Europese lobbyclubs: EU blind voor alternatieve brandstoffen

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

De Europese Unie scherpt de emissienormen steeds verder aan, maar heeft in zijn groene ambities te veel oog voor elektriciteit en waterstof als energiedrager en te weinig voor biobrandstoffen. Dat vindt althans een nieuw gevormde Europese coalitie van brandstofleveranciers en de auto-industrie. Die laatste groep, vertegenwoordigd in Acea, komt vandaag met een statement naar buiten om alternatieve brandstof meer aandacht te geven.

“De langetermijn energietransitie doelstellingen hangen niet alleen af van nieuwe technologieën, maar ook van bestaande alternatieve brandstoffen”, melden de organisaties. “De nieuwe Europese milieu- en emissiewetgeving geformuleerd in de Green Deal, moeten kostenefficiënte alternatieven als bio-ethanol, biodiesel, autogas en LPG niet links laten liggen. Het beleid moet technologieneutraal zijn”, zo is in het statement te lezen.

In de coalitie zitten naast Acea ook de verenigingen Liquid Gas Europe, Epure (Europese Ethanol associatie), EBB (European Biodiesel Board) en de UPEI (Onafhankelijke Europese brandstofleveranciers).

De groep lobbyt voor een “consistent en technologieneutraal Europees beleid”. Ook in Nederland riep de autogaslobby onlangs op om deze alternatieve brandstof niet over het hoofd te zien.