Kwart huishoudens bezit twee of meer auto`s

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dit blijkt uit de nieuwe editie Trends in Nederland 2016 van het CBS.

In de uitgave is te lezen dat van de ongeveer 146 miljard kilometer die Nederlanders met zijn allen afleggen, 78 procent (114 mrd km) voor rekening komt van de auto. Bestelauto’s komen met een aandeel van 11 procent (12,5 mrd km) op de tweede plaats, gevolgd door vrachtwagens (6%; 8,8 mrd km), autobussen (1%; 1,5 mrd km) en speciale voertuigen, die eveneens 1 procent van de totale vervoersprestatie vertegenwoordigen.

Minder verzurende stoffen en broeikasgassen
Over de luchtkwaliteit in ons land meldt het CBS dat de uitstoot van verzurende stoffen en broeikasgassen, met name de afgelopen tien tot vijftien jaar, geleidelijk daalt. De index voor verzurende stoffen – onder andere NOx (stikstofoxide) en SO2 (zwaveldioxide) – die in 1990 op 100 was gesteld, kwam in 2000 uit op 54 en in 2014 op 32.

De index voor de emissie van broeikasgassen (CO2) bleef sinds 2000 tot 2005 min of meer gelijk (100) om daarna af te nemen tot 85 punten in 2014. Energiebedrijven zijn met een aandeel van 27 procent volgens het CBS de belangrijkste oorzaak voor de uitstoot van broeikasgassen. Daarna volgen de industrie en verkeer en vervoer met respectievelijk een aandeel van 17 en 16 procent.

Kwart huishoudens bezit twee of meer auto`s | Fleet&Mobility

Kwart huishoudens bezit twee of meer auto`s

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dit blijkt uit de nieuwe editie Trends in Nederland 2016 van het CBS.

In de uitgave is te lezen dat van de ongeveer 146 miljard kilometer die Nederlanders met zijn allen afleggen, 78 procent (114 mrd km) voor rekening komt van de auto. Bestelauto’s komen met een aandeel van 11 procent (12,5 mrd km) op de tweede plaats, gevolgd door vrachtwagens (6%; 8,8 mrd km), autobussen (1%; 1,5 mrd km) en speciale voertuigen, die eveneens 1 procent van de totale vervoersprestatie vertegenwoordigen.

Minder verzurende stoffen en broeikasgassen
Over de luchtkwaliteit in ons land meldt het CBS dat de uitstoot van verzurende stoffen en broeikasgassen, met name de afgelopen tien tot vijftien jaar, geleidelijk daalt. De index voor verzurende stoffen – onder andere NOx (stikstofoxide) en SO2 (zwaveldioxide) – die in 1990 op 100 was gesteld, kwam in 2000 uit op 54 en in 2014 op 32.

De index voor de emissie van broeikasgassen (CO2) bleef sinds 2000 tot 2005 min of meer gelijk (100) om daarna af te nemen tot 85 punten in 2014. Energiebedrijven zijn met een aandeel van 27 procent volgens het CBS de belangrijkste oorzaak voor de uitstoot van broeikasgassen. Daarna volgen de industrie en verkeer en vervoer met respectievelijk een aandeel van 17 en 16 procent.