk product. De uitdaging waar we voor staan is hoe we samen met bedrijven voldoen aan de nieuwe regels van de overheid. Hoe gaan we met CO2-besparing om? Hoe gaan we de CO2-uitstoot van werknemers registreren? Alle politieke beslissingen van nu, raken de fleetowners in 2028.”

Politieke beslissingen over elektrificatie bijvoorbeeld?

“De intrinsieke motivatie bij Arval om te verduurzamen staat feitelijk los van wat de overheid vindt. Dat is overigens wel een belangrijke realiteit. Binnen ons bedrijf zijn wij druk bezig met elektrificatie. Eind dit jaar willen wij 37 procent van all nieuwe voertuigen elektrisch hebben en in 2025 moet 42 procent geëlektrificeerd zijn. De elektrificatie duurt natuurlijk even, gezien de langlopende leasecontracten. Zodra contracten uitlopen, zullen weer meer elektrische wagens instromen.”

Is de afschaffing van de EV-plicht gunstig voor de zakelijke markt?

“We waren eigenlijk heel enthousiast over de push die de overheid wilde geven voor de EV, maar het aanbod is er niet. Wij vinden het jammer dat de maatregel gesneuveld is, maar als wij naar de realiteit kijken zijn wij er oké mee. Daarnaast komen nog meer problemen op de politiek af. Niet alleen het aanbod van de EV loopt achter, maar ook de infrastructuur is nog niet klaar voor een volledig elektrisch wagenpark.”

Zal de markt zonder de politieke dwang alsnog elektrificeren?

“Vergeet niet dat de grootste push vanuit de fabrikanten komt. De druk op de fabrikanten om te elektrificeren ligt er wel degelijk. In de toekomst wordt steeds minder fossiel aangeboden.”

Hebben leasebedrijven een verantwoordelijkheid hierin?

“In Nederland hebben wij iets boven de 100 duizend auto’s in onze vloot. Daarmee heb je als bedrijf een verantwoordelijkheid om mee te sturen op duurzaamheid. Het is een verplichting van ons als bedrijfstak, en ook nodig om in de toekomst met elkaar relevant te blijven.”

De EV daalt in waarde door meer aanbod en de prijsverlagingen bij Tesla. Is dat zorgwekkend?

“Wat blijkt: de restwaarde van elektrische auto’s blijft alleen maar stijgen. Waarom? Omdat de vraag op korte- en middellange termijn alleen maar toeneemt. Dat Tesla nu de prijs verlaagt, is een kleine hick-up en die vangen wij op.”

De vraag naar EV’s blijft, ondanks dat er meer aanbod komt?

“Er komt meer aanbod, maar het lukt niet om het wagenpark volledig te vervangen. De productie is er op dit moment simpelweg niet. De Europese fabrikanten kunnen daar niet aan voldoen en wij zullen ook naar de Aziatische merken moeten kijken. Mede doordat de interne markt in Azië groot is, zal het aanbod beperkt blijven. En daarmee blijft de vraag ook hoog.”

Een reden om de leasecontracten te verlengen?

“Eigenlijk heeft alleen Tesla de prijs verlaagd. Maar, Tesla domineert de markt niet, dus de impact daarvan valt mee.”

“We gaan in gesprek over verandering”

Waar is de winst te behalen?

“Bij ondernemers die met een complex vraagstuk zitten, daar is de winst te behalen. Op dit moment is in Nederland een war of talent. Bedrijven moeten aantrekkelijk zijn om werknemers bij hen te houden, daar valt mobiliteit onder. De kosten van mobiliteit zijn voor bedrijven de op twee na hoogste uitgave. Daar praten wij met bedrijven over. Hoe kunnen wij leaseauto’s aan mensen verstrekken die het nodig hebben? Hoe kunnen wij deelauto’s leveren met een slim beheer zodat niet één iemand specifiek eigenaar is? Niet iedereen heeft een auto nodig. Andere klanten willen juist een fietsaanbod voor de werknemers. Wij maken een mix van al deze mobiliteitsoplossingen om de kosten voor bedrijven te drukken.”

Is deelvervoer nodig om de klimaatdoelen te halen?

“Hoewel ik erg gepassioneerd ben over deelmobiliteit, kijken wij bij Arval naar de brede vorm van mobiliteit. We doen bussen, scooters en we hebben ook fietsen. In gesprekken met fleetowners komt steeds vaker de vraag naar dat soort mobiliteitsoplossingen. Zij voelen namelijk aan twee kanten druk: vanuit de overheid en vanuit de werknemer intern. Zij zoeken daar oplossingen voor en die bieden wij als leasemaatschappij.”

Vlootomvang Nederland: 100.711

Dat is heel wat anders dan alleen auto’s leasen?

“Dat is zo. Dat doe ik overigens met veel plezier. Wij kijken heel goed naar de markt. Ik heb alleen geen glazen bol. Ik weet niet waar de markt over vijf jaar staat, maar dat de markt verandert is helder.”

Toch is de deelauto tot nu toe niet winstgevend?

“Wij focussen ons op de closed community. Op dat moment is een kleinere groep verantwoordelijk voor de auto, inclusief de leaseprijs. Daarmee is de winstgevendheid ook gegarandeerd. Wij zetten niet zomaar auto’s op de straat in de hoop dat ze gebruikt worden. In Utrecht staat een verzamelgebouw van bedrijven. Daar staan van ons een aantal deelauto’s. Alle bedrijven die daar op aangesloten zijn, betalen een klein vast bedrag om die auto’s mogelijk te maken. De auto’s zijn dan eigenlijk al redelijk gefinancierd, en dan komen ook de kosten van het gebruik er nog bij. Op die manier maak je deelauto’s aantrekkelijk voor verzamelgebouwen en is het voor bedrijven interessant. Op die manier is het voor ons ook winstgevend.”

Hoe zit dat met de leasefiets?

“We merken dat bedrijven veel bezig zijn met vitaliteit en veel mensen wonen op een afstand dat zij kunnen fietsen naar het werk. Als je 2,5 dag thuis werkt, waarom zou je dan een zakelijke auto hebben waar je bijtelling over moet betalen? De markt hiervoor zal net als deelmobiliteit zeker groeien. De fiets heeft wel een andere winstgevendheid ten opzichte van de auto. We zullen het winstgevend houden.”

Dus toch minder auto’s?

“We gaan voor een hele andere mobiliteitsmix voor medewerkers en klanten en daar zoeken wij samen met hen een weg in. We gaan dat gesprek graag aan omdat die verandering nodig is.”