Laatste update:

Beheeradvies | Contact virus

Arie Brundel, senior consultant Fleet Support (Foto: Fleet Support)

Iedereen is het er over eens. Het is al lang geen eufemisme meer: het zijn gewoon roerige tijden. Het coronavirus brengt heel veel tot stilstand en heeft een stevige impact op de auto-en leasebranche. Natuurlijk, er zijn geen files meer en de lucht wordt snel schoner. Maar per saldo overheerst toch de economische impact, waardoor er in feite nog een soort virus ontstaat: het ‘contractvirus’.

Bij onze klanten zien we uiteenlopende reacties. De ene onderneming stelt een bestelstop in en zet alles on hold. De andere organisatie blijft volop in bedrijf met de daarbij behorende bestellingen, leveringen en vervangingen. 

Leasemaatschappijen reageren heel verschillend

Zoals gezegd, de impact op alle onderdelen van de bedrijfskolom is groot. De productie van bestelde auto’s ligt stil, waarmee levertijden ongewis zijn geworden. De verkoop van ex-leaseauto’s ligt nagenoeg stil, met aanzienlijke boekverliezen tot gevolg. En onderhoud en bandenvervanging worden uitgesteld of tot het noodzakelijke beperkt.
In diverse andere branches zien we dat de geledingen gesloten worden. Men trekt op met één beleid, met eenduidige communicatie. Sterker nog: ik hoor en zie opeens commerciële uitingen van brancheorganisaties waarvan ik tot voor kort het bestaan nog niet wist.
Binnen de leasebranche zien we uiteenlopende reacties, helaas: de ene leasemaatschappij hanteert een harde bestel- en afleverstop, andere leveranciers verlengen de gebruiksduur van leaseauto’s, zonder bijbehorende prijsverlaging, en weer andere leasemaatschappijen blijven uitgaan van contract en voorwaarden. Ze bestellen en leveren zoveel mogelijk. En passen zeer consistent tarieven volgens de afgesproken matrix aan.
Deze crisis laat eens te meer zien dat goede, eenduidige contractvoorwaarden van groot belang zijn. Denk aan afspraken over tarief-onderdelen, volledig inzicht in de samenstelling van leaseprijzen en natuurlijk matrices voor contractaanpassingen. Fleet Support kan daarmee deskundig en onafhankelijk assisteren. In hoeverre de gemaakte afspraken ook een crisis als deze doorstaan, is echter de ultieme test voor de leverancier.

Beheeradvies | Contact virus | Fleet&Mobility

Beheeradvies | Contact virus

Arie Brundel Arie Brundel
• Laatste update:
Arie Brundel, senior consultant Fleet Support (Foto: Fleet Support)

Bij onze klanten zien we uiteenlopende reacties. De ene onderneming stelt een bestelstop in en zet alles on hold. De andere organisatie blijft volop in bedrijf met de daarbij behorende bestellingen, leveringen en vervangingen. 

Leasemaatschappijen reageren heel verschillend

Zoals gezegd, de impact op alle onderdelen van de bedrijfskolom is groot. De productie van bestelde auto’s ligt stil, waarmee levertijden ongewis zijn geworden. De verkoop van ex-leaseauto’s ligt nagenoeg stil, met aanzienlijke boekverliezen tot gevolg. En onderhoud en bandenvervanging worden uitgesteld of tot het noodzakelijke beperkt.
In diverse andere branches zien we dat de geledingen gesloten worden. Men trekt op met één beleid, met eenduidige communicatie. Sterker nog: ik hoor en zie opeens commerciële uitingen van brancheorganisaties waarvan ik tot voor kort het bestaan nog niet wist.
Binnen de leasebranche zien we uiteenlopende reacties, helaas: de ene leasemaatschappij hanteert een harde bestel- en afleverstop, andere leveranciers verlengen de gebruiksduur van leaseauto’s, zonder bijbehorende prijsverlaging, en weer andere leasemaatschappijen blijven uitgaan van contract en voorwaarden. Ze bestellen en leveren zoveel mogelijk. En passen zeer consistent tarieven volgens de afgesproken matrix aan.
Deze crisis laat eens te meer zien dat goede, eenduidige contractvoorwaarden van groot belang zijn. Denk aan afspraken over tarief-onderdelen, volledig inzicht in de samenstelling van leaseprijzen en natuurlijk matrices voor contractaanpassingen. Fleet Support kan daarmee deskundig en onafhankelijk assisteren. In hoeverre de gemaakte afspraken ook een crisis als deze doorstaan, is echter de ultieme test voor de leverancier.